Archiv článků

11.12.2012 08:15
Sdělení č. 447/2012 Sb. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí Vyhláška č.445/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 439/2012 Sb. o stanovení...
10.12.2012 14:05
S blížícími se prezidentskými volbami EurActiv.cz připravil sérii rozhovorů s prezidentskými kandidáty. Dozvíte se například, co si jednotliví uchazeči myslí o  energeticko-klimatických otázkách. Jako první odpovídal Miloš Zeman.   Je známo, že současný prezident se rád vyjadřuje ke...
10.12.2012 13:46
V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 6/2012, zaměřeném na "Kontrolu a ochranu životního prostředí" najdete mimo jiné tyto příspěvky: Zvýšení sorpční kapacity vermikulitu pro amoniak Vplyv biopalív na nové tesniace materiály palivových sústav leteckých motorov Použití vybraných...
08.12.2012 20:37
Delegáti se v Kataru, který hostí 18. konferenci OSN o změnách klimatu, dohodli na prodloužení Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů bude prodloužen do roku 2020. Kjótský protokol II by měl začít platit příští rok. Státy...
07.12.2012 13:04
Pokud předložíte žádosti o platbu ještě dnes, obdržíte peníze do konce tohoto roku, informuje Státní fond životního prostředí na svém webu. Státní fond životního prostředí ČR vyšel vstříc příjemcům podpory z Operačního programu Životní prostředí a otevřel ještě na jeden den příjem žádostí o...
07.12.2012 11:01
V úředním věstníku EU byla uveřejněna oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/119/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady...
07.12.2012 09:36
Distribuční skupina Carrefour bude testovat použití biometanu vyrobeného z bioodpadu ze svých hypermarketů na třech svých nákladních vozidlech. Nápad, díky kterému bude každý kamion používat stoprocentně obnovitelnou energii a bude CO2 neutrální, bude testován na severu země. Vozidla budou...
07.12.2012 09:16
Evropská komise představila návrh 7. Akčního programu pro životní prostředí, který má nahradit stávající 6. Akční program pro životní prostředí přijatý v roce 2002. Součástí návrhu je příloha definující 9 prioritních oblastí a vytyčující potřebné kroky v nastavení směřování politiky...
07.12.2012 08:32
Nařízení vlády č. 429/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 Vyhláška č. 436/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č....
07.12.2012 07:56
Ministři zasedající v Radě pro energetiku přijali dne 3. prosince o energii z obnovitelných zdrojů, které nastiňují možná budoucí opatření, jejichž cílem by bylo zejména usnadnit podnikům i investorům dlouhodobé plánování. Více ZDE.  
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>