Novinky

21.01.2021 17:08

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 se uskuteční mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU, která se již tradičně věnuje nejnovějším trendům v oblasti hospodaření se srážkovou vodou. Letošní 6. ročník se zaměří na systém modro-zelené infrastruktury jako investici do měst. Konferenci pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec, uskuteční se online.

Modro-zelená infrastruktura je název pro soubor technických a přírodě blízkých opatření, kterými obce snižují negativní dopady změny klimatu. Je pojmenována podle využití vodních prvků a zeleně. Přináší celou řadu benefitů, mimo jiné zlepšení mikroklimatu a celkovou kvalitu prostředí.

Její důležitost bere na vědomí čím dál více měst a obcí. Mají zájem ji zavádět, ale potýkají se s nedostatkem zkušeností s plánováním a zadáváním zakázek v této oblasti. Složitost procesu tvorby této infrastruktury na konferenci  poodhalí zahraniční i domácí mluvčí, například Čedo Maksimovic a Kevin Barton z Londýna, Rozálie Kašparová z pražského IPR nebo arborista David Hora.

Nezisková organizace Ekocentrum Koniklec je v tématu hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území jedním z tahounů vzdělávání a popularizace poznatků právě díky projektu Počítáme s vodou, na němž spolupracují odborníci z ČVUT i soukromého sektoru.

Projekt Počítáme s vodou je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

20.01.2021 10:36

Tým odpadových expertů z digitálního odpadového tržiště Cyrkl vydal příručku zaměřenou na snižování uhlíkové stopy velkých společností a zároveň snižování jejich výdajů na nakládání s odpady. První společnost z mnoha může ušetřit 6 milionů na plastových krabičkách, druhá vydělá 14 milionů korun ročně na drcení kabelů. Jaká další čísla Cyrkl v publikaci sdílí? A proč odpadový management pomáhá během krize?

Ekonomika zažívá těžké časy a nejeden podnik hledá úspory i v oblastech, které dříve považoval za neměnné. Cirkulární odpadové hospodářství je jednou z možností jak ušetřit. Přesvědčilo se o tom několik desítek firem, jakmile vyzkoušelo cirkulární odpadové skeny, v nichž Cyrkl analyzuje materiálové toky společnosti a hledá příležitosti pro úspory. A právě tyto zkušenosti vložil Cyrkl do unikátní obsáhlé příručky a věří, že bude motivací pro stále více a více podniků.

 

Každý odpad si žádá jiné zpracování, skládka je až poslední možnost

Firmy často vynakládají na recyklaci nebo skládkování vysoké částky. Ovšem při prodeji materiálů na opětovné využití naopak vydělají, a to mnohonásobně. A jakmile začnou správně třídit odpady, které jim ve firmě vznikají, a prodávat je, úspory jdou nahoru. A s nimi klesá uhlíková stopa. To je teď, v době závažné klimatické krize, zásadní.

„Podle dat z celé řady odpadových skenů, které jsme provedli v nadnárodních firmách, vynaložily společnosti například na recyklaci a skládkování krabic průměrně 1 000 korun za tunu, při prodeji na opětovné použití naopak vydělaly asi 15 tisíc korun,” říká Cyril Klepek, zakladatel Cyrklu a jeden z autorů.

Klepek také doplňuje, že například u směsného a komunálního odpadu se vyplácí hlavně prevence jeho vzniku, optimalizace cen, sběru a lepší třídění. Ve většině případů to pak znamená 10 až 50% úsporu.

 

Digitalizace se vyplácí, stejně jako investice do nových výrobních procesů

Studie je protkaná jednotnou linií – šesti základními principy cirkulárního odpadového hospodářství. Začíná prvním principem, tedy předcházením vzniku odpadu a jeho minimalizace. Následuje správné třídění odpadu a uzavřený koloběh recyklace. Jedna z firem byla v tomto bodě schopna ušetřit 70 % ročních nákladů díky recyklaci ředidel.

Prodej odpadu, ideálně digitální cestou, znamená pro mnoho společností vysoké výdělky. V předposledním principu se autoři věnují užitným druhotným surovinám ve výrobě a na několika příkladech ukazují jejich hodnotu, která je většinou přehlížena. Analýza složení produktů a jejich recyklovatelnost linii uzavírá.

„Mnoho podniků má pocit, že se nevyplácí investice například do nového recyklačního zařízení nebo modernizace výrobní linky tak, aby byla schopna zpracovat i odpadní materiál. Naopak, tato investice se v kratším časovém horizontu vrací. Ideální je začít s digitalizací interního odpadového managementu a prodeje nepotřebných materiálů,” doplňuje odpadový expert Vojtěch Pilnáček, jeden z autorů publikace.

Přechod na cirkulární hospodářství ušetří malým a středním firmám statisíce, velkým firmám až desítky milionů korun. Především omezí vypouštění tisíců až stovek tisíc tun CO2. S technologiemi, legislativou nebo plánováním během přechodu na cirkulární podnikání pomáhá příručka Cirkulární odpadové hospodářství, v dalším kroku pak Cirkulární odpadové skeny.

 

Publikace cirkulární odpadové hospodářství ke stažení - ZDE

 

 

20.01.2021 09:40

Od března letošního roku budou některé kategorie elektrospotřebičů označeny novými energetickými štítky – ty stávající, které více než 25 let pomáhají evropským spotřebitelům v orientaci při výběru úspornějších elektrospotřebičů, již nejsou tak přehledné a nezohledňují novější zařazení výrobků do energetických tříd. Proto nastal čas k jejich aktualizaci.
Výrobky, kterých se zavedení nového energetického štítku v tomto roce týká, jsou spotřebiče používané především v domácnostech. Následovat je budou v září světelné zdroje a u ostatních skupin výrobků, například bubnových sušiček, trub, kotlů nebo klimatizací se používání nových štítků předpokládá od roku 2022.

Nejviditelnější změnou bude používání jednotné škály energetických tříd od A do G pro všechny typy modelů v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané k třídě A. Aktuálně používaný systém značení (A+++/D) totiž není tak účinný jako dřív. „Řada spotřebitelských průzkumů ukázala, že orientace mezi energetickými třídami A+, A++ a A+++ není pro spotřebitele příliš výhodná a jasná. Navíc se většina produktů již stejně nachází ve dvou až třech nejvyšších třídách,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová a pokračuje: „Pro spotřebitele je proto obtížnější určit nejúspornější spotřebiče a výrobci jsou méně motivovaní k vývoji nových energeticky úsporných výrobků.“ Nejúspornější produkty, které mají nyní třídu A+++, tak budou odpovídat přibližně třídě B či C nového štítku. Přesné přeškálování záleží na konkrétní produktové kategorii a daném modelu.

Další novinkou, která se na novém štítku objeví, bude QR kód, jehož prostřednictvím bude možné nahlédnout do evropské databáze výrobků EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků a spočítá např. jejich provozní náklady na energii a vodu. Energetická spotřeba pak bude zobrazena jednotným způsobem. Nebude se již uvádět roční spotřeba energie, ale spotřeba na 100 pracích nebo mycích cyklů nebo 1000 hodin provozu televizoru.

A kterých skupin se nové štítky týkají? Od prvního března jimi budou označeny domácí chladničky a ledničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory a elektronické displeje. „Se stávajícími štítky se spotřebitelé budou setkávat až do 18. března 2021, kdy musí prodejci všechny štítky pro uvedené kategorie produktů nahradit za nové. Změna se týká kamenných i online prodejen. Následně bychom měli v obchodech nacházet pouze nové štítky, a nikdy oba štítky pro stejný model vedle sebe. Delší použití starého štítku bude možné pouze u již naskladněných modelů, u kterých výrobce štítek nedodá, protože již není nabízen k prodeji – i to pouze do 1. prosince 2021. Po tomto datu musejí prodejci i takové modely stáhnout z nabídky,“ uzavírá Eduarda Hekšová za dTest.

 

20.01.2021 08:18

Jedna nová vodní elektrárna. Žádné větrné elektrárny, ani biomasové či geotermální zdroje. Mínus dvě bioplynky. Stagnace či mírný růst tepelných čerpadel. Ale také opět zdvojnásobení trhu s fotovoltaikou. Takový byl rok 2020 v obnovitelných zdrojích podle předběžných výsledků, které od svých členů sebrala Komora obnovitelných zdrojů energie. V právě začínající dekádě přitom bude potřeba v Česku navýšit spotřebu energie z obnovitelných zdrojů na dvojnásobek, jak vypočítala Komora OZE v souvislosti s nedávno navýšeným společným klimatickým cílem EU.

„V roce 2021 bude potřeba, aby Vláda, ať už tato nebo příští, jednoznačně podpořila rozvoj čisté energetiky. Téměř bilion korun ze zelených fondů EU čeká na hranici, jsou skoro hotová pravidla pro jejich rozdělování, ale sektoru stále chybí pravidla a jistota, že stát to s obnovitelnými zdroji myslí vážně a jsou pro ni prioritou,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Komora OZE analyzuje vývoj obnovitelných zdrojů v začínající dekádě a přináší přehled tří klíčových oblastí, které potřebují zásadní nápravu:

● Tou první je novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která stanovuje nová pravidla rozvoje obnovitelné energetiky. Navíc, sektoru může také pomoci se jednou provždy vypořádat s dědictvím solárního tunelu, pokud Parlament opraví chyby ve vládním návrhu. Už několik měsíců však čeká na své projednání ve Sněmovně a s ohledem na blížící se volby není vůbec jisté, že legislativu stihne Parlament schválit.

● S tím bude bezprostředně souviset, jak se Česko postaví k očekávané revizi stanoveného tempa, jakým se budou v této dekádě rozvíjet obnovitelné zdroje. Takzvaný národní energeticko-klimatický plán zatím možnosti obnovitelných zdrojů hrubě podceňoval. V souvislosti se zvýšeným unijním cílem pro skleníkové emise lze očekávat tlak na nejméně zdvojnásobení spotřeby obnovitelné energie do roku 2030,

● Třetí podmínkou je zjednodušení povolovacího procesu a urychlení výstavby nových energetických zdrojů ve stavebním zákoně a dalších předpisech vč. prováděcích metodik.

„S rozvojem obnovitelných zdrojů musí jít ruku v ruce demokratizace energetiky. Nové obnovitelné zdroje může vlastnit, provozovat a z jejich výroby profitovat každý: občané, malí a střední podnikatelé a obce i velké energetické firmy,” uvedl Martin Bursík, který v Komoře OZE sleduje přípravu evropské legislativy.

 

PODROBNÉ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM OBNOVITELNÝM ZDROJŮM

Rozvoj „větších”, síťových obnovitelných zdrojů stagnuje

Žádné nové větrné elektrárny

Celkový výkon tak ke konci roku 2020 zůstává na 340 megawattech (MW). Z dat za rok 2019 vyplývá, že větrné elektrárny zajistily méně než jedno procento spotřebované elektřiny. A podobné číslo lze očekávat i za rok 2020. Celounijní průměr větrné elektřiny přitom činí 15 % spotřebované elektřiny. Nejvyšší podíl větrné elektřiny v síti má Dánsko (48 %) následované Irskem (33 %) a Portugalskem (27 %). Vnitrozemské Rakousko pokrývá větrnými elektrárnami 13 % spotřeby. [1]

Že je Česko ve využívání větrné energie na chvostu, potvrzuje i porovnání s jižní částí Německa. V přepočtu na velikost území nedosahuje Česko ani desetiny výkonu větrných elektráren. Jižní část Německa má přitom podobné větrné podmínky i charakter krajiny jako ČR, podrobnosti ukazuje tabulka níže:

 

 

Větrné elektrárny (MW, 6/2020)

Rozloha (km2)

Hustota (MW/km2)

Detail

Bádensko-Württembersko

1 560

35 751

0,044

krajina podobná ČR, ale mírně horší větrné podmínky a vyšší hustota osídlení

Bavorsko

2 554

70 550

0,036

krajina podobná ČR, ale mírně horší větrné podmínky a mírně vyšší hustota osídlení

Hesensko

2 271

21 115

0,108

krajina podobná ČR, větrné podmínky srovnatelné, vyšší hustota osídlení

Porýní-Falc

3 735

19 854

0,188

krajina podobná ČR, větrné podmínky srovnatelné až mírně lepší, ale mírně vyšší hustota osídlení

Sársko

492

2 569

0,192

krajina podobná ČR, větrné podmínky srovnatelné až mírně lepší, ale vyšší hustota osídlení

Durynsko

1 631

16 202

0,101

krajina podobná ČR, srovnatelné větrné podmínky, srovnatelná hustota osídlení

CELKEM jižní Německo

12 243

166 041

0,074

 

 

 

 

 

 

ČR 2020

340

78 866

0,004

 

Tabulka: porovnání hustoty větrných elektráren v ČR a jižní části Německa. Data za 2. pololetí 2020 [2]

České větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt 31 % dnešní spotřeby elektřiny, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací. Vyplývá to ze studie připravené Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR pro ČSVE a Komoru OZE. [3]

„V letošním roce lze očekávat nižší jednotky kusů nových elektráren, pokud vůbec nějaké. Největší překážkou rozvoje větrné energetiky v Česku je její nepodpora ze strany státu. Obnovitelné zdroje jsou stále považovány za alternativu, jakýsi doplněk, jehož rozvoj po nás chce Brusel. Přitom vítr a slunce dnes vyrábějí nejlevnější elektřinu ze všech nově budovaných zdrojů. Jsou naše domácí, proto by na jejich stavbě měl mít stát enormní zájem,” řekl Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii, která sdružuje provozovatele větrných elektráren.

 

Jedna nová vodní elektrárna

Z dostupných informací vyplývá, že loni byla uvedena do provozu jedna malá vodní elektrárna, na horním toku Vltavy. Elektrárna s výkonem 240 kilowattů (kW) je vybavena technologií od českého výrobce, firmy Hydrohrom.

Potenciál malých vodních elektráren by mohl do roku 2050 narůst o 47 MW, ukazuje opatrný, střední scénář rozvoje připravený odborníky Komory OZE. „Pokud by Česko postupovalo stejným tempem v jeho rozvoji jako loni, vypočtený potenciál se podaří naplnit ne v roce 2050, ale o 160 let později,” řekl Vladimír Zachoval, předseda Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren.

 

Bioplyn: roste využití tepla i obliba protierozních plodin a lepší aplikace digestátu

Sektor bioplynu nyní roste do větší efektivity. S výrobou elektřiny je spojena také produkce tepla, které nachází častější uplatnění. Na teplo z bioplynových stanic se připojují nové obce a firmy např. v obci Chabičovice .

Tam kde není využití tepla, je možné bioplyn přeměnit na biometan. Rok naplno má za sebou první zařízení v ČR na úpravu bioplynu na biometan s dodávkou do sítě zemního plynu. Na biometan v podobě BioCNG pokusně jezdil i autobus hromadné dopravy v Brně. Oba projekty se těšili ze zájmu v soutěži E.ON Energy Globe.

Bioplynové stanice produkují ročně téměř 11 mil. tun organického hnojiva, které slouží k dodávce organické hmoty do půdy. Pomáhají tak vyrovnat úbytek statkových hnojiv související s poklesem stavu hospodářských zvířat. Na farmách jsou častěji k vidění stroje pro šetrné a přesné zapravení digestátu.

Bioplynové stanice také postupně rozšiřují sortiment vstupních surovin. Stoupá především využití travní senáže, zelených obilovin (z 8 na 10 %) a různých vedlejších produktů. Některé bioplynky začínají ve větším měřítku používat také jetel a vojtěšku, které patří mezi nejlepší plodiny, co se týče zlepšování kvality půdy, jedná se o první stovky hektarů.

Podle dostupných informací došlo za loňský rok k poklesu počtu tuzemských bioplynových stanic, protože dvě ukončily provoz. Důvodem byly dlouhodobé technické problémy související s výběrem špatné technologie, ale také nízká podpora. Provozovatele souží rostoucí náklady a očekávali, že ERÚ bude pravidelně zvyšovat podporu alespoň o inflaci, což však již 12 let neučinil.

Obor je také připraven poskytovat elektrizační soustavě flexibilitu a částečně nahradit zemní plyn zejména pro rozvoj čisté dopravy. Provozovatelé již připravují projekty, jejichž rozvoj je však podmíněn novelou zákona o podporovaných zdrojích energie.

Biomasa: díky zdanění uhlíku se biomasa ve velké energetice vyplácí i bez podpory

Rostoucí cena povolenky EU ETS je ve velké energetice dostatečným motorem k přechodu na biomasu. Spalování uhlí zpoplatněné emisní povolenkou již dosahuje vyšších nákladů než využití biomasy. Pro velké zdroje se tak již biomasa stala plně konkurenceschopnou, což lze označit za historický okamžik.

„Stát by již zdrojům v režimu EU ETS neměl poskytovat žádnou podporu, neboť systém EU ETS již v tomto segmentu přinesl dostatečný ekonomický stimul. Vznikla tak nyní propastná disproporce mezi velkou a malou energetikou, kde dosud nejsou škodlivé dopady spalování fosilních paliv monetarizovány,“ řekl Jan Habart, předseda CZ Biom.

 

O domovní obnovitelné zdroje je stále zájem

Fotovoltaika: zdvojnásobení trhu oproti roku 2019 táhnou střešní instalace

Fovotoltaických elektráren loni přibylo přibližně 50 megawattů (MW), což představuje dvojnásobek přírůstku z roku 2019. Víc než polovina nového výkonu, přes 29 MW, představují malé zdroje do 10 kilowatt (kWp). [4] Ty si se zjednodušenými nároky na administrativu staví především domácnosti a malí podnikatelé. Celkem bylo v tomto zjednodušeném režimu postaveno 5 920 elektráren (z celkových 6 228 elektráren). Z dat z programu Nová zelená úsporám vyplývá, že zájem domácností o fotovoltaiku byl loni rekordní. Program za loňský rok eviduje 6 221 přijatých žádostí. Největší zájem mezi žadateli je o systémy s akumulací elektřiny: plné tři čtvrtiny. Potvrzuje se tak trend, že zájem spotřebitelů vyrábět si vlastní, čistou elektřinu mezi domácnostmi i podnikateli roste.

Za vůbec největší „brzdu“ dalšího rozvoje rezidenčních instalací zástupci sektoru považují požadavek distribučních společnosti na tzv. vyhodnocení dodávek solární elektřiny po jednotlivých fázích do sítě. Na rozdíl od ostatních zemí EU, kde se standardně používá součtové měření, se v Česku používá měření takzvané fázové. Zákazníci v Česku tak jsou nuceni investovat často do méně efektivních a dražších asymetrických střídačů, aby se se záludnostmi fázového měření vypořádali. Povinné fázové měření snižuje návratnost fotovoltaických projektů. Je naopak výhodné pro distributory i obchodníky s elektřinou.

 

Radek Orság, místopředseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:

„Věříme, že v roce 2021 až 2022 se trh může dostat přes 100 MW nových fotovoltaických instalací ročně a další roky ještě víc. Spotřebitelé zájem mají, teď ještě aby na to adekvátně reagoval stát a zrušil diskriminační fázové měření.”

Zástupci Cechu akumulace a fotovoltaiky odhadují, že za podmínky stabilního prostředí dokáží tuzemské instalační firmy zhruba po 5-7 letech postupného růstu sektoru instalovat 400-500 MW nových elektráren určených pro vlastní či lokální spotřebu ročně. To dobře koresponduje s loňskými zkušenostmi z téměř čtyřikrát lidnatějšího Polska, kde bylo vloni nainstalováno rekordních 2 000 MW, z čehož 80 % představovaly střešní instalace. [5]

Kromě zdrojů budovaných pro vlastní či lokální spotřebu, lze v začínající dekádě očekávat silný rozvoj instalací určených pro dodávku do sítě. Na jejich budování bude možné čerpat dotace z Modernizačního fondu.

 

 

 

2019

2020

Distribuční území

typ

počet ks FVE

Výkon v MWp

počet ks FVE

Výkon v MWp

ČEZ

do 10kWp

2318

17

3938

19,4

nad 10kWp

149

10,8

EON

do 10kWp

895

3,8

1770

8,3

nad 10kWp

84

3,6

150

9,9

PRE

do 10kWp

126

0,66

203

1,0

nad 10kWp

3

9

0,2

 CELKEM

 

3426

25,06

6219

49,6

 

Tabulka: přehled přírůstku nových fotovoltaických zdrojů v letech 2019 a 2020

 

Tepelná čerpadla: stagnace nebo mírný nárůst

Na rozdíl od fotovoltaických elektráren, které během loňského jara opakovaně hlásily rekordní nárůsty zájmu, firmy instalující tepelná čerpadla hlásí slabší zájem. V roce 2019 bylo na český trh dodáno zhruba 23 tisíc kusů. [6] Za rok 2020 je očekáván nárůst kolem 0 až 10 %, ukazují dílčí výsledky prodejů a statistiky rozpracovaných a ukončených zakázek. Podle zástupců Asociace pro využití tepelných čerpadel se na výsledku roku 2020 projevují tři nejdůležitější faktory: omezená dostupnost kotlíkových dotací, které byly v některých krajích vyčerpány, nižší a redukované dotace pro domácnosti na tepelná čerpadla z Nové zelené úsporám, které jsou alternativou v případě nedostupnosti kotlíkových dotací a nižší zájem zákazníků v důsledku koronavirové pandemie.

„Tepelná čerpadla významně přispívají k akumulaci energie a vyrovnání sítě, protože energii mohou ukládat do vody a konstrukce budovy. Je třeba podporovat tepelná čerpadla ve všech segmentech: rodinné domy, bytové domy i průmyslové aplikace. Podpora je potřebná také u novostaveb dnešních domů s velmi nízkou spotřebou energie. Mohou a musí, také v kombinaci s dalšími OZE, zejména fotovoltaikou a zařízeními na rekuperaci tepla z větrání, být výhodnou alternativou proti elektrickému vytápění, které se dnes v novostavbách rozšiřuje,” řekl Václav Helebrant, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel.

 

Biomasové pelety dál pomáhají čistit vzduch v obcích a městech

Počty nových kotlů na pelety za jednotlivé kraje nemáme ještě k dispozici. Jednoznačně roste obliba dodávky pelet pomocí cisterny přímo až do domu. Tento způsob šetří práci, provozovatel se v podstatě nemusí pelet ani dotknout a odpadá také produkce plastových pytlů, ve kterých byly dosud pelety častěji dopravovány. „Věříme, že tento pohodlný způsob vytápění biomasou podpoří také Státní fond životního prostředí a výstavbu skladů na bezobalovou dodávku pelet podpoří,” dodal za sektor Jan Habart, předseda CZ Biom.

 

Geotermální energie: stále žádný nový zdroj, výzkum však i nadále pokračuje

Na rozdíl od všech okolních zemí Česko dosud hlubinnou geotermální energii pro výrobu tepla ani elektřiny téměř nevyužívá, respektive energii Země využívá pouze v její mělké podobě pomocí tepelných čerpadel. I tak je ale doposud jediným takovým zdrojem zapojeným do systému centrálního zásobování teplem teplárna Děčín. Potenciál geotermální energetiky ČR se přitom pohybuje na úrovni evropského průměru, což znamená, že je poměrně značný. Zcela novou kapitolou je využívání horninového prostředí jako úložiště energie, která umožňují v létě teplo uložit a v zimě jej čerpat zpět. Skladování energie je přitom považováno Evropskou asociací pro ukládání energie (EASE) za klíčovou podmínku dalšího zvyšování podílu OZE.

Do roku 2030 by mohlo v ČR vzniknout deset tepláren a dvacet výtopen využívajících geotermální energii, spočítali experti Komory OZE na základě informací o využitelném potenciálu a s ohledem na limitní podmínky. Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje, Komora OZE proto ve svém středním scénáři předpokládá hodnoty poloviční: pět tepláren a deset výtopen do roku 2030. Společně by každý rok dodávaly 4,3 petajoulů (PJ) tepla a 350 gigawatthodin (GWh) elektřiny. Kolik vznikne podzemních zásobníků tepla pak bude záležet především na dalším výzkumu a pilotních aplikacích, které by měly vzniknout v nejbližších letech.

„Je ale potřeba dokončit identifikacie nejvhodnějších lokalit, testování použitelných technologií v reálném provozu a především nastavit finanční podporu zavádění těchto inovací tak, aby i zemské teplo mělo šanci se rozvíjet a prosadit jako jeden z hlavních obnovitelných zdrojů. To samé platí i pro podzemní zásobníky tepla,” uvedl Antonín Tym, manažer výzkumného centra RINGEN v Litoměřicích, kde jsou v přípravě geotermálního zdroje v Česku nejdál a kde by mohlo od r. 2023 začít také testování podzemních zásobníků s využitím 65 vrtů ve hloubce 100 až 1000 m. Litoměřice představují unikátní testovací lokalitu s dosud nejhlubším geotermálním vrtem v ČR o hloubce 2,1 km a seismickou monitorovací sítí, která mj. slouží k zajištění bezpečnosti všech podzemních prací v okolí budoucího geotermálního zdroje.

 

Poznámky:

[1] Wind Energy in Europe in 2019: hlavní čísla, podrobná studie. Wind Europe

[2] Regionální data o instalovaném výkonu z Německa jsou dostupná na Deutsche WindGuard. Sloupec detail - Komora OZE.

[3] Studie dostupná zde

[4] Předběžná čísla pocházejí od distribučních společností ČEZ, E.On a PRE a shodují se s údaji od poskytovatelů dotačních programů zveřejněných dříve letos.

[5] Podrobnosti k polskému trhu viz zpráva SolárníNovinky, který pracuje s daty od Institut Energetyki Odnawialnej (IEO).

[6] Obnovitelné zdroje v roce 2019. Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Zdroj: Tisková zpráva - Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE)


 

18.01.2021 16:35

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je od 15. 1. 2021 otevřena. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Témata výzvy (v originálním znění): Supply of raw materials from exploration to mining, Circular Design, Processing, Production and Remanufacturing, Recycling and Re-use of End-of-Life Products, Cross-cutting topics – Sub-topics (New business models, Improvement of methods or data for environmental impact assessment, Social acceptance and trust/public perception of raw materials, Environmental, social, and health safety issues). Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) je možné podávat do 1. dubna 2021. Více ZDE

18.01.2021 16:31

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vyhlášku č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, která je účinná od 1. prosince 2012. Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 591/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021. V příloze dokumentu naleznete potřebné formuláře k žádosti o udělení státní autorizace, oznámení změn a žádosti ke zrušení státní autorizace.

 

Dokument ke stažení:

18.01.2021 09:39

V současné době se změnou legislativy odpadového hospodářství stále častěji dostáváme dotazy řady školních zařízení, jak se v praxi vypořádat s novými pravidly školního sběru.

Obecná odpověď vyvozená ze zákona je, že povinnosti vznikají škole, ale také obci, na jejímž území se škola nachází.                                

Podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, dle § 20 Školní sběr, se mění způsob nakládání a evidence odpadů pocházejících ze „Školního sběru“.

(1) Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení.

(2) Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru stává jeho vlastníkem a obec, na jejímž území se škola nachází, jeho původcem.

(3) Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

(4) Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školního sběru nevztahují povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

(5) Škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob předání údajů podle odstavce 5.

Bod (5) bude platit až za kalendářní a ohlašovací rok 2021, tedy povinnost poskytnout uvedené informace „školou“  pro obec na jejímž území se nachází, bude poprvé k 15. 1. 2022.

Rozsah a způsob předání bude dle bodu (6) upraven prováděcí vyhláškou, kde bude v příloze vyhlášky nadefinovaný obsah dokumentu.

V návrhu prováděcí vyhlášky je v § 4 uveden text: Předání údajů o převzatých odpadech

Škola předá obci, na jejímž území se nachází,

 • údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a 
 • údaje o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, na formuláři podle přílohy č. 3 k této vyhlášce“.

Je třeba si uvědomit, že školní sběr není povinnost, kterou by zákon nově ukládal všem školám. Školy, které dosud školní sběry prováděly, teď mají ale daná jasná pravidla. Školní sběr by měla škola provádět po dohodě s příslušnou obcí, a to s tou, na jejímž území se nachází (což nemusí být nutně její zřizovatel). Škola se může stát součástí obecního systému nakládání s odpady, avšak pouze pro své žáky nebo studenty.

Škola se stane vlastníkem odpadů sebraných školním sběrem, s tímto odpadem nakládá – soustřeďuje jej a předává do zařízení (např. sběrny) – a má tedy všechny povinnosti původce kromě povinnosti podání ročního hlášení. Tato jediná povinnost přechází na obec.

Protože odpad bude v evidenci obce, musí škola při předání poskytnout provozovateli zařízení informace o obci, tedy původce odpadů. Tyto informace je nutné zaslat před prvním vývozem odpadu, který bude pocházet ze „Školního sběru“, nebo v případě nastalých identifikačních změn u vývozů následujících.

 • Název obce:
 • IČO:
 • IČP obce, pod jakým bude „Školní sběr“ evidován:
 • Katalogová čísla, pod kterými bude „Školní sběr“ evidován: (20 01 01 Papír a lepenka, 20 01 39 Plasty, 20 01 40 Kovy)
 • Kontaktní osobu, email, telefon:

Současně před uskutečněním prvního vývozu odpadů škola zašle oprávněné osobě  k uvedeným katalogovým číslům písemné informace o odpadu (PIO).

 

Ing. Michal Horník, Ing. Markéta Miklasová
INISOFT Consulting s.r.o.

15.01.2021 18:22

Společnost EQ Servis si vás dovoluje pozvat na online semináře věnované změnám v legislativě životního prostředí a to konkrétně:

On-line seminář Novinky v legislativě životního prostředí a ISPOP 2021
Na semináři budou přehlednou a srozumitelnou formou představeny všechny podstatné legislativní změny v oblasti životního prostředí v posledním roce a zároveň budou účastníkům poskytnuty potřebné informace pro splnění ohlašovacích povinností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Seminář je určen pro všechny, kteří se nestíhají orientovat v záplavě legislativních změn a potřebují znát jejich praktické dopady na provoz podnikatelských subjektů.

Semináře se uskuteční 19.1.2021, 21.1.2021 a 4.2.2021. Bližší informace a přihlášení na www.eqservis.cz.

 
On-line seminář Nový zákon o odpadech z pohledu původců odpadů
Na semináři budou přehlednou a srozumitelnou formou představeny povinnosti vyplývající z nového zákona o odpadech 541/2020 Sb. a nových prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Seminář je určen především pro původce odpadů, zmíněny budou ale také základní povinnosti osob oprávněných k přebírání odpadů. Hlavní důraz bude kladen na změny, které nová odpadová legislativa přináší. Probereme rovněž ostatní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Účastníci semináře se dozví, jak se v podnikatelské praxi novým legislativním požadavkům "přizpůsobit".
Semináře se uskuteční 11.2.2021 a 16.2.2021. Bližší informace a přihlášení na www.eqservis.cz.

 

15.01.2021 18:14

Z pohledu Ministerstva životního prostředí půjde například o Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 či Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 

Dokument ke stažení:

15.01.2021 18:10

Na základě přijetí nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, byl publikován NOVÝ vzor plné moci pro ohlašování prostřednictvím ISPOP.

V této souvislosti budou žádosti o zmocnění pro agendu odpadů s přílohou plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, přijaté po 15. lednu 2021 ze strany operátora ISPOP ZAMÍTÁNY.

Zároveň upozorňujeme zmocněnce, kteří vykonávají historicky činnost na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, na nutnost doložení plné moci udělené pro agendu odpadů výhradně dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v průběhu roku 2021.

14.01.2021 17:04

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu směrnici EU o energetické účinnosti. Komise připravuje přezkum a revizi směrnice o energetické účinnosti (dále jen „směrnice“) a v rámci tohoto procesu použije dvoufázový přístup. Jako první krok hodnocení posoudí stávající rámec směrnice od jejího vstupu v platnost v roce 2012, s výjimkou prvků, které již byly revidovány v roce 2018. Zjištění vyplývající z hodnocení pak poskytnou základ pro to, co je třeba ve směrnici zefektivnit, posílit, doplnit nebo změnit, aby se odstranily zbývající nedostatky v ambicích oproti cílům EU na rok 2030 v oblasti energetické účinnosti tak, aby bylo do roku 2030 dosaženo vyššího cíle EU v oblasti snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 %, a aby se zajistila součinnost s ostatními iniciativami v rámci Zelené dohody, zejména s přezkumem směrnice o obnovitelných zdrojích energie, renovační vlnou a strategií EU pro integraci energetického systému.

 

Dokument ke stažení:

EU 14_21 EK Směrnice EU o energetické účinnosti – hodnocení a přezkum

14.01.2021 16:58

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojů. V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu, a proto posoudí, jak by se emise skleníkových plynů v EU mohly do roku 2030 snížit nejméně o 50 % na 55 %. Přezkum: posoudí, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu a dále prozkoumá možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

 

Dokument ke stažení:

EU 13_21 EK Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů

Záznamy: 13 - 24 ze 9545
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 
 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Nová odpadové legislativa a cirkulární ekonomika

Prvního ledna vstupuje v platnost nová odpadové legislativa včetně novely zákona o veřejných zakázkách. V rekordním čase jsme pro vás připravili maximum informací a věříme, že nové číslo vám přinese toliko potřebné informace. Pokud odebíráte číslo v tištěné podobě, tak si určitě napište na forum@cemc.cz, obratem vám pošleme PDF verzi. Partnerem lednového čísla je digitální odpadové tržiště Cyrkl.com. Předplatné časopisu Odpadové fórum je možné objednat ZDE.

 

ROZHOVOR

 •  Cirkulární budovy a kanceláře, odpověď na udržitelnou budoucnost


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

 • Polemika: Nová legislativa ve světle byznysu
 • Nový zákon o odpadech v kostce
 • Metodické podklady k ZOO
 • Připravenost obcí na nový zákon o odpadech pohledem benchmarkingu ukazatelů OH
 • Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odpadová legislativa přinesla důraz na odpovědné veřejné zadávání a inovace
 • Nejvyšší prioritou bude předcházení vzniku odpadů


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Až 1 bilion korun pro investiční projekty v letech 2021+
 • Modularita v balení rostlin je na světě
 • Brandýsko Nazeleno
 • Vídeň to opraví
 • Projekt Šetřipřírodu.cz: sběr použitých inkoustových a tonerových kazet
 • Oběhová ekonomika plastů v USA
 • Udržitelný rozvoj v oblasti otvorových výplní

Skrytý potenciál přírody – Klastr WASTen zahájil mezinárodní výzkumný projekt MiscanValue – CORNET

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
6.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 9.2.2021
21.1. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 05.02.2021
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
Únor    
11.2. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ online   
11.2. POČÍTÁME S VODOU 2021
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021