Novinky

17.07.2020 15:16

Materiál  byl zpracován na základě čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES a je vládě ČR předkládán na základě usnesení vlády č.871 ze dne 9. 12. 2019.

Zpráva o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti se vypracovává od roku 2013 každoročně a slouží pro sledování plnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti vůči EU. Tato zpráva je poslední předběžnou zprávou. Zpráva, která bude zpracována v roce 2021 bude finální a bude indikovat konečné plnění závazků, resp. naplnění či porušení závazků ČR vyplývající z evropské legislativy v oblasti energetické účinnosti vůči EU.

 

Dokument ke stažení:

17.07.2020 15:07

Evropská komise 14. července 2020 bez výsledku ukončila písemné hlasování o jejím posledním návrhu na zákaz používání olověných broků ve střelivu na území mokřadů, včetně zákazu držení olověných broků v takzvaných nárazníkových zónách, které byly v návrhu stanoveny v okruhu 100 metrů v okolí mokřadů. Definice mokřadu v předloženém návrhu Komise pak byla velmi obecná a široká, vztahovala se de facto na všechny vodní plochy na území státu, ať již trvalé či dočasné.

Česká republika s návrhem Komise nesouhlasí. Již v minulém týdnu proto Komisi opětovně upozornila na nedostatky a problematická ustanovení, která návrh obsahuje. „V první řadě trvá naše námitka, že celý systém zákazu držení i používání olova, který Komise navrhuje, je zcela neaplikovatelný, nezkontrolovatelný i nevymahatelný, a z tohoto pohledu tedy znění návrhu považuje Česká republika za nesmyslné. Ministerstvo životního prostředí se také ohradilo proti absenci socioekonomické studie dopadů, která by se věnovala zavedení nárazníkových zón. To je v návrzích Komise novinkou, ke které ale chybějí jakékoliv detailní podklady. V neposlední řadě má Česká republika za to, že Komise ve svém návrhu formálně překračuje kompetence, které jí dává legislativa REACH. Evropskou komisi jsme opět vyzvali, aby svůj návrh přepracovala,“ okomentoval dnes námitky České republiky náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů Vladislav Smrž.

Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech nedošlo ke shodě všech členských států na odsouhlasení návrhu Komise, Komise jej z písemného hlasování stáhla a předloží ho k hlasování na řádném jednání výboru REACH. To je aktuálně naplánováno na 21.–22. září 2020.

 

Související:

Ornitologové: Olovem se ročně v Evropě otráví milion ptáků

17.07.2020 15:04

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil hlavnímu městu Praze pokutu 984 000 korun za stanovení pravidel pro parkování aut s hybridním pohonem. Pokuta není pravomocná, lze proti ní podat rozklad. ÚOHS se zabýval pravidly stání hybridních vozidel v parkovacích zónách z roku 2018. Zvýhodněné parkovné měly jen vozy s výkonem spalovacího motoru do 135kW. Praha s rozhodnutím nesouhlasí a podá rozklad.

Podle úřadu město zvýhodňovalo jednu část řidičů hybridních vozů oproti druhým, aniž prokázalo přímou souvislost mezi výkonem spalovacího motoru a emisemi z výfukových plynů.

"Hlavní město Praha porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže, když bez objektivně ospravedlnitelných důvodů zvýhodnilo na svém území parkování některých vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání. Bezplatné parkování přitom měla pouze ta hybridní vozidla, která byla schopna jízdy jen na elektrický pohon a u nichž výkon spalovacího motoru nepřesahoval 135 kW," uvedl ve zprávě mluvčí úřadu Martin Švanda.

Pravidla platila od dubna 2018 do dubna 2019. Podle ÚOHS poskytovala výhodu prodejcům hybridních aut, která podmínky splňovala a podnikatelům, kteří tato auta používali ke své činnosti.

"Ti mohli být díky bezplatnému parkování zvýhodněni úsporou svých podnikatelských nákladů v řádu desítek tisíc korun oproti svým konkurentům, kteří také provozovali hybridní vozidlo, nicméně se spalovacím motorem nad 135 kW," dodal Švanda.

Úřad sice uvedl, že zvýhodnění hybridních aut je z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší legitimní, ale podmínka omezující výkon instalovaného spalovacího motoru je diskriminační, protože není proporcionální vzhledem ke stanovenému cíli. "Výkon instalovaného spalovacího motoru totiž není spolehlivým ukazatelem hodnoty emisí hybridního vozidla," uvedl Švanda.

Praha se bude bránit. "S rozhodnutím nesouhlasíme a nesouhlasíme ani s důvody, které úřad ve svém rozhodnutí uvedl. V určené lhůtě proti rozhodnutí podáme rozklad," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Jde o první rozhodnutí úřadu o porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže městskou vyhláškou, které se netýká vyhlášek samosprávy ohledně loterií a hazardních her. Proti rozhodnutí může Praha podat rozklad k předsedovi ÚOHS.

17.07.2020 14:48

Nedoplatky ve výši stovek milionů korun za ukládání odpadu na skládku chce vedení středočeské Čáslavi příští týden řešit na svém mimořádném zasedání zastupitelstva. O tyto peníze měla město v minulosti připravit odpadová společnost AVE CZ, která provozuje místní skládku. Ta je součástí firmy EP Industries, kterou ovládá miliardář Daniel Křetínský. Město si spočítalo, že jej AVE CZ za roky 2016–2018 na poplatcích připravila o 616 milionů korun. O dalších 837 milionů měl přijít Státní fond životního prostředí.

Firma měla část odpadu nesprávně označovat za konstrukční prvek skládky, tedy materiál, který se používá k formování tělesa skládky a k utužení odpadu, aby jej nerozfoukal vítr. Zpravidla se jedná o znečištěnou zeminu a suť. Na základě toho z něj městu neodváděla zákonem dané poplatky. Odkazuje se přitom na krajem schválená povolení. „Poplatky tak neodváděla až za 80 procent odpadů, které na skládku ukládala,“ upozornil již dříve starosta Čáslavi Vlastislav Málek. Na takzvané technické zabezpečení skládky přitom lze ze zákona použít maximálně dvacet procent celkové hmotnosti uložených odpadů.

Středočeský krajský úřad již část těchto nárokovaných plateb potvrdil. Konkrétně nepravomocně doměřil zaplatit 180 milionů korun. Paradoxně je ale nemá doplatit přímo odpadová společnost, která má ze zákona povinnost tyto poplatky vybrat, ale původci odpadu, tedy převážně firmy a obce, které již společnosti AVE zaplatily za uložení odpadu. O tom, zda budou rozhodnutí krajského úřadu pravomocná, má rozhodnout ministerstvo životního prostředí.

Minulý týden do toho ale vstoupila Poslanecká sněmovna,která vrámci projednávání novely zákona o odpadech schválila drobný pozměňovací návrh poslanců Antonína Staňka (ČSSD) a Jana Zahradníka (ODS). Ti navrhují, že by provozovatelé skládek nemuseli platit za odpad, pokud bude využitý při zmíněné konstrukci skládky. Vztahovat by se to mělo i zpětně na odpad, který byl na skládky uložen od roku 2015. Čáslav, ale i město Benátky nad Jizerou, kde je rovněž skládka společnosti AVE a i tam se radnice chystá vymáhat ušlé stovky milionů korun, by tím mohly přijít o možnost se těchto peněz domoci.

Proti tomuto návrhu se postavilo i ministerstvo životního prostředí. Jeho ministr Richard Brabec (ANO) byl ze svého vládního hnutí jediný poslanec, který se při hlasování proti němu vyslovil. „Nesouhlas ministerstva s tímto návrhem jsme předem avizovali několikrát i na jednání poslaneckých výborů, takže to pro kolegy nebylo určitě překvapivé,“ odpověděl Brabec HN na otázku, zda se pro své stanovisko pokusil získat i své spolustraníky.

Onovele zákona budou poslanci hlasovat ještě po letních prázdninách. Pokud projde, následovat bude její projednání v Senátu.
„Problém je, že zpětné vymáhání poplatků nedopadá na odpadovou společnost, ale na původce odpadů, tedy firmy a obce, které jsou v tom nevinně. Předpokládám, že právě proto poslanci s tímto pozměňovacím návrhem přišli,“ říká Jan Bendl, starosta Benátek. Návrh je navíc problematický svou retroaktivitou, tedy že by měl platit zpětně od roku 2015. Nad tím se pozastavují oba starostové, kteří mají právnické vzdělání. „I podle stanoviska člena Legislativní rady vlády Jana Wintra je takový návrh protiústavní,“ říká Málek.

Podle společnosti AVE je naopak retroaktivní zpětné doměřování poplatků, kterých se města domáhají. „Podaný pozměňovací návrh dle našeho názoru zabraňuje tomuto zpětnému zasahování do již uzavřených obchodních vztahů a zabraňuje zpětnému vzniku závazků několika stovek subjektů, jako jsou obce, firmy, živnostníci a další,“ uvádí mluvčí odpadové společnosti Pavla Ivácková.

 

Zdroj: HN (16.7.2020)

17.07.2020 14:30

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu na svém včerejším jednání schválil zprávu, ve které požaduje přísnější testování emisí NOx za podmínek skutečné jízdy u osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel třídy Euro 5 a 6.

ENVI konkrétně navrhuje snížit tzv. faktor shody (conformity factor), který udává, o kolik smí být hodnoty naměřené v silničním provozu maximálně vyšší v porovnání s laboratorními hodnotami. Momentálně je tento faktor stanoven na hodnotu 1,43, přičemž členové výboru požadují snížit ho na 1,32.

Kromě toho zpráva požaduje zavést do června příštího roku přísnější požadavky na přenosné měřící vybavení používané při testech podmínek skutečné jízdy. Celý Parlament by měl o zprávě hlasovat během zářijového plenárního zasedání, následně budou zahájena jednání s Radou.

14.07.2020 17:20

Členové Evropského parlamentu přijali v pátek během svého plenárního zasedání usnesení, ve kterém žádají aktualizaci pokynů, podle kterých se vybírají projekty společného zájmu v oblasti energetiky. Podle europoslanců by výběr projektů, které budou v rámci TEN-E sítě postavené, měl odrážet priority EU v oblasti energetiky a cíle nastavené do roku 2030 a 2050. Primárně by se projekty tedy měly zaměřit na dekarbonizaci a energetickou účinnost. Komise se chystá upravené pokyny pro transevropské energetické sítě představit ještě během tohoto roku.

14.07.2020 15:51

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na další ročník konference ODPAD ZDROJEM 2020, který se uskuteční 2. - 3. září 2020 a to v novém kabátě. Konference se letos stala součástí mezinárodního veletrhu URBIS SMART CITY FAIR. Nabídne vám, jak samotnou konferenci ODPAD ZDROJEM, tak řadu workshopů, které k této akci neodmyslitelně patří, i večerní neformální setkání. Pochopitelně se budete moci zúčastnit i samotného veletrhu. Níže dáváme k dispozici ke stažení program konference, který obsahuje i témata workshopů na druhý den. Přímou registrace ZDE.

Klíčové téma konference, které se bude nést oběma dny bude CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. V rámci veřejného zadávání se ročně investují finance v řádech stovek miliard do projektů, u kterých je možné kromě parametru ceny používat i kritéria kvality – a tedy cirkulárních aspektů. Proto kromě příkladů dobré praxe otevřeme na konferenci ODPAD ZDROJEM i moc, kterou v sobě skrývá dobře nastavené výběrové řízení, které zohledňuje využití recyklátů, ať už jde o nákup kompostérů nebo rozsáhlé stavební projekty.

 

Podrobné informace o konferenci naleznete ZDE

 

Dokument ke stažení:

PROGRAM OZ 2020.pdf

14.07.2020 13:00

Státní fond životního prostředí se v současnosti aktivně podílí na přípravě a administraci několika nových finančních nástrojů, jejich prostředky budou cílit na podporu nízkouhlíkové energetiky, inovací i změnu klimatu.

Modernizační fond podpoří obnovitelné zdroje

Výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnosti či problematika změny klimatu. Nejen to jsou témata nového Modernizačního fondu, jehož cílem je pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie na cestě k nízkouhlíkové energetice. Fond bude financován z výnosů dražeb emisních povolenek v EU, vyhrazena pro něj budou dvě procenta celkového počtu povolenek pro období 2021–2030. Státní fond životního prostředí byl zákonem o obchodování s emisními povolenkami určen jako příjemce finančních prostředků z Modernizačního fondu a bude plnit roli poskytovatele, který do jednotlivých oblastí podpory rozdělí v období 2021–2030 zhruba 120 miliard korun.

„Aktuálně probíhá finalizace základních dokumentů programu a připravují se první schémata podpor, vše s ohledem na nezbytnou komplementaritu k ostatním nástrojům EU, zejména operačním programům pro období 2021+“, říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

První výzva z Inovačního fondu vyhlášena

Kromě výše zmíněného Modernizačního fondu je v současnosti možné požádat o podporu z Inovačního fondu, který se zaměřuje na financování velkých inovativních projektů demonstrujících nízkouhlíkové technologie a postupy v energeticky náročných průmyslových odvětvích. Inovační fond bude disponovat zhruba 10 miliardami eur, celková alokace je závislá na ceně emisních povolenek v období 2020-2030.

„V případě Inovačního fondu poskytuje Státní fond životního prostředí ČR poradenství subjektům, které chtějí žádat o podporu v jednotlivých výzvách. V současnosti je již možné podávat žádosti do první výzvy s celkovou alokací jedné miliardy eur, v rámci které soutěží projekty ze všech členských států Evropské unie. Výzva je zaměřena na velké projekty o minimálních nákladech 7,5 milionu eur, přičemž vítězné projekty budou moci čerpat dotaci až 60 % z dodatečných investičních a provozních nákladů spojených s inovacemi. Příspěvek z Inovačního fondu je navíc možné synergicky provázat s pomocí dalších programů, například Modernizačního fondu, Fondu soudržnosti, InvestEU a dalších“ vysvětluje Ivo Marcin, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů.

První výzva Inovačního fondu je otevřená do 29. října 2020, žádosti je možné předkládat přes webovou stránku Funding and Tenders Portal, kde mohou zájemci o financování nalézt i potřebnou dokumentaci. Proces podávání žádostí bude rovněž popsán na webináři plánovaném na 14. 7. 2020 od 14 do 16 hodin s možností zodpovězení dotazů účastníků. Více informací najdete na internetové stránce Evropské komise.

Veškeré další podrobnosti a aktuální informace týkající se přípravy Modernizačního fondu a dalších nových evropských nástrojů zaměřujících se na inovace a energetiku můžete sledovat na našich internetových stránkách v sekci Modernizační fond.

13.07.2020 18:04

Společnost IC-PARK ENERGO, a.s., která v bývalém zemědělském areálu ve Svojšíně provozuje bioplynovou stanici, porušila podmínky integrovaného povolení. Dlouhodobě skladovala tuny kuchyňských odpadů a neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu v souladu s evropskými předpisy. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni jí za porušení zákona o integrované prevenci uložili pokutu 250 tisíc korun, která nabyla 31. března 2020 právní moci.

Na základě podnětu provedli v červenci 2019 inspektoři ČIŽP kontrolu Bioplynové stanice Svojšín. „Firma zde od června do července 2019 skladovala 22,31 tun biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, u kterého navíc nebyla provedena patřičná hygienizace ohřevem. Přitom podle závazných podmínek musí být tyto materiály skladovány v zařízení co nejkratší dobu, maximálně 48 hodin. Kuchyňské odpady tak zákonitě kvasily a jejich zápach se šířil do okolí. Zároveň došlo k intenzivnímu množení mikrobiální flory včetně patogenů, které zvyšují riziko šíření infekcí a parazitů,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Firma také od ledna do července 2019 neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu (organického hnojiva) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady, ačkoli jí to stanovené podmínky ukládaly jedenkrát za tři měsíce.

13.07.2020 17:14

Ceny emisních povolenek v Evropské unii se dnes vyšplhaly na maximum za 14 let a nacházely se mírně nad 30 eury za tunu. Informovala o tom agentura Reuters. Zdražování povolenek obecně znamená pro evropské elektrárny a továrny dodatečné náklady při spalování fosilních paliv, což má vliv mimo jiné i na ceny elektřiny.

Cílem systému obchodování s emisními povolenkami je snižování emisí skleníkových plynů. Cena povolenky s vypořádáním v prosinci 2020 dnes ráno vystoupila až na 30,13 eura, nejvýše od roku 2006. Podle obchodníků stojí za zdražováním kombinace faktorů, včetně zhoršeného výhledu u produkce větrné energie a příznivého vývoje na akciových trzích.

"Náš aktuální výhled pro počasí, který ve střední Evropě ukazuje slabý vítr, poskytuje impulz pro růst cen povolenek," uvedli analytici ze společnosti Refinitiv. "Analytici akciových trhů očekávají, že evropské akcie navážou na páteční růst, navzdory znepokojivému vývoji situace kolem nemoci covid-19 v USA," dodali.

10.07.2020 17:14

Pokutu 300 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové fyzické osobě oprávněné k podnikání, Stanislavu Brentnerovi, za porušení zákona o odpadech. Podnikatel provozoval mobilní zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů v rozporu se schválenými provozními řády a dále nakládal s odpady v zařízeních, která k tomu nebyla podle zákona určena.

„Podnikatel postupoval v rozporu s provozními řády, když v roce 2018 převzal do schválených mobilních zařízení cca 5850 tun různých druhů stavebních odpadů a nepředal je jiné oprávněné osobě, kdy část z nich, cca 1058 tun, byla do těchto zařízení  převzata pouze evidenčně. V různých časových obdobích roku 2018 dále nakládal na místech k tomu neurčených s cca 8360 tunami odpadů. Konkrétně se jednalo o stavební odpady a odpadní škváru v lokalitě Dubenec a odpadní škváru v lokalitě Lanžov, kde bylo účelem vyrovnání terénních nerovností, i přes to, že se jednalo o pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu. Výsledky našich analýz ale ukázaly, že uvedené odpady pro to nejsou vhodné,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Podnikatel se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal k Ministerstvu životního prostředí. To ale jeho odvolání zamítlo a sankce 300 tisíc korun nabyla 30. dubna 2020 právní moci.

10.07.2020 17:06

Evropská komise dnes představila dvě strategie, které by měly výrazným způsobem přispět k tomu, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Jedná se o návrh strategie pro integraci energetického systému a návrh strategie pro vodík.

Strategie pro integraci energetického systému si klade za cíl vytvořit nové vazby mezi oblastmi, ve kterých vzniká spotřeba energie a provozovat tento systém jako jeden celek. Podle Komise je jen tak možné snížit emise skleníkových plynů a náklady na provoz systému. Důležitou roli v dekarbonizaci celé ekonomiky bude hrát vodík.

Zveřejněná strategie tedy shrnuje kroky, které jsou zapotřebí k rozšíření technologií využívajících právě vodík. Mezi roky 2020 a 2024 Komise podpoří instalaci elektrolyzérů na výrobu obnovitelného vodíku s kapacitou nejméně 6 gigawatů a výrobu až 1 milionu tun obnovitelného vodíku. V letech 2025 až 2030 by měla kapacita výroby energie z vodíku dosáhnout 40 gigawattů, přičemž výroba obnovitelného vodíku by měla být v řádu až deseti milionů tun.

V letech 2030 až 2050 by se pak měly vodíkové technologie již plošně používat a být součástí energetického systému EU.

Záznamy: 29 - 40 ze 9318
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

  

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - BIOODPADY A KALY

 

 

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Nesprávné vykazování na skládkách přetrvává
 • Vyhrát veřejnou zakázku s recyklátem stále naráží na bariéry
 • EXPERT RADÍ
 • O co opravdu jde při certifikaci zpracovatelů elektroodpadu
 • Chemická recyklace plastových odpadů
 • Dotace pro obce na RE-use centra končí v červenci
 • K motivaci občanů třídit

 

BIOODPADY

 • Kompost je jeden z nejlepších materiálů pro aplikaci na pole
 • Mlékovky aneb barvy bez zbytečné chemie
 • Kompostování je klíč k materiálové recyklaci bioodpadů či kalů i k oživení půdy organickou hmotou
 • Neřešit bioodpad je jako vyhazovat peníze oknem
 • Třídění začíná v kuchyni
 • Opatření nitrátové směrnice pomáhají chránit vodu před znečištěním dusičnany

 

KALY

 • Kam s čistírenskými kaly po roce 2022?
 • CENTRUM EXPERTŮ
 • Čistírenský kal: problém nebo cenná surovina pro zemědělskou půdu?
 • Nejen kaly je výhodné fermentovat v uzavřeném prostoru

 

POD LUPOU

 • Proč?

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
2.-3. ODPAD ZDROJEM 2020
2.9. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 15.9.2020, 16.9.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 8.12.2020
8.-9.9. Dny teplárenství a energetiky
9.9. CIRCULAR ECONOMY It’s CEO’s agenda!
10.9. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
17.9. iKURZ: Znovuzískaná asfaltová směs v praxi rok po vydání vyhlášky č. 130/2019 Sb.
22.9. Aktuální témata lesního hospodářství
Opakování: 1.10.
22.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
Opakování: 23.9.2020
23.9. Kvalita vnitřního prostředí
24.9. 11. konference o ekovýchově v Praze
30.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Říjen    
1.10. Towards New Materiality:
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
10.1. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
6.10. Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2020
Opakování: 7.10.2020
13.10. Připravovaný zákon o odpadech
14.10. Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv?
20.-21.10.

CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Listopad    
2.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 3.11.2020
3.11. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 4.11.2020
11.-13.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
11.-12.11. CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
25.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 26.11.2020
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020