Novinky

15.09.2021 17:05

Česká republika se musí více snažit, aby do roku 2030 splnila energetické a klimatické cíle Evropské unie (EU). Tyto přísnější cíle ji přimějí rychleji se vzdát uhlí, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která ve své nejnovější studii hloubkově přezkoumala českou energetickou politiku. Země by podle ní měla podpořit komunity v oblastech, které tento vývoj zasáhne. Zprávu představil šéf IEA Fatih Birol.

15.09.2021 09:15

Loni v prosinci prošel Poslaneckou sněmovnou zákon, který jde na ruku skládkovým společnostem a zejména jednomu z nejbohatších Čechů Danielu Křetínskému. Jeho společnost totiž podle českých úřadů dlouhodobě obchází zákon o odpadech, který ji určuje platit za skládkování vysoké poplatky. Jsou to v úhrnu miliardy korun, o které by mohly být bohatší města i stát. Loňským zásahem poslanců, ale i ministerstva životního prostředí se skládkovým firmám staré dluhy odpouštějí. Případem, který nese všechny znaky politického lobbyingu, se zabývá i policie. Natáčel Dalibor Bártek. Více v pořadu Reportéři ČT - ZDE.

15.09.2021 08:48

Z průzkumu společnosti Médea Research pro Zálohujme.cz vyplývá, že drtivá většina populace (98 %) souhlasí s tím, že bychom měli více využívat odpad jako zdroj k výrobě nových výrobků. Pojmům, které s tímto přístupem souvisí – cirkulární ekonomika nebo oběhové hospodářství, ale většina lidí příliš nerozumí. O téma ekologie a udržitelnosti se přitom Češi nebývale zajímají.

Pojmy cirkulární ekonomika či oběhové hospodářství, zaznívají ve veřejném prostoru častěji. O cirkularitě mluví stále více firem a na vládní úrovni vzniká strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky. Z průzkumu se ale zdá, že pro většinu lidí jsou to zatím abstraktní pojmy, pod kterými si toho neumí moc představit. 60 % lidí dokonce pojmy cirkulární ekonomika nebo oběhové hospodářství dosud nikdy neslyšelo. 21 % lidí si pod tímto termínem nepředstaví nic. V otevřených otázkách pak ale zazněly i nečekaně fundované odpovědi a vzkazy, které svědčí o tom, že je to pro lidi důležité téma. Poté, co respondenti dostali na výběr, správnou definici cirkulární ekonomiky zvolilo 90 % lidí.

Cirkularita je více než recyklace

„Cirkulární ekonomika je koncept, ve kterém je téměř eliminován odpad. Namísto toho jsou materiály opakovaně využívány k výrobě produktů a ty jsou dále recyklovány. Recyklací nedochází u materiálů ke ztrátě kvality (nebo jen minimální). Vzniká tak nekonečná smyčka cirkulujícího materiálu,“ uvádí Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz. Průzkum ukázal, že Češi často považují pojem cirkularita a recyklace za synonyma. Přitom recyklace je jen jedním z bodů celé cirkulární smyčky

Češi tleskají PET lahvím z PET lahví

Ačkoli jsou odborné pojmy občas poněkud nečitelné, Češi samotný princip cirkularity podporují. Devět z deseti dotázaných ocenilo aktivitu výrobců, kteří přišli s PET lahvemi, na jejichž výrobu používají recyklovaný materiál z použitých PET lahví. „Pro to, aby v Česku mohli všichni výrobci vyrábět nové PET lahve z těch již použitých, zatím bohužel nemáme dostatek materiálu. PET lahve ze žlutých kontejnerů jsou v současnosti v drtivé většině recyklovány na textilní vlákna nebo směsné plasty. Problém je v tom, že takto vzniklé výrobky už znova recyklovat nelze. Ale když z PET lahve vyrobíte opět PET lahev, tak tento proces můžete opakovat téměř donekonečna,“ vysvětluje Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

Nápojový průmysl – chybí zálohový systém

Samotný nápojový průmysl je k plně cirkulárnímu principu výroby velmi blízko. V současnosti je schopen splnit dvě ze tří podmínek pro to, aby nápojové obaly mohly cirkulovat stále dokola a netvořil se tak zbytečný odpad.

Ke splnění třetí podmínky (efektivní a transparentní sběr použitých obalů pomocí zálohového systému) je potřeba legislativních změn.

Plošný zálohový systém, do kterého se zapojí všichni výrobci, je jednou ze tří nezbytných podmínek pro to, aby byl nápojový průmysl plně cirkulární. Jeho zavedení podporují dvě třetiny respondentů.

„Výrobci musí začít již u ekodesignu, tedy vyrábět takové obaly, které jsou snadno recyklovatelné, navázat transparentním a účinným zpětným odběrem použitých výrobků – ideálně pomocí zálohového systému, a smyčku uzavřít recyklací z lahve do lahve,“ upřesňuje Andrea Brožová a dodává, že uzavřením cirkulární smyčky bychom uměli vrátit do oběhu až 90 % všech prodaných PET lahví a plechovek a snížit dopad výroby a spotřeby nápojových obalů skoro o 30 %.

Průzkum společnosti Médea Research, k.s.  probíhal od 21. 7. do 29. 7. 2021. Sběr dat probíhal formou online dotazování za pomoci respondenty samostatně vyplněného online dotazníku (metoda CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Dotazování bylo provedeno prostřednictvím online panelu respondentů společnosti MÉDEA RESEARCH. Vzorek 500 respondentů.

 

O iniciativě Zálohujme.cz:

Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz


 

12.09.2021 11:38

Ve Sbírce předpisů ČR vychází Nařízení vlády č. 145/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je zavedení výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek (sloučeniny olova, šestimocný chrom a rtuť) v elektrických a elektronických zařízeních.

12.09.2021 10:49

Kamila Boudová se řadí mezi přední propagátorky udržitelné módy. Je zakladatelkou eventu Slou Days, kde najdete přes padesát značek, které vyrábějí oblečení a kosmetiku s respektem k planetě a společnosti, a který oslavuje pomalý životní styl. Mimo to také vyučuje v Paříži na vysokých školách a má v plánu otevřít továrnu na recyklaci textilu. Více ZDE

12.09.2021 10:40

Evropská komise přijala rámec pro zelené dluhopisy, který by měl umožnit jejich brzké vydání. První dluhopisy by se k zájemcům měly dostat již v říjnu a jejich hodnota by měla být 250 mld. euro, což je 30 % očekávaného celkového objemu chystaného pro program NextGenerationEU. Dluhopisy budou vázané na ekologické projekty, o kterých Komise bude vydávat zprávy týkající se jejich dopadu na životní prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat:

Komise vydala zprávu o strategickém výhledu 2021 - Evropská komise vydala zprávu o strategickém výhledu 2021 s názvem „Schopnost a svoboda EU jednat“, která se zaměřuje na pozici EU v globálním řádu a hodnotí možnosti EU z hlediska dosažení strategické autonomie. Podle studie budou schopnost EU jednat ovlivňovat 4 globální trendy, mezi které patří změna klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí, digitální hyperkonektivita a technologická transformace, tlak na demokracii a hodnoty, a změny ve světovém řádu a demografii. Kromě toho zpráva obsahuje 10 klíčových oblastí, které nabízejí EU možnost získat světové postavení. Jedná se například o zajištění udržitelných a odolných zdravotnických a potravinových systémů, zajištění dostupné a dekarbonizované energie, posílení kapacity v oblasti umělé inteligence, správě dat a špičkových technologiích, zajištění dostupnosti surovin nebo vybudování vůdčí pozice v oblasti standardů.

 

12.09.2021 10:38

Snížit negativní dopad hudebních festivalů na životní prostředí a podpořit správné nakládání s odpady je cílem projektu vědců z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Odborníci chtějí připravit manuál pro pořadatele podobných akcí. V souvislosti s tím budou zkoumat chování festivalových návštěvníků a působit na jejich návyky. Podle univerzity běžný open air hudební festival s více než 10 000 návštěvníky vyprodukuje až 100 tun odpadu.

"Open-air festivaly jsou ideálním prostředím, kde je možné zkoumat spotřební vzorce chování účastníků a efekty různých doporučení nebo zásad, vedoucích k zodpovědnému přístupu k produkci odpadů," uvedla Lenka Wimmerová z Fakulty životního prostředí ČZU. "Festivaly nakládají se svými odpady řízeně na daném místě, v daný čas a oslovují dobře definovanou skupinu populace. Proto je zde možné sledovat a vyhodnocovat posun v přístupu každého jednotlivce a přijetí osobní odpovědnosti za produkci odpadů," dodala.

V projektu chtějí odborníci působit na účastníky tanečního festivalu Let It Roll, který se koná v Milovicích na Nymbursku, během tří po sobě jdoucích ročníků. Zaváděná opatření budou postupně vylepšována tak, aby každoročně snižovala dopad festivalu na přírodu.

Veronika Jirků za organizátory festivalu uvedla, že návštěvníci budou mít "co nejvíce" míst, kde mohou odpad třídit. Zároveň jsou v plánu, mimo jiné, i workshopy motivující lidi k zodpovědnému chování a minimalizaci ekologické stopy. Podle vědců dojde i na osvětovou kampaň, tým se zaměří také na technické aspekty zpracování odpadu. Projekt má za cíl také vyhodnotit, do jaké míry jsou návštěvníci schopni převést si nové návyky do každodenního života.

"Ekologicky šetrná řešení, která se již zavádějí, je třeba zhodnotit v celém kontextu tak, aby využití určité konkrétní ekoinovace nepřineslo na druhou stranu jiný negativní dopad na životní prostředí. Příkladem může být mytí kelímku na opakované použití v mycích linkách, kdy je třeba zohlednit vzdálenost dopravy do této myčky, protože pak naopak vzniká uhlíková stopa související s dopravou nádobí na mytí," dodala pak k dalším aspektům výzkumu Wimmerová.

Cílem projektu je podle ČZU vytvořit metodiku, která pomůže organizátorům festivalů "uchopit" otázku společenské odpovědnosti a snížit negativní vliv těchto akcí na životní prostředí.

Na projektu s ČZU a festivalem Let It Roll spolupracují Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a firma Augiášův chlév.

08.09.2021 14:41

Firma Celio uložila na své skládce u severočeského Litvínova tisíce sudů s hořlavou látkou styren. Zahrnula je zeminou a dalším odpadem. Česká inspekce životního prostředí ji podezírá, že se tímto způsobem chtěla nebezpečného odpadu zbavit. Firma tvrdí, že si takto sudy jen na čas odložila, aby je mohla z hromady vytahovat, styren průběžně zpracovávat a pálit v cementárně. Ta ale podle zjištění Radiožurnálu příjem paliva ze styrenu už v dubnu zastavila. Kdy ho obnoví, není jasné. Celio, které provozuje jeden z největších skládkových areálů v Česku, je podle informací Radiožurnálu úzce spojené s kontroverzním podnikatelem Tomášem Pitrem. Více ZDE

 

08.09.2021 14:16

Dále nečišťování pitné vody, ovzduší a oceánů a pronikání škodlivých látek z okolí do rostlin a živočichů. Jako vůbec nejpalčivější globální problémy se jeví hromadění odpadů a znečišťování pitné vody, které jako „velmi závažný“ či „dosti závažný“ problém označilo více než devět z deseti dotázaných (shodně 92 %). Hodnocení závažnosti globálních problémů souvisí se zájmem o stav životního prostředí v ČR. V porovnání s předchozím šetřením z roku 2020 nedošlo k žádným statisticky významným změnám, pouze provoz jaderných elektráren považuje za velmi nebo dosti závažný problém o 5 procentní body více respondentů. Podrobnosti ZDE

08.09.2021 14:09

Zelené, odpovědné či udržitelné veřejné zakázky, ať už na zboží, služby či stavební práce, znamenají, že při jejich zadávání, hodnocení a výběru dodavatele nebude zohledněna jen cena, ale také environmentální a sociální či inovativní aspekty. Může se jednat o nákup energeticky účinné elektroniky či nákup nábytku vyrobeného ze dřeva pocházejícího ze šetrně obhospodařovaného lesa. Může se jednat také o výběr zboží s minimem nebezpečných látek či s vyšším obsahem recyklátu, které navíc nemuselo putovat přes půl světa, ale bylo vyrobeno v místě jeho zužitkování či spotřeby. Nejnovějším trendem je tzv. cirkulární zadávání, které myslí nejen na samotnou výrobu produktu, ale i na jeho případnou likvidaci či další využití. Více ZDE

07.09.2021 07:40

Nejen na tuto otázku přinese odpovědi multioborová online konference cirkulář chytré recyklace již 23. září 2021.

Pořadateli konference „Cirkulář Chytré recyklace aneb V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti“ jsou Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) společně s kolektivními systémy REMA. Úvodní ročník přiblíží zájemcům o udržitelný způsob života a podnikání z řad široké i odborné veřejnosti oblast praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a principů cirkulární ekonomiky. To vše prostřednictvím příspěvků a panelové diskuse za účasti profesionálů z oboru. Online konference se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9 do 16 hodin. Registraci lze provést zdarma na stránkách www.chytrarecyklace.cz/konference, kde je k dispozici také program konference a profily jednotlivých řečníků.

Program konference je velmi pestrý a jeho součástí je více než desítka odborných přednášek za účasti zástupců státní a obecní sféry, firem i neziskových organizací. Mezi probíranými tématy nebude chybět například téma odpovědné spotřeby a šetrného přístupu ke stávajícím zdrojům, příklady dobré praxe, environmentální vzdělávání, oblast ekologického nakládání s elektroodpadem, problematika recyklace plastů, efektivita zpracování gastroodpadů, nebo přiblížení fungování Reuse center a chráněných dílen. Konference se bude také věnovat nejaktuálnějším legislativním změnám v oblasti odpadového hospodářství a přínosům podnikání v souladu s principy společenské odpovědnosti.

 

Na konferenci vystoupí tito řečníci:

 • Ing. David Vandrovec, MBA – generální ředitel společnosti REMA a předseda představenstva asociace AITAT, Odpovědnost vlastního bytí
 • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA – spoluzakladatel ve společnosti ASHPA oběhová hospodářství, Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze
 • Ing. Martin Zemek, Ph.D. – vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP, Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků
 • Ing. Lucie Zrnovská – vedoucí oddělení obchodu / business leader ve společnosti PRAKTIK system, Elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě
 • Ing. Patrik Luxemburk – jednatel ve společnosti Stabilplastik, Chytrá paleta – řešení pro udržitelnou logistiku
 • Mgr. Vladimíra Karasová – vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy, tisková mluvčí OZO Ostrava, Reuse centrum Ostrava jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky
 • Pavlína Sporková, DiS. – vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA a koordinátorka projektu Chytrá recyklace, Environmentální vzdělávání jako klíč k lepší budoucnosti
 • Ing. Tomáš Schaffartzik – manažer sekce chráněného zaměstnávání, zástupce ředitele Charity Opava, Sociální podnik a cirkulární ekonomika
 • Jan Mára, DiS. – obchodní ředitel ARMOR Print Solutions pro CZ+SK, Bezodpadový kancelářský tisk? Jde to.
 • Ing. Katarina Kajánková – poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ, Cirkulární gastroodpady
 • Ing. Mgr. Vanda Dušková – senior specialista pro IMS a ochranu životního prostředí ve společnosti O2 Czech Republic, Kde technologie pomáhají
 • Ing. Jan Chovanec – provozně technický manažer ve Spalovně nebezpečného a průmyslového odpadu Ekotermex, Spalovna nebezpečného odpadu jako podpora odpadového a oběhového hospodářství

 

Součástí programu bude i odborná panelová diskuze na téma „Je současný tlak na uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti?“. Jejími účastníky budou zástupci Ministerstva životního prostředí, kolektivních systémů REMA, odpadových svazů, výrobců i zpracovatelů.

„Podtitul konference V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti jsme nezvolili náhodou. Problematika odpadů je nejen v České republice velmi důležitým a přesto stále nedostatečně diskutovaným tématem. Velmi si vážíme zájmu odborníků přispět svými zkušenostmi a vizemi k další edukaci nejen odborné, ale i laické veřejnosti,“ dodává koordinátorka projektu Chytrá recyklace Pavlína Sporková.

Konferencí budou provázet výrazná tvář zpravodajství ČT Michala Hergetová a šéfredaktor ekonomického zpravodajského deníku E15 Nikita Poljakov.

03.09.2021 18:04

Stále si nevíte rady s povinnostmi dovozu produktů z Velké Británie? Nemáte jasno, jak oznamovat nebezpečné směsi na toxikologická střediska? Máte produkt s již povolenou látkou dle REACH? Máte předměty s SVHC látkami?

Pokud ano, využijte náš kurz v prezenční formě, nebo formou webináře z pohodlí domova, kde se veškeré informace pro níže uvedené oblasti dozvíte od zkušených lektorů z oboru. Kolektiv našich zkušených lektorů se problematikou chemických látek, směsí, detergentů aj. zabývá ve své profesní praxi již řadu let.

Je možnost i jednodenní účasti, vyberete si, který den Vám více vyhovuje.

 

Program kurzu:

1. DEN

 • Aktuality v legislativě (speciální školení pro diisokyanáty, nové harmonizované klasifikace) 
 • Dovoz chemikálií z třetích zemí – praktické hledisko dovozů (Brexit aj.)
 • Povolování z pohledu následného uživatele (co vše pohlídat při přiděleném čísle povolení u dodavatele, oxid chromový)
 • Kontroly ČIŽP
 • Hraniční situace souběhu více předpisů k nařízením REACH a CLP
 • Přeprava nebezpečných věcí – jak se „vyhnout plné ADR“
 • Podmínky uvádění na trh materiálů, vzniklých z recyklace odpadů
 • Oznamování předmětů s obsahem SHVC látek do SCIP databáze

 

2. DEN

 • Biocidní přípravky a ošetřené předměty – struktura dokumentů (žádosti, testy účinnosti, hodnotící zpráva) 
 • Aktuální stav v oznamování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení CLP včetně přehledu Poison center a nouzových kontaktů jednotlivých zemí ES
 • Expoziční scénáře
 • Diskuze

 

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková

Účastníkům kurzu bude rozesláno „Osvědčení o absolvování kurzu“ – emailem.

 

Termín konání:

12. – 13. 10. 2021 Brno, hotel A-Sport

10. – 11. 11. 2021 Praha, hotel Krystal

10. – 11. 11. 2021 online

 

Těšíme se na setkání s Vámi                             

 

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

 

Další informace o kurzu naleznete: www.chelepo.cz


 

Záznamy: 37 - 48 ze 9929
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Předcházení vzniku odpadů

Potravinové přebytky představují i environmentální a etické aspekty
Redakce Odpadového fóra

Odpad, který nezatěžuje přírodu, a navíc je doslova k nakousnutí
Redakce Odpadového fóra

Udržitelnost bez inovací a změny myšlení nenastartujeme
Redakce Odpadového fóra

Každý z nás je odpovědný za svoji uhlíkovou stopu, tedy i za svoji spotřebu
David Vandrovec

Magenta Experience Center: Místo pro chytré nápady a udržitelné projekty
Zuzana Svobodová

Motivátor X: Aplikace pro snadnější třídění odpadu pro domácnosti a obce
Palkovičová a Klepáč

Dotace na cirkulární ekonomiku: nové dotační období 2021–2027
Kristýna Černobílová

Předcházení vzniku odpadu z pohledu Ministerstva životního prostředí
Jan Maršák

Jak se žije re-use centrům a nábytkovým bankám v Česku?
Dana Kalistová

Upcyklace dřeva s historickým příběhem
Jaroslav Krucký

Alpaka cesta k udržitelnému oblékání
Steffi Šimralová Černá

Environmentální výchova: měřitelné dopady
Jan Činčera, Roman Kroufek

Udržitelný životní styl je otázkou našich priorit a volného času
Michaela Nedvědová

Skvělé zprávy: kontrolní list pro udržitelné stavebnictví je tu!
Regina Hulmanová

Výstavba bioplynových stanic pod taktovkou měst a obcí
Redakce Odpadového fóra

Sezimovo Ústí se pyšní modernizovanou čistírnou průmyslových odpadních vod
Redakce Odpadového fóra

Elektroodpad a jeho následné použití
Daniel Šafář

Jak se recyklační průmysl připravuje na recyklaci solárních panelů
František Vörös

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Štěpán Jakl

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově
Petra Veselá

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Říjen    
13.10. Nanobezpečnost
14.10. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.10. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
9.11.2021, 10.11.2021, 7.12.2021, 8.12.2021
21.10. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
Opakování: 30.11.2021
26.10. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Listopad    
1.11. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 12.1.2022, 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
2.-3.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV
5.11. kurz Cirkulární zadávání (listopad 2021 až červen 2022)
3.-5.11. 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021
23.11. AZBEST
24.11. Zásadní legislativní změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s výkonem státní správy obce s rozšířenou působností
Opakování: 25.11.2021
Leden    
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
25.1. Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
4.2. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 17.2.2022