Novinky

16.01.2020 21:32

Zprávy o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR jsou připravovány na roční bázi  na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. října 2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Tyto zprávy předmětně souvisí se Státní energetickou koncepcí ČR, která byla schválena v květnu 2015.

Hlavním účelem těchto zpráv je předložit informace o stavu plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR v souladu s jejím hlavním posláním, kterým je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR. Státní energetická koncepce ČR je vrcholovým strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí.

 

Dokument ke stažení:

Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR za rok 2019 [pdf, 965 kB]

16.01.2020 20:27

Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechInvest vyhlásilo již čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Ocení projekty a nápady, které zodpovědně a udržitelně využívají zdroje. Cílem soutěže je nejen osvěta, ale i prezentace dobré praxe českých firem, které v oběhovém hospodářství našly podnikatelskou příležitost.

Do soutěže se lze přihlásit vyplněním přihlášky na webu www.druhotnasurovina.cz. Soutěží se v sedmi kategoriích určených pro výrobní podniky a firmy, stavební společnosti,  organizace veřejné správy (obce, města, kraje apod.), žáky a studenty všech typů škol (VŠ, SŠ, ZŠ) a další subjekty.

V letošním ročníku je nově zařazena kategorie Cirkulární počin, která je určena pro všechny, kdo mají chytré nápady jak podpořit v České republice oběhové/cirkulární hospodářství. Může jít např. o propagační, vzdělávací nebo jinou osvětovou akci, zřizování informačních portálů, o metodické materiály, pořádání soutěží, sdílení dopravy i různých zařízení a řadu dalších aktivit podporujících principy cirkulární ekonomiky.

Soutěžní projekty mohou zájemci přihlašovat do 15. dubna 2020 na webu www.druhotnasurovina.cz, kde jsou zveřejněny podrobné informace. Po uzávěrce odborná porota vyhodnotí pět nejlepších projektů z každé kategorie. Jejich předkladatelé budou mít příležitost zúčastnit se slavnostního ceremoniálu v Senátu, který se koná v červnu a na kterém jim vicepremiér Karel Havlíček předá ocenění.

Životní cyklus výrobků při respektování cirkulární ekonomiky má vliv na výrobu, trh s druhotnými surovinami, služby i chování spotřebitelů. A pozitivní dopad na celou ekonomiku. Pro získání kvalitních výrobků z recyklovaných materiálů však dosud chybí dostatek inovativních technologií. Tento deficit lze zmírnit podporou aplikovaného i základního výzkumu a též vhodně nastavenými programy podpory. Aplikace inovativních technologií v průmyslové výrobě, stavebnictví, sektoru služeb, zemědělství, dopravě, zdravotnictví a řadě dalších oblastí pak urychluje přechod na oběhové hospodářství. Pro tyto změny je ale důležitá i osvěta a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a to ve všech vzdělávacích institucích a v rámci celoživotního vzdělávání.

 

16.01.2020 13:30

Po ročním pilotu environmentálního technologického startupu Cyrkl a výrazném zájmu společností startuje od ledna 2020 plnohodnotné digitální odpadové tržiště Cyrkl. Inovativní projekt tak navazuje na zkušební provoz pod názvem Burza druhotných surovin, kterou pravidelně využívá více než 400 českých i slovenských společností. Při více než 260 obchodech bylo v pilotu poptáváno 7 800 tun materiálů, což se rovná potenciálním úsporám přes 15 000 tun CO2. Ekvivalent emisí, které vyprodukuje vaše auto, pokud s ním 9krát objedete planetu.

Digitální odpadové tržiště využívá principů cirkulární ekonomiky a na odpady tak pohlíží primárně jako na zdroje. „Pro jednu společnost jsou často odpady něčím, pro co už nemají využití, pro jinou společnost ale ukrývají potenciál velmi zajímavého materiálu pro výrobu nebo zdroj, ze kterého se může úpravami stát hodnotná druhotná surovina nebo nový výrobek,“ vysvětluje zakladatel a ředitel společnosti Cyril Klepek.

Celé řešení funguje podobně jako platforma Uber nebo Tinder, kdy se na jedné straně firma registruje a zadá, co nabízí, nebo o co má zájem. Následně je propojena díky automatické datové analytice s obchodním partnerem, se kterým se již domluví na konkrétních požadavcích. Obchodovat lze s odpady, ale i s vedlejšími produkty výroby a se všemi typy recyklátů. Tým odpadových expertů pak pomáhá zjistit, zda je materiál vhodný a komu je optimální ho v souladu se zákonem předat.

Digitální odpadové tržiště Cyrkl je určené pro firmy, fyzické osoby a obce všech velikostí. Funguje na principu „freemium“ obchodního modelu, kdy jsou základní funkcionality, jako je registrace či vložení nabídky, zcela zdarma. Platforma nabízí i „prémiové členství“ Cyrkl Profi s dodatečnými službami nabízející například online poradnu odpadových expertů, osobní profil uživatele a jeho historii nebo službu Ověřený partner. „Nová prémiová služba byla logickým krokem pro další rozvoj tržiště. Firmy se k nám vrací a proto je pro ně pohodlnější mít už vlastní profil, kde si budují svojí historií i kredibilitu. Vzniká tak i důležitá důvěra mezi zájemci i nabízejícími“, doplňuje Cyril Klepek.

Budoucnost vidí zakladatel Cyril Klepek v globálním tržišti, kde se optimalizují i pomocí umělé inteligence zdroje od původců ke zpracovatelům. I proto se společnost ve velmi krátké době vydala na cestu k základům strojového učení a k expanzi do regionu střední Evropy. „Kromě ekonomické výhodnosti, kdy s námi naši klienti získávají v průměru za své materiály lepší ceny, je důležitou součástí rovněž ochrana životního prostředí. Mnoho společností si dnes začíná uvědomovat, že jejich odpady mají hodnotu, ale zároveň ví, že pokud chtějí něco udělat pro životní prostředí a pro redukci CO2 ve své společnosti, tak odpady jsou tím prvním, co musejí řešit,“ dodává Cyril Klepek. Recyklací jednoho kg plastů je možné totiž ušetřit 2 kg CO2, v případě energeticky náročného hliníku se jedná dokonce o úsporu až 10 kg CO2 na kg.

„Fungujeme ve světě, kde je trendem digitalizace. A právě transparentní data a informace o skutečném pohybu materiálů budou hrát prim. I proto si troufám tvrdit, že právě dnes je na novou síť či platformu jednoduše více než správný čas,“ komentuje spuštění tržiště ředitelka z partnerského Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

Zájemci mohou začít využívat digitální tržiště na adrese Cyrkl.cz.

15.01.2020 19:04

Evropský parlament na dnešním zasedání přijal pozici k Zelené dohodě pro Evropu, ve které tuto strategii vítá a podporuje jak cíle, tak nástroje pro financování přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050. Co se týče klimatického zákona, který bude brzy zveřejněn Komisí, požaduje Parlament navýšení cílů do roku 2030 ohledně snižování emisí na 55 % oproti dohodnutým 50 %. Kromě toho Parlament žádá stanovení cílů pro rok 2040 a navýšení cílů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie, a to nejpozději do června 2021.

15.01.2020 18:53

Zvyšování počtu kontejnerů na plasty k větší míře třídění nevede, uvádí iniciativa Zálohujme v otevřeném dopise ministerstvu životního prostředí (MŽP). Odvolává se na údaje Eko-komu, podle kterých v roce 2018 o dva procentní body snížila na 67 procent snížila míra třídění plastů. Naopak produkce plastů se podle ní za poslední desetiletí zvýšila o 40.000 tun. Ministerstvo podle svých dřívějších vyjádření naopak argumentuje tím, že předloni se zpětně vybralo 81 procent PET lahví, razantnější zvýšení zálohový systém podle něj nezaručí. Iniciativa lobbuje za zavedení systému vratných PET lahví.

Iniciativa se ptá státu na osm otázek, například jaká je reálná míra sběru a recyklace PET lahví v republice nebo jaké jsou skutečné náklady na zvyšování počtu odpadních kontejnerů na plasty. "Intenzifikace, tedy zvyšování počtu žlutých kontejnerů, nefungovala doposud - navyšovalo se o desítky tisíc nádob, míra třídění plastů klesá. Jak můžeme tvrdit, že víc nádob nám třídění i recyklaci navýší, když opak je pravdou?" dodává v dopise. Zavedení zálohového systému na plastové lahve by ale podle státu nemotivovalo spotřebitele, aby nepohozovali odpad v přírodě, navíc by podle něj ohrozilo třídění ostatních druhů odpadů.

Pod dopisem je podepsaný generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová, Filip Bernard ze stejnojmenného pivovaru, Jan Freidinger za Greenpeace nebo Daniel Vondrouš z Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

"Nápojový průmysl dává stále jasněji najevo, že intenzivně usiluje o dosažení dlouhodobé udržitelnosti na základě principů cirkulární ekonomiky. Jaké kroky hodlá ministerstvo učinit, aby tento záměr umožnilo?" ptá se organizace na závěr.

Podle Evropská směrnice by v roce 2025 mělo být recyklováno 50 procent plastů, 25 procent dřeva, 70 procent skla, 75 procent papíru a lepenky, 70 procent železných kovů a 50 procent hliníku. O pět let později jsou cíle vyšší o pět až deset procent.

Podle nové odpadové legislativy, kterou loni schválila vláda, se s plošným zálohovým systémem v ČR nepočítá.

 

Jonášová: Zálohovat PET lahve je dobrý nápad, teď jde k recyklaci jen polovina plastů

Zpátky do oběhu se vrací jen 70 % plastových lahví, třetina lidí odpad netřídí a nejsou motivováni dobrým pocitem, že je to správné, říká ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. S prodejem zálohovaných PET lahví začala společnost Mattoni ve spolupráci s prodejcem Košík.cz. V roce 2025 budou muset firmy přimíchávat do plastových lahví 25 % recyklátu, proto už hledají cesty, dodává. Rozhovor pro DVTV najdete ZDE.

 

Otevřený dopis iniciativy Zálohujme.cz ministru životního prostředí ČR

Vážený pane ministře,

na jaře 2019 jsme přivítali záměr Ministerstva životního prostředí ČR zabývat se studiemi vypracovanými skupinou Zálohujme.cz a zjistit, jak omezit pohazování odpadků do české přírody, splnit evropské cíle v třídění a recyklaci nápojových PET lahví a plechovek, potažmo jak splnit cíle evropských směrnic CEP (balíček cirkulární ekonomiky, Circular Economy Package) a SUP (směrnice o jednorázových plastech, Single-Use Plastic Directive) díky zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky. Tento záměr jistě ocenila i podstatná část české veřejnosti, která v řadě zpřesňovaných průzkumů opakovaně zavedení takových záloh podpořila.

Ministerstvo životního prostředí však na základě povrchní studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) celou diskusi o zálohovém systému ukončilo, deklarovalo, že se hodlá spolehnout na dosud nedostatečně analyzovanou cestu intenzifikace sběrné sítě, a tvrdí, že takto ČR veškeré náročné cíle splní.

O návrhu zálohového systému jsou šířeny nepravdy a mýty, některé dokonce i ze samotného ministerstva. Tisková zpráva ministerstva životního prostředí ze dne 4. 6. 2019 uvádí: „Studie CETA upozorňuje, že navržený systém iniciativy Zálohujme.cz a jeho náklady počítají s povinností zpětného odběru PET lahví pouze v prodejnách nad 300 m2.“ Toto nepravdivé tvrzení se naneštěstí značně rozšířilo do veřejného prostoru. Ve skutečnosti návrh zálohového systému iniciativy Zálohujme.cz od začátku počítá s výkupem PET lahví a plechovek v široké síti prodejen, v jakémkoli obchodě s nápoji (ať už formou výkupních automatů nebo ručně do pytlů), nikoli jen v prodejnách nad 300 m2.

My ale chceme spolupracovat a vést konstruktivní diskusi. Cíle plnění směrnic EU se blíží a současným systémem nebude ČR schopna je splnit.

Vyzýváme Vás proto, aby se ministerstvo životního prostředí ve společném dialogu, otevřené a transparentní diskusi spolu s námi i dalšími relevantními subjekty věnovalo těmto klíčovým otázkám, na které stále chybí oficiální odpovědi:

 1. Jaká je reálná míra sběru a recyklace PET v ČR? Jak se tato recyklace bude evidovat co nejdříve, abychom věděli aktuální stav naplnění CEP (balíček cirkulární ekonomiky, Circular Economy Package)?
 2. Jaké jsou skutečné, detailně podložené náklady na intenzifikaci sběrné sítě barevných kontejnerů a dotřídění PET ze směsného komunálního odpadu, které navrhuje EKO-KOM? Kdo je ponese?
 3. Proč by data o produkci obalů/odpadů a všechna data, která EKO-KOM sbírá, neměla být automaticky k dispozici ministerstvu životního prostředí a dalším zainteresovaným stranám? Nebylo by dobré přejít na transparentní systém evidence bez nutnosti žádat EKO-KOM o jednotlivá data?
 4. Za posledních 10 let se produkce plastových obalů zvýšila o 40 000 tun, stávající systém, pokud z něj budou odebrány nápojové PET lahve tak naopak bude mít prostor pro odložení nově produkovaného plastu. Proč se tedy odklonění nápojového PETu ze žlutých kontejnerů bránit?
 5. Intenzifikace, tedy zvyšování počtu žlutých kontejnerů, nefungovala doposud – navyšovalo se o desítky tisíc nádob, míra třídění plastů klesá (viz poslední údaj z výroční zprávy EKO-KOM za rok 2018, kde míra třídění plastů klesla meziročně z 69 % na 67 %). Jak můžeme tvrdit, že víc nádob nám třídění i recyklaci navýší, když opak je pravdou?
 6. Recyklace hliníkových obalů v ČR dosahuje míry 20 %. Z celkového množství hliníkových obalů tvoří většinu právě nápojové plechovky. Jak dojde bez vratných záloh k naplnění cílů specifických pro recyklaci hliníku, která je uvedena na rok 2025 na 50 % a v roce 2030 na 60 %? Jaké s tím budou spojeny náklady?
 7. Současná legislativní úprava neumožňuje ekonomicky a environmentálně smysluplný systém zavedení záloh. Jak s tím naložit?

A především klíčové otázce:

 1. Nápojový průmysl dává stále jasněji najevo, že intenzivně usiluje o dosažení dlouhodobé udržitelnosti na základě principů cirkulární ekonomiky.  Jaké kroky hodlá ministerstvo učinit, aby tento záměr umožnilo?

 

Ke stažení:

Otevřený dopis MŽP.DOCX

15.01.2020 06:56

Papírové produkty jsou součástí našich každodenních činností a sběrový papír je snadno recyklovatelnou surovinou. Od krize před deseti lety byl přebytek sběru papíru a lepenky v Evropě vyrovnáván exportem do Asie, zejména do Číny. Od roku 2018 Čína postupně snižovala import a navýšení exportu do ostatních asijských zemí nestačilo pro vyrovnání nabídky a poptávky. Aktuálně je export z Evropy minimální, což způsobilo krizovou situaci nejen v Evropě. Česká republika není výjimkou. Nabídka sběrového papíru nyní silně převyšuje poptávku, sklady jak u sběrových společností, tak v papírnách jsou plné. Je problém sběrový papír vůbec prodat. Další podrobnosti čtěte v lednovém čísle časopisu Odpadové fórum.

 

Přehled obsahu

 

ROZHOVOR

 • Tradiční politikaření aneb poplatky za odpady, ale realita úplně jinde


ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ A DOTACE

 • Odpadový rádce. Jak nedoplatit na bouřlivé změny v legislativě
 • Dotace na cirkulární ekonomiku: Výroba, digitalizace, automatizace a propagace
 • Na materiálové využití odpadů můžete získat dotaci
 • Program H2020 pro cirkulární ekonomiku
 • TA ČR podporuje odpovědný výzkum
 • Jak přeměnit odpad na výrobní surovinu? Aneb nové trendy v cirkulární ekonomice pro výrobce i designéry


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Vize pro odpadové hospodářství obcí
 • Jak je to ve skutečnosti s dobrovolnými zálohami?
 • Veřejné zakázky jako praktický příspěvek k naplňování strategií a ochraně životního prostředí
 • Staré oblečení: textilní odpad nebo pro jiného poklad?
 • Miláno na cestě sběru a využívání gastroodpadu
 • Jak na bioodpad? Pořiďte si nového domácího mazlíčka!

 
POD LUPOU

 • Co je nebezpečné

 
ODPAD A DŘEVO

 • Trh se sběrovým papírem: po deseti letech opět krize
 • Recyklace dřevního odpadu
 • Materiálové využití recyklovaného dřeva v České republice
 • Environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů
 • Jaké jsou limity peletizace dřevních zbytků
 • Lesnická bioekonomika: dotazníkové šetření
 
 

15.01.2020 05:52

Už za pár týdnů začnou v Doksech velké manévry. Firma AVE, která se tam stará o svoz odpadu, si totiž na začátku února odveze všechny popelnice, které dosud mají obyvatelé města k dispozici. AVE končí v Doksech smlouva a radnice ji nebude prodlužovat. „Už se nechceme nechat šikanovat od velkých svozových firem. Neměli jsme žádnou možnost kontroly, kolik odpadu je skutečně z Doks. Účtovali nám každou popelnici, kterou vyklopili bez ohledu na to, jestli v ní něco bylo nebo ne. Apelovali jsme proto na lidi, ať popelnice nenechávají venku na chodníku, když není plná,“ zdůvodňuje starostka Doks Eva Burešová. Od února si tak svoz odpadu budou Doksy zajišťovat samy. Respektive to bude mít na starosti společnost EKOD Servis, kterou dohromady založilo dvanáct měst a obcí z okolí Doks. Více ZDE

 

15.01.2020 05:45

Výkupny surovin za papír už téměř neplatí. Na místě ho sice ponechat zpravidla můžete, ale bez nároku na odměnu. Důvodem, proč sběrny dávají od papíru ruce pryč, je výrazné snížení ceny odpadového papíru. Stejně jako u ostatních komodit, jsou i v případě papíru cena a odbyt papíru určovány poměrem nabídky a poptávky. V tuto chvíli sice poptávka po sběrovém papíru roste, stále ji však převyšuje nabídka, díky dlouhodobě vytvářeným skladovým zásobám tříděného papíru. Poptávka po sběrném papíru narůstá pomaleji mimo jiné proto, že přebytečnou nabídku už neodčerpává v takové míře jako v minulosti Čína. V Evropě jsou přitom recyklační kapacity nedostatečné. V Česku se ročně sebere zhruba milion tun papíru, recykluje se ovšem zhruba jen pětina. Nedostatek recyklačních kapacit v ČR způsobuje zejména skutečnost, že tu v uplynulých letech investoři nevybudovali dostatek příslušných závodů. Zvolili raději okolní země typu Maďarska, Polska či Německa. Situace by se však měla stabilizovat a v roce 2021, resp. 2022 by mělo dojít k výraznému zlepšení, které bude souviset s uplatňováním oběhového balíčku cirkulární ekonomiky CEP, kdy se očekává dokončení nových zpracovatelských kapacit na papír. Více ZDE

14.01.2020 17:40

Evropská komise dnes zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Finance mají podpořit energetickou transformaci a motivovat k zásadnímu snižování emisí v horizontu nejbližších let. 

Navrhovaný mechanismus spravedlivé transformace je součástí Investičního plánu pro udržitelnou Evropu, s jehož pomocí Zelená dohoda pro Evropu finančně podpoří ty regiony EU, jejichž ekonomiky jsou na fosilních palivech nejvíce závislé. Na tyto dotace, bude celkově vyhrazeno 100 miliard eur a bude možné jimi financovat např. projekty na rekvalifikaci pracovníků uhelného průmyslu, zvyšování energetické účinnosti, nebo jiné nízkouhlíkové investice.

Posílením finanční podpory na sociálně citlivý přechod regionů k čisté energii podmiňovaly některé členské státy svou ochotu souhlasit s navýšením klimatických cílů EU pro rok 2030. Evropská komise i Evropský parlament uvažují o navýšení schváleného závazku ke snížení emisí skleníkových plynů o 10 až 15 % (tedy ze 40 na 50 až 55 % oproti r. 1990). Rychlejší tempo snižování emisí je v souladu s požadavkem Pařížské dohody a v průběhu tohoto roku by se k němu měly zavázat všechny státy. Klíčový bude summit čelních představitelů EU a Číny letos v září, na němž by oba významní hráči měli oznámit své ambice a motivovat k přísnější klimatické politice ostatní. Ambicióznější plány v ochraně klimatu mají na základě Pařížské dohody předložit všechny státy nejpozději během klimatického summitu OSN, který bude v listopadu v Glasgow.

Členské státy by měly připravit regionální plány pro spravedlivou transformaci s výhledem do roku 2030, které by měly být v souladu s Národními energeticko-klimatickými plány.  Závazky a plány na využívání evropských dotací budou muset příjemci finanční pomoci odevzdat tento rok. Důraz by přitom měl být kladen především na investice do aktivit, které jsou skutečnými dlouhodobými alternativami, jako jsou obnovitelné zdroje nebo energetická účinnost.

Zároveň však existují obavy, že kritéria udělování finanční podpory nejsou konzistentní s cílem dosáhnout klimatické neutrality, neboť neobsahují požadavek na vyloučení investic do fosilních paliv, zejména plynu, a nevedou k odpovědnosti hlavní znečišťovatele, kterým bude možné udělovat kompenzace za předčasné uzavírání uhelných zdrojů. 

Návrh Evropské komise je předložen v době blížícího se závěru jednání o novém dlouhodobém rozpočtu EU. Vedle navrhované podpory na spravedlivou transformaci může i rozpočet EU zajistit rychlé snižování emisí, pokud by z financování vyloučil fosilní byznys a věnoval 40 % na boj se změnou klimatu. Zejména Politika soudržnosti pak má v rámci rozpočtu EU určeného pro regionální rozvoj velký potenciál vybavit nejvíce znečištěné regiony čistou infrastrukturou.

14.01.2020 16:23

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Plzni uložili pokutu 100 tisíc korun Městu Dobřany za velmi závažné porušování zákona o odpadech v kompostárně, kterou provozovalo v areálu sběrného dvora.

Inspektoři při kontrole v září 2019 zjistili, že provozovatel výrazně překročil povolenou kapacitu zařízení. „Ta byla 250 tun biologicky rozložitelných odpadů, ale v době naší kontroly bylo v kompostárně o 151 tun více, tedy přes 60 procent nad limit,“ uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Město v období od ledna 2018 do doby kontroly v září 2019 zásadním způsobem nedodržovalo proces kompostování schválený v provozním řádu. Nebyla měřena teplota, nebylo prováděno překopávání ani vlhčení. Provozovatel nedělal kontroly hotového kompostu, ani nevedl evidenci vydaného. „Předepsaná teplota a vlhkost je přitom základní podmínkou průběhu správného kompostovacího procesu. Dobu, po kterou probíhalo technologicky neřízené zpracovávání odpadu, považujeme za velmi dlouhou a vyhodnotili jsme ji jako přitěžující okolnost při stanovování výše pokuty,“ řekla Horčicová.

Inspektoři také zjistili, že kompostárna není označena informační tabulí, jak stanovuje vyhláška a provozní řád. Nebylo také dodržováno množství odpadů v jedné zakládce. „Místo 15 tun v jedné zakládce byl veškerý biologicky rozložitelný odpad v zařízení, tedy 401 tun, na dvou hromadách,“ popsala Horčicová.

V neposlední řadě provozovatel nepodal úplné a pravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2018. V hlášení například uvedl, že odpady byly přijímány pouze od města z údržby zeleně, ve skutečnosti byly do zařízení dováženy i odpady od občanů.

Město Dobřany proti pokutě nepodalo odpor, sankce je od 24. prosince pravomocná.

14.01.2020 16:06

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu.

Povinnost přípravy Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu vyplývá z článku 3 nařízení EU o správě energetické a opatření v oblasti klimatu, které vstoupilo v platnost 24. prosince 2018. Dokument byl připraven za úzké spolupráce s ostatními resorty a ostatními relevantními subjekty. Dne 13. ledna 2020 schválila dokument vláda ČR a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním předáním dokumentu zástupcům Evropské komise. Dokument byl neprodleně po tomto rozhodnutí předán Evropské komisi.

Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, ve znění, které schválila vláda ČR a který byl předán zástupcům Evropské komise, je dostupný níže. Dokument je dostupný pouze v českém jazyce.

 

Dokument ke stažení:

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu [docx, 8508 kB]

14.01.2020 15:03

Nedaří se ve vaší obci postavit kanalizaci a čistírnu odpadních vod? Řešením může být soustava domovních čistíren. S financováním pomůže dotační titul Ministerstva životního prostředí. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR nabízí obcím na zlepšení kvality vod 200 milionů korun. Soustava domovních čistíren (DČOV) je cestou v případech, kdy není možné kvůli terénu, vysokým nákladům nebo technickým důvodům vybudovat klasickou čistírnu odpadních vod. O dotace požádají od 2. března obce, čistírny pak instalují přímo v domácnostech.

„Předchozí výzvy na DČOV trhaly rekordy, obce si peníze rozebraly čtyři měsíce před stanoveným termínem. Obce mají o čištění odpadních vod obrovský zájem, je to velice efektivní a ekonomické řešení, které pomůže tam, kde náklady nebo technické podmínky výstavbu velké ČOV neumožní. Ke kanalizaci u nás není připojeno stále více než 1,5 milionu lidí a tomu mj. odpovídá i nedostatečná kvalita povrchových vod v ČR, což chceme změnit. Podpora DČOV v obcích je dalším z řady kroků, kterými se snažíme zlepšit životní prostředí v malých a nízkorozpočtových obcích a zároveň aktivně reagovat na hrozbu sucha,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. A dodává, že do předchozích dvou výzev poslalo své projekty na šest desítek obcí. Za 240 milionů tak vznikne více než dva tisíc domovních čistíren pro téměř deset tisíc obyvatel.

Na decentralizované čistění odpadních vod vsadili například v obci Starkoč na Kutnohorsku. Obec loni v létě zkolaudovala jednačtyřicet DČOV propojených do sítě, připravuje se dalších dvacet čistíren. Starkoči soustava přináší potřebné odkanalizování a nižší náklady oproti vybudování klasické čistírny a kanalizace, která by v členité obci nedávala ekonomický smysl. Kromě čisté vody a nižších nákladů pro občany přináší soustava další velký benefit v tom, že vyčištěná voda zůstává na místě a neodtéká pryč. „V době sucha je to velký bonus. Člověk toho může využít. Já osobně používám přečištěnou šedou vodu na zalévání stromů, květin a trávníku,“ popisuje starosta obce Jan Jiskra.

Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým netěsným jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění podzemních i povrchových vod. Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění. To, že soustava domovních čistíren může při správném provozování bezproblémově fungovat a zároveň plnit parametry na vyčištěnou odpadní vodu, prokázala i odborná studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka provedená v loňském roce. V ní byl vyhodnocen provoz DČOV ve třech lokalitách, ve kterých byly podpořené čistírny již v provozu. 

Nová dotační výzva má velmi podobné podmínky jako ty předchozí. Rezort přispěje na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u rodinných či bytových domů do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Soustava musí přitom odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. Výše příspěvku je odstupňována podle kapacity jedné čistírny od 100 do 240 tisíc korun.

„V předchozích výzvách se investiční náklady projektů pohybovaly od 400 tisíc do 20 milionů korun, dotace z nich může obcím pokrýt až 80 procent,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, mohou žadatelé zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako technologie pro nepřetržitý monitoring systému či proškolení obsluhy.“

Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR od 2. března 2020 do 30. června 2021, případně do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2024.

 

Další informace:

 • více informací o programu najdete ZDE


 

10.01.2020 13:30

V únoru 2020 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva AquaticPollutants Call 2020. Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí. Účelem bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci. V konečném důsledku tak výzva umožní vytvořit strategie a technologie, které by mohly pomoci zabránit tomuto šíření. Výzva je určena pro výzkumné a inovační projekty, které zavádí integrované a mezioborové přístupy ke zvládnutí daných rizik. Lhůta pro příjem návrhů projektů potrvá do 16. dubna 2020. Více ZDE

10.01.2020 13:29

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili dvě pokuty v celkové výši 285 750 korun společnosti “GNOSIS“ spol. s.r.o. se sídlem v Praze. Firma při provozování Hotelu Alpská vyhlídka v Bučině u Kvildy a Penzionu Hájenka na Knížecích Pláních několikrát porušila vodní zákon, a to na území druhé zóny Národního parku Šumava.

První pokutu ve výši 85 750 korun inspektoři uložili společnosti “GNOSIS“ za to, že pro provoz Penzionu Hájenka odebírala bez povolení vodoprávního úřadu  podzemní vodu z vrtané studny. Vodu používala v restauraci i v ubytovací části. „Od ledna 2018 do září 2019, kdy jsme tam byli na neohlášené kontrole, odebrala dle našeho výpočtu neoprávněně celkem 1225 metrů krychlových podzemní vody,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích. Pokuta byla stanovena v zákonné sazbě 70 korun za každý metr krychlový nezákonně odebrané podzemní vody.

Další pokutu 200 tisíc korun dostala firma za vypouštění odpadních vod do vod povrchových bez platného povolení, a to jak z Penzionu Hájenka, tak z Hotelu Alpská vyhlídka. „Z čistírny odpadních vod Hotelu Alpská vyhlídka byly odpadní vody nelegálně vypouštěny od konce března do srpna 2018 do levostranného přítoku Čertova potoka. Z čistírny odpadních vod Penzionu Hájenka bylo nelegálně vypouštěno od ledna 2018 do září 2019, a to do bezejmenného přítoku Vltavského potoka. Navíc jsme zjistili, že čistírna Penzionu Hájenka byla provozována v rozporu se schváleným řádem. Nebyl například čištěn česlicový koš, který byl v době kontroly zaplněn toaletními potřebami. Každé vybočení z optimálních technologických parametrů přitom znamená snížení čistícího účinku čistírny,“ řekl Jiráček.

Při kontrole Hotelu Alpská vyhlídka navíc inspektoři zjistili nakládání se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu. Šlo o lehký topný olej skladovaný v pěti nádržích, každá o kapacitě tisíc litrů. Provozovatel ho používá k vytápění. „V době kontroly nebyl zpracován havarijní plán pro nakládání s touto závadnou látkou schválený vodoprávním úřadem. Pokud tento plán chybí, zvyšuje se riziko, že případná havárie nebude řešena dostatečně rychle a efektivně. Celý areál hotelu se přitom nachází na svažitém terénu, kde dochází k rychlému úniku kapalných látek. Navíc je objekt v Národním parku Šumava, takže snaha eliminovat havárii jakéhokoli  rozsahu by měla být nejvyšší prioritou provozovatele hotelu,“ komentoval Jiráček.

Ani proti jedné z pokut se firma “GNOSIS“ neodvolala, obě sankce jsou pravomocné.

Záznamy: 71 - 84 ze 9082
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Environmentální poradenství a dotace

Trh se sběrovým papírem: po deseti letech opět krize, Materiálové využití recyklovaného dřeva v České republice, Jak je to ve skutečnosti s dobrovolnými zálohami? Miláno na cestě sběru a využívání gastroodpadu, Tradiční politikaření aneb poplatky za odpady, ale realita úplně jinde a v neposlední řadě dalších velmi zajímavých článků k tématu environmentálního poradenství a dotací. přehled obsahu ZDE

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Únor    
25.2. workshop SEDIMENTY A ZEMINY 2020 - Brno  
     
27.2. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
4.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
10.3. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
19.-20.3. Kaly a odpady 2020
24.-26.3. Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
26.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
26.3. Towards New Materiality:
 • NO MORE WASTE 26. 3. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
31.3. Circular Economy: It’s CEO’s agenda!
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
15.4. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
21.4. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – PRAHA
23.4. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
28.4. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – OLOMOUC
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
     
12.5. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – PRAHA 2. TERMÍN
13.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
19.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 20.5.
28.5. Efektivní řízení příjmů v OH obce
Červen    
1.-2.6. 25. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
4.6. STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB – PRAHA
9.6. STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB – HRADEC KRÁLOVÉ
16.6. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 17.6.