Novinky

25.01.2013 08:29

Má-li EU do roku 2050 snížit emise o více než 80 %, bude muset být výroba energie v Evropě téměř bezuhlíková. Jak toho dosáhnout bez narušení dodávek energie a snížení konkurenceschopnosti? Odpovědi načrtla Evropská komise ve svém energetickém plánu do roku 2050, který ve čtvrtek schválil Výbor pro průmysl, obchod a energetiku. Na otázky odpovídala řecká poslankyně ze skupiny Evropy svobody a demokracie Niki Tzavela, která má v Parlamentu návrh na starosti.  Více ZDE.

 

Zdroj: Evropský parlament (http://www.europarl.europa.eu)

25.01.2013 07:06

Zastupitelé Plzně včera schválili budoucí strategii rozvoje městské firmy Plzeňská teplárenská včetně výstavby spalovny komunálního odpadu za zhruba dvě miliardy korun. Stavbu spalovny obyvatelé Chotíkova schválili již v referendu. Projekt spalovny komunálního odpadu už má pravomocné územní rozhodnutí, které napadla žalobou brněnská Arnika. Povolení ke stavbě má mít do dubna. Životnost spalovny má být až 60 let, její prostá návratnost bez dotace EU je 15 let. Spalovna má patřit mezi nejmodernější v Evropě. S velkou rezervou bude splňovat všechny ekologické předpisy ČR i EU. Informaci včera přinesl portál českénovinky.cz.

24.01.2013 16:08

Českénovinky.cz informují, že Evropská komise dnes navrhla, aby členské země Evropské unie zavedly do roku 2020 určitý minimální počet dobíjecích míst pro elektromobily. V České republice by komise chtěla mít k danému roku nejméně 13.000 veřejně přístupných stanic. Naopak Europoslanci se dnes budou v Bruselu zabývat návrhem nové legislativy týkající se snižování emisí CO2 z osobních automobilů. Do roku 2020 by měly nové automobily vyrobené v EU vypouštět maximálně 95 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr, uvádí EurActiv.cz.

 

Elektromobilita:

Evropská komise dnes navrhla, aby členské země Evropské unie zavedly do roku 2020 určitý minimální počet dobíjecích míst pro elektromobily. V České republice by komise chtěla mít k danému roku nejméně 13.000 veřejně přístupných stanic. Z údajů komise vyplývá, že v roce 2011 jich v ČR bylo pouhých 23. Návrh na zavedení "kvót" na veřejně přístupná dobíjecí místa je součástí širší strategie pro čistá paliva. Cílem je zřídit nezbytný počet dobíjecích míst, aby společnosti vyráběly za přiměřené ceny automobily ve velkosériové výrobě," píše se v dnešním prohlášení komise. Celý článek ZDE.

 

ČTK (25.1.2012): Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je spíše pro variantu, aby v Česku v roce 2020 bylo méně než 13.000 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, jak navrhuje Evropská komise. ČTK o tom informoval mluvčí MPO Tomáš Gebauer. Více ZDE.

 

CO2 a automobil:

Europoslanci se dnes budou v Bruselu zabývat návrhem nové legislativy týkající se snižování emisí CO2 z osobních automobilů. Do roku 2020 by měly nové automobily vyrobené v EU vypouštět maximálně 95 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr. Letos v létě Evropská komise představila návrh nařízení, které představuje nástroje, jež by měla Evropa k dosažení tohoto cíle využít. Takovým nástrojem jsou právě superkredity. Auta produkující velmi nízké množství emisí mají díky nim při výpočtu plnění emisního cíle pro danou automobilku větší váhu než konvenční automobily. V návrhu Komise se superkredity týkají automobilů, které vypouštějí méně emisí než 35 g CO2/km. Mají být zavedeny mezi lety 2020 a 2023, kdy bude mít jedno takové vozidlo ve výpočtu váhu 1,3 konvenčního automobilu. Každá automobilka bude moci superkredity použít pro 20.000 vozidel. Celý článek ZDE.

 

 

Související článek E15.cz: Brusel chce vytvořit stovky tisíc dobíjecích stanic pro elektroauta Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/brusel-chce-vytvorit-stovky-tisic-dobijecich-stanic-pro-elektroauta-951084#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Zdroj: Českénoviny.cz, EurActiv.cz

 

 

24.01.2013 14:37

Vláda by měla 30. ledna projednat bod "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí". Vyplývá to z návhu programu vlády na příští týden. Návrh měl být projednán již tento týden, ale z důvodu zahraniční cesty ministra průmyslu a obchodu (MPO) M. Kuby, který je spolupředkladatelem návrhu, byl tento bod programu odložen.

Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se i týkají IRZ, změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy. Více ZDE.

 

 

 

24.01.2013 14:17
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl ve svém rozhodnutí z 18. ledna 2013 návrh společnosti AREVA NP SAS na vydání předběžného opatření, jímž by bylo zadavateli ČEZ, a.s., uloženo pozastavit zadávací řízení „Dostavba Jaderné elektrárny Temelín“.
 
Stále však v platnosti zůstává rozhodnutí Úřadu ze dne 19.11.2012, kterým bylo z moci úřední nařízeno předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít v zadávacím řízení smlouvu. Meritorní řízení týkající se uvedené veřejné zakázky stále probíhá.
 

Vyjádření - AREVA:

AREVA byla poněkud překvapena, že ÚOHS žádost zamítl, neboť úřad se fakticky neseznámil se skutkovým stavem. Vzhledem k tomu, že řízení ve věci samé stále běží, jak sám potvrdil předseda ÚOHS, AREVA zvažuje své další kroky.

Můžeme potvrdit, že v rámci probíhajícího přezkumného řízení AREVA zkraje ledna opět požádala ÚOHS o vydání předběžného opatření za účelem pozastavení tendru na dostavbu JE Temelín, tj. nad rámec již vydaného předběžného opatření, které stále platí a zakazuje společnosti ČEZ podepsat smlouvu na veřejnou zakázku.

 
 
Zdroj: ÚOHS
24.01.2013 12:38

Pěstovat si dřevo na otop na vlastní zahradě není podle Čecha žijícího v Irsku žádná utopie. Šlechtí už několik let rychle rostoucí paulovnie, které jsou podle něj pro planetu "zdravější" než u nás prosazované topoly či vrby. Petr Hirš je přesvědčen, že šlechtěné paulovnie by mohly časem v Evropě nahradit dnes pěstované energetické dřeviny, jako jsou japonské topoly či vrby, kritizované především pro nadměrnou produkci isoprenu. Paulovnie isopren neprodukuje vůbec a navíc roste mnohem rychleji, díky stejnému typu fotosyntézy jako má například kukuřice. Plantáž o ploše 1,6 hektaru, osazená paulovniemi, dokáže z ovzduší napoutat 13 tun CO2 za rok a její produkce kyslíku je také zajímavá. Její výtěžnost se třetím rokem pohybuje kolem 60 až 80 tun z hektaru za rok. Pro letošní rok licenci na pěstování a všechny sazenice odrůdy CFI odkoupily Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, takže u nás přichází její pěstování v úvahu až za rok. Více čtěte ZDE.

 

Zdroj: http://hobby.idnes.cz (Autor: Martina Čermáková)

 

 
23.01.2013 09:58

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poslalo do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech. Záměr přináší reformu výkonu státní správy ve věcech stavebního zákona a zákona o vyvlastnění a reaguje na potřebu odstranění roztříštěnosti právní úpravy a zvýšení profesionality a nestrannosti rozhodování ve věcech územního plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění a řešení rizika tzv. systémové podjatosti zaměstnanců zařazených do obecních a krajských úřadů, vykonávajících přenesenou působnost v oblasti územního plánování, územního řízení a stavebního řádu. Věcný záměr navrhuje vytvoření specializované, třístupňové, hierarchicky členěné soustavy stavebních úřadů na ústřední, krajské a místní úrovni. Termín připomínek je stanoven na 12. února 2012. Více ZDE.

 

23.01.2013 08:42

Evropský těžký průmysl si stěžuje na zátěž, kterou mu přináší vysoké ceny energie vyvolané evropskou klimatickou politikou. Jednou z hlavních starostí energeticky náročného průmyslu v EU je rostoucí cena energie způsobená evropskou politikou v oblasti klimatu a energetiky. Nelíbí se jim například to, že dodavatelé energií přenášejí rostoucí náklady právě na průmyslové podniky, jako jsou například ocelárny nebo chemičky. Mezi lety 2003 a 2011 prý přitom ceny vzrostly o 28 %. Evropská konfederace průmyslu železa a oceli Eurofer odhaduje celkové náklady spojené s emisním obchodováním na 11 až 15 miliard eur. Více čtěte na EurActiv.cz ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

23.01.2013 08:30

Čína zvyšuje investice do průzkumu ložisek břidlicového plynu v úsilí vykrýt rostoucí poptávku po energiích, informuje portál energie-portal.sk. Za tímto účelem udělila v posledním období 16 domácím společnostem celkem 19 licencí na průzkum takových ložisek. Uvedlo to čínské ministerstvo přírodních zdrojů, podle kterého firmy plánují investovat do průzkumu a rozvoje ložisek 12,8 miliardy jüanů (1,55 miliardy eur). Více ZDE.

 

22.01.2013 14:34

EurActiv.cz dnes informuje, že podle evropské komisařky pro oblast klimatu se musí členské státy brzy rozhodnout, jak se postaví k plánům na dočasné stažení části emisních povolenek z obchodování. Čeká se hlavně na pozici Německa. Česká republika je nadále skeptická, především kvůli nízkým výnosům z aukcí povolenek v letošním roce.

Letos by měl podíl ČR na dražených povolenkách představovat asi 48 milionů, odhaduje ministerstvo životního prostředí. Při uplatnění backloadingu lze očekávat pokles tohoto množství asi na 30 milionů povolenek. V rámci derogací by pak mělo být bezplatně přiděleno 27 milionů povolenek. Pro dražby by tak zůstaly pouze 3 miliony. Výnosy z aukcí chce přitom již letos ministerstvo použít pro financování programu, který naváže na Zelenou úsporám.

I když Česko podporuje funkční systém emisního obchodování, které je důležité pro stabilní investiční prostředí, z krátkodobého hlediska se na backloading dívá spíše skepticky. Vláda hodlá svou pozici upřesnit na základě dalšího vývoje, vyplývá z rámcové pozice, kterou schválila v prosinci.

V České republice podporuje plány Komise především společnost ČEZ, která poukazuje na to, že nízká cena povolenky ohrožuje investice do plánovaných nízkouhlíkových zdrojů. Zásadně proti umělému navyšování ceny povolenek vystupuje naopak Svaz chemického průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy se vzhledem k rozdílným pohledům svých členů rozhodl žádné stanovisko nezaujímat.

 

Zdroj: EurActiv.cz (celý článek ZDE)

 

22.01.2013 14:25

Od letošního července si budou moci odběratelé z řad domácností i firem maloodběratelů sjednat u E.ONu novou sazbu elektřiny. Pro domácnosti se chystá zavedení sazby D27d, firmy pak pro stejný účel mohou využívat sazbu C27d.  Sazba je určena pro nabíjení elektromobilů, a to zejména pro stávající odběratele, užívající jednotarifové sazby (např. D02d či C02d), kteří vlastní a používají elektromobily. Nová speciální sazba je výsledkem jednání energetických společností E.ON, PRE, ČEZ a Energetického regulačního úřadu a dále Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP). Více ZDE.

 

22.01.2013 13:50

Vláda měla zítra projednat bod "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí". Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se i týkají IRZ, změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy.

 

Předložený materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu, kdy jsou shromažďovány podněty z podnikatelské sféry vztahující se k předpisům na ochranu životního prostředí a na základě nich se prověřuje, zda nejsou jednotlivé požadavky vyplývající z českých předpisů neodůvodněně přísné, zejména ve vztahu k předpisům EU.

 

Účelem ekoauditu je zlepšování podnikatelského prostředí a snižování administrativní náročnosti. Materiál tedy naplňuje i Programové prohlášení vlády, kde se vláda v kapitole o životním prostředí zavazuje provádět pravidelný audit environmentální legislativy s cílem snížit finanční a administrativní zatížení občanů a podnikatelské sféry s tím, že zjednodušování nepovede ke snižování standardů ochrany životního prostředí.

 

Předmět a obsah materiálu

V lednu roku 2012 byly Ministerstvu životního prostředí (MŽP) zaslány podklady pro přípravu další etapy aktualizace ekoauditu. Na základě dohody zástupců MŽP a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bylo v pracovních skupinách diskutováno 74 konkrétních podnětů vztahujících se k jednotlivým ustanovením právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Stranou zůstaly pouze podněty již uplatněné v předchozích fázích nebo ty, u nichž by v důsledku realizace hrozil rozpor s požadavky unijního práva.

Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry těchto diskusí a seznam 36 úkolů z nich plynoucích jsou obsahem III. části materiálu.

Jedná se například o úkol vyhodnotit ohlašování přenosů látek v odpadech do integrovaného registru znečišťování jako podklad pro další možnou redukci takto ohlašovaných látek (poslední redukce provedená novelizací příslušného nařízení vlády byla v r. 2011 přijata právě na základě dohody v rámci ekoauditu), připravit konkrétní změny v prováděcím předpisu upravujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, připravit metodický pokyn pro řízení o registraci významných krajinných prvků pro orgány ochrany přírody nebo o zvážení redukce okruhu dotčených subjektů, na které se vztahuje hodnocení rizik podle zákona o předcházení ekologické újmy, a to stanovením vhodnějších limitů pro tyto subjekty.

 

Dle posledních informací z odboru komunikace MŽP bod programu bude odložen z důvodu zahraniční cesty ministra průmyslu a obchodu (MPO) M. Kuby. MPO je spolupředkladatelem návrhu. Není jisté, že bod projedná vláda o týden později. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

Zdroj: MŽP - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí MŽP

Záznamy: 9361 - 9372 ze 9413
<< 779 | 780 | 781 | 782 | 783 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - ELEKTROODPAD

 

ROZHOVOR

 • Neoriginální spotřební materiál jde proti cirkulární ekonomice
 • Polák: Posun termínu skládkování považuji za nešťastný


POLEMIKA

 • Zvýší plastová daň poptávku po recyklátu?


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Centrum expertů
 • Oběhové hospodářství budoucnosti: Systém, ve kterém jsou ekologické zájmy předřazeny zájmům ekonomickým
 • Člověk a plast
 • Chemická recyklace plastových odpadů – 6. část
 • Stáže v cirkularitě: úspora peněz, záplava nápadů a budoucnost
 • Cirkulární ekonomika v praxi Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.
 • Opětovné využití dočištěných odpadních vod v podmínkách ČR


TÉMA MĚSÍCE

 • Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů a nakládání s nimi za roky 2017 a 2018
 • Výzvy v nakládání s elektroodpady
 • Přinese nový zákon o výrobcích s ukončenou životností zásadní změny v místech zpětného odběru?
 • Ztracené mobily: 630 smutných příběhů s dobrým koncem
 • Přeprava odpadních lithiových baterií a ADR
 • Černá realita podpory renovací tonerových kazet
 • Pro výrobce elektrospotřebičů se kruh uzavírá

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Listopad    
11.-12.11. ON-LINE kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
24.11. Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma - Praha
24.11. On-line konference Povinnosti v podnikové ekologii
25.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 26.11.2020
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020
9.12. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod do EVI 8 a tvorba ročního hlášení odpadech za rok 2020 do ISPOP
Opakování: 10.12.2020
15.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 16.12.2020, 5.1.2021, 6.1.2021, 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
17.12. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 21.01.2021, 05.02.2021
Leden    
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021