Novinky

18.01.2013 09:25

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku "Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)". Lhůta pro podání nabídek končí 5. února 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 800.000,- Kč/rok bez DPH, tj. 1.600.000,- Kč bez DHP za dobu trvání veřejné zakázky. Více ZDE.

 

17.01.2013 08:06

Vláda má v Senátu potíže s prosazením novely, která má kvůli směrnici EU zpřesnit pravidla povolování provozů znečišťujících životní prostředí. Senátní podvýbor pro energetiku normu nepodpořil, informovala ČTK. Novela měla být podle unijních požadavků přijata do 7. ledna. Pokud by nebyla schválena, Česku by hrozila pokuta ve výši zhruba 80.000 eur za každý den prodlení. Novelu zákona o IPPC Senát projedná na konci ledna.

ČTK informuje, že Vláda má v Senátu potíže s prosazením novely, která má kvůli směrnici EU zpřesnit pravidla povolování provozů znečišťujících životní prostředí. Senátní podvýbor pro energetiku normu nepodpořil. Většina jeho členů se k předloze postavila zdrženlivě, vážné námitky neměli. Pro schválení byli především oba zástupci ČSSD, která má jinak v horní komoře pohodlnou většinu.

Novela měla být podle unijních požadavků přijata do 7. ledna. Pokud by nebyla schválena, Česku by hrozila pokuta ve výši zhruba 80.000 eur za každý den prodlení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony projednají senátoři na 4. schůze Senátu v 9. funkčním období, která bude zahájena 30. ledna v 10 hodin.

 

Senát dále projedná:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (evropský senátní tisk č. N 200/08/)

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) (senátní tisk č. 364/ (2. čtení)

16.01.2013 11:25

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrová řízení pro projektové manažery/-ky do Úseku řízení OPŽP (Odbor ochrany vod, Odbor ochrany přírody a Odbor ochrany ovzduší a OZE. SFŽP hledá zaměstnance pro pracovišti SFŽP ČR v Praze na základě Dohody o pracovní činnosti.

 

Odbor ochrany vod

 • VŠ vzdělání - vodohospodářství, technologie vody, přírodovědné nebo stavební se zaměřením vodní stavby nebo inženýrské sítě
 • znalost používaných technologií v oboru vodohospodářství
 • znalost právních předpisů v oblasti ochrany vod

 

 Odbor ochrany přírody

 • VŠ vzdělání přírodovědné, krajinné inženýrství nebo stavební se zaměřením na životní prostředí -
 • PO 6 a PO 1.3
 • VŠ vzdělání specializace zahradnictví a sadovnictví, přírodovědné nebo krajinné inženýrství , dobrá znalost taxonů dřevin (stromů a keřů, včetně okrasných kultivarů) -OP 6.5
 • VŠ vzdělání (nakládání s odpady, případně stavební inženýrství apod.) se zaměřením na životní prostředí - PO 4
 • znalost právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny - PO 6
 • velice dobrá znalost právních předpisů v oblasti odpadů - PO 4
 • dobrá orientace v oblasti odpadového hospodářství, životního prostředí a problematice starých ekologických zátěží - PO 4

 

Odbor ochrany ovzduší a OZE

 • VŠ technického směru (nejlépe strojní, stavební, elektrotechnická, chemicko - technologická nebo zemědělská fakulta) nebo SŠ (technické zaměření) + minimálně 1rok praxe v oboru (energetika, úspory energie, ochrana ovzduší) 
 • zkušenosti v oblastech: energetiky (spalovací zdroje, plynárenství, obnovitelné zdroje energie), ochrany ovzduší, zateplování budov a úspor energie
 • orientace v projektové dokumentaci, rozpočtech, výhodou bude znalost energetického auditu a relevantní legislativy (zákon o hospodaření energií; zákon o ochraně ovzduší; zákon o podpoře OZE; zákon o veřejných zakázkách apod.)

 

Další požadavky

 • dobrá orientace v oblasti fondů EU
 • analytické a logické myšlení, odolnost vůči stresu, flexibilita a spolehlivost
 • výborné organizační a koordinační schopnosti
 • ochota učit se novým věcem
 • pozice vhodná i pro absolventy VŠ
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz sk. B

 

Zodpovědnost za

 • účast na přípravě a realizaci projektů financovaných z EU (Operační program Životní prostředí), realizovaných za účelem zlepšení životního prostředí
 • hodnocení připravovaných projektů z hlediska ekologických přínosů, technického řešení a ekonomiky projektu
 • kontrola fyzické realizace projektů a zpracování záznamů o dohlídce
 • průběžné sledování a vyhodnocování poskytnutých dotací EU z hlediska ekologických, technických a ekonomických parametrů

 

Nabízíme

 • perspektivní a zajímavou práci na DPČ v příjemném prostředí na dobu určitou do 31. 12. 2013
 • nekuřácké pracovní prostředí
 • nástup: od 1. 2. 2013 nebo dle dohody

V případě Vašeho zájmu o tyto pracovní pozice zašlete do 29. 1. 2013 Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu kariera(zavináč)sfzp.cz , do předmětu, prosím, uveďte o jakou pozici máte zájem.

Kontakt:
Státní fond životního prostředí ČR
Simona Švecová, Olbrachtova 2006/9, 140 21, Praha 4 - Krč
tel:  267 994 263

16.01.2013 09:37

Evropská komise prostřednictvím Öko-Institut e.V. Institute for Applied Ecology vyhlašuje do 15. 2. 2013 on-line konzultaci ke třem žádostem o výjimku ze zákazu olova a rtuti v elektrických a elektronických zařízeních. Více ZDE.

 

16.01.2013 08:09

Časopis VÝSTAVBA měst a obcí - Čtvrtletník pro výstavbu, rekonstrukci a revitalizaci staveb i území včetně infrastruktury. Důležité informace pro investory, projektanty, pracovníky stavebních firem a stavební úřady měst a obcí. Pro potřeby orgánů územního plánování a územní rozvoj.

 

MARKETINGOVÝ ROZBOR A EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2013:

Vydavatelství firmy Moravská reklamní, spol. s r.o. má 18-ti letou tradici v oblasti vydávání odborných periodik pro stavebnictví, architekty, projektanty, autorizované inženýry.

V návaznosti na úspěchy vydávání časopisu „Ateliér“ jsme připravili nový odborný titul, který je „vyprojektován“ pro potřeby měst a obcí, pro veřejnou správu a samosprávu, pro stavební firmy, investory ale i výrobce materiálů a technologii. Časopis řeší nejen otázku rekonstrukcí a revitalizací v zastavěném území, ale také dopravní a technickou infrastrukturu měst a obcí s položením důrazu na dlouhodobý rozvoj jednotlivých územních celků, jejich urbanistické řešení. Systémy sítí infrastruktury jsou chápány v návaznosti na jednotlivé stavby, ale také soubory staveb a jejich provázanost na tyto systémy.

 

PŘEDNOSTI PERIODIKA:
 • první vysoce specializované periodikum v této oblasti
 • cílená distribuce
 • prezentace periodika na veletrzích a výstavách
 • multifunkční distribuční mix časopisu – účelná provázanost mezi investorem a dodavatelem projektu
 • ideální prostor pro propagaci referenčních staveb
 • příznivé ceny prezentace investorů i dodavatelů projektů

 

SEGMENTY DISTRIBUCE PERIODIKA:
 • obecní a městské úřady
 • stavební úřady, bytová družstva
 • orgány územního plánu a rozvoje
 • svazy měst a obcí
 • architekti, projektanti, autorizovaní inženýři, investoři
 • stavební firmy
 • krajská centra pro regionální rozvoj
 • rozvojové agentury
 • celostátní veletrhy a výstavy
 • regionální veletrhy a výstavy
 • odborné semináře B.I.D. services pro projektanty
 • odborné semináře PSM
 • akce Centra pro regionální rozvoj ČR
 • odborné semináře Centra pasivního domu
 • Ústav územního rozvoje
 • ministerstva dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí, průmyslu a obchodu atd., MŽP-Státní fond životního prostředí-Zelená úsporám, Ministerstvo pro místní rozvoj-Státní fond rozvoje bydlení.
 • krajské úřady atd.

 

Prezentací v odborném periodiku je možno dosáhnout adresného oslovení důležitých orgánů státní správy i samosprávy atd. V této souvislosti se také otevírá široká možnost pro nabídku realizace projektů placených z fondů EU.

 

Náklad: 10.000 ks výtisků
Periodicita: 4 x za rok – čtvrtletník
Formát: A4, křídový papír
Barevnost: CMYK - 4/4
Prodej: předplatné

 

Aktuální čísla roku 2012:

 

Výstavba č. 4/2012 

Správná volba oken

Hluk ve chráněném prostoru staveb

Využití solárních kolektorů

O světle trochu jinak

Zkušenosti po provedení defektoskopie

Výstavba č. 3/2012 

Nové úvěry na infrastrukturu

Proč stavební sklo praská?

V Česku rostou školky z modulů

Čistý vzduch ve školách

Vyztužené plasty a jejich aplikace

Cyklistické zkušenosti z Německa

LearnWithClay/Poznej Hlínu 

Jaký je opravdový rozdíl mezi vnitřní a vnější izolací domu

Výstavba č. 2/2012 

Dotace pro obce

Pasivní domy a energetická spotřeba

Nový katalog Okentěs, řada novinek

Environmentální aspekty aplikací EPS izolací

Pasivní nebo nízkoenergetický dům?

Řízené větrání panelových domů

Možnosti a rizika vsakování čištěných odpadních vod

Vznik národní cykloskupiny

Výstavba č. 1/2012

Návrh neprůzvučnosti oken

Sanace bytových domů

Pokračování Zelené úsporám bude?

Vize vývoje městského odvodnění v ČR

Přechody pro chodce v deltě Orinoka

Německá samospráva jde příkladem

Cyklistické projkty EU

 

 

 

 

15.01.2013 09:32

Dne 11. ledna 2013 se konalo v Berlíně 12. zasedání Česko-německé společné komise pro životní prostředí. Hlavními tématy zasedání byly energetická politika obou zemí, přeshraniční ochrana kvality ovzduší a výhledy spolupráce v oblasti odpadového hospodářství.

Hlavními tématy zasedání byly energetická politika obou zemí, přeshraniční ochrana kvality ovzduší a výhledy spolupráce v oblasti odpadového hospodářství tj.

 • Nové  zákony v oblasti odpadového hospodářství v České republice a v Německu;

 • Příprava plánů odpadového hospodářství České republiky a Německa;

 • Představení programů na předcházení vzniku odpadu;

 • Kapacitní stav spaloven odpadů v Německu a představení projektů na výstavbu spaloven v ČR;

 • Otázka recyklace fotovoltaických článků - řešení do budoucna a výměna zkušeností s německou stranou;

 • Problematika plovoucího  odpadu v Labi.

I přes rozdílné energetické koncepce obou států zástupci delegací zdůraznili přínos výměny zkušeností v této oblasti. Zástupci Spolkové republiky Německo, která v roce 2020 plánuje čerpat 35 % potřebné energie z obnovitelných zdrojů, vyjádřili zájem o hlubší bilaterální spolupráci především při rozvoji těchto technologií. Pro Českou republiku je nadále vysokou prioritou snížení energetické náročnosti v domácnostech.

Obě delegace ocenily velmi dobrou spolupráci v oblasti ochrany ovzduší, například v oblasti Krušných hor. Na programu zasedání bylo také vzájemné uznávání emisních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón, které budou v České republice účinné rok po jejich vyhlášení obecními vyhláškami, tedy v průběhu roku 2014.

Jednání vedl za Českou republiku první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich a za Spolkovou republiku Německo státní parlamentární tajemnice Katherina Reiche. Zasedání se zúčastnili i představitelé saského a bavorského Ministerstva pro životní prostředí.

 

Zdroj: MŽP

15.01.2013 08:52

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku "Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)". Lhůta pro podání nabídek končí 5. března 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 3.200.000Kč/rok bez DPH tj. 6.400.000Kč bez DPH za dobu trvání veřejné zakázky. Více ZDE.

 

15.01.2013 08:43
Doplnění názvu zdrojů pro F_OVZ_SPOJ:

V záložce Datové standardy na webových stránkách ISPOP byl zveřejněn aktualizováný číselník pro vyplnění položky Název zdroje na listu 3 formuláře F_OVZ_SPOJ, ve kterém bylo doplněno deset nových názvů zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu 201/2012 Sb. a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Jedná se o názvy ostatních zdrojů, které nebyly doposud uvedeny v číselníku pro rok 2011 ani v novelizovaném seznamu zdrojů uvedeném v nařízení vlády č. 294/2011 Sb. Aktuální číselník byl implementován do PDF formuláře, který je k dispozici registrovaným uživatelům v jejich účtech.

 

Pokyny pro vyplňování hlášení F_VOD_38_4 v roce 2013 (údaje za rok 2012):

Výsledky měření za rok 2012 se povinně předávají jako součást řádně vyplněného hlášení (formulář F_VOD_38_4) v podobě tabulky ve formátu XLS vložením pomocí tlačítka přímo ve formuláři "Přidat přílohu". Požadovaná šablona tabulky je součástí vyhlášeného datového standardu a je ohlašovatelům k dispozici na www.ispop.cz -> sekce CHCI PODAT HLÁŠENÍ -> položka menu "Datové standardy" v řádku pro F_VOD_38_4 odkaz "xls". Upozorňujeme, že tabulku nelze přijmout do systému ISPOP samostatně! Vždy pouze jako přílohu, která je součástí hlášení! Formulář F_VOD_38_4 pro vyplňování údajů za rok 2012 je oproti formuláři za rok 2011 změněn - pole pro povolené emisní limity formulář již neobsahuje.

 

Postup při ztrátě/zapomenutí přístupových údajů:

Při ztrátě nebo zapomenutí přístupových údajů do ISPOP má již registrovaný uživatel možnost postupovat následovně:

 1. Vygeneruje si sám nové přístupové údaje (heslo) pomocí odkazu „Zapomněli jste své heslo?“ nad přihlašovacím oknem v pravém horním rohu na www.ispop.cz. Zadané Jméno, příjmení a e-mail musí přesně odpovídat údajům zaregistrovaným v systému (údaje, které byly dříve uvedeny v registračním formuláři).
 2. Správce subjektu (např. kolega) mu nové přístupové údaje vygeneruje ze svého účtu v sekci „MŮJ ÚČET“ -> v záložce „Správa uživatelů“ -> „Změna uživatele“ -> „Vygenerovat nové heslo“ (podrobný návod je k dispozici v manuálu pro ohlašovatele – kapitola „Změna hesla“).
 3. V případě, kdy je u příslušného subjektu registrován pouze jeden uživatel (Správce subjektu), zašle vyplněný nový registrační formulář.

Vyplněný registrační formulář odešlete do systému ISPOP a autorizujte (zasláním datovou schránku, připojením uznávaného elektronického podpisu nebo listinným potvrzením). Bez přístupových údajů není možné hlášení podat. Registrační údaje v systému ISPOP slouží pro správné automatické zpracování podaných hlášení a pro předvyplnění popisných údajů o subjektu ohlašovatele v hlášeních v elektronických účtech ISPOP.

 

Důležité dokumenty ke stažení:

Podpůrné dokumenty pro ohlašování do IRZ za rok 2012

 

 

Zdroj: ISPOP

14.01.2013 12:59

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/hrebicek.pngČeská informační agentura životního prostředí (CENIA) dnes informovala, že na zasedání Správní rady Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) dne 12. 12. 2012 byl jako nový člen Vědeckého výboru EEA zvolen prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., působící v Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. Během čtyřletého funkčního období zde bude mít na starosti oblast environmentálních informačních systémů.

 

 

 

Zdroj: CENIA

14.01.2013 08:22

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo podrobnosti ke zkoušení oprávněných osob k výkonu činnosti energetického specialisty. Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO ke zpracovávání energetického auditu a energetického posudku, ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti, k provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a k provádění kontroly klimatizačních systémů. Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá žadatel na základě podané přihlášky a složení odborné zkoušky. K přihlášce musí žadatel přiložit požadované doklady. Na jedné přihlášce se lze ucházet o zkoušku z více odborností. MPO také zveřejnilo tématické okruhy zkoušení. Více ZDE.

 

11.01.2013 19:29

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) zveřejnilo ucelený přehled otevřených výzev k 31. prosinci 2012 v operačních programech Cíle 1 „Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MS, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3).

MMR upozorňuje, že uvedené informace o otevřených výzvách poskytují pouze vybrané údaje. Pro detailnější informace je nutné, aby se žadatelé seznámili s výzvou v úplném znění zveřejněnou na internetových stránkách operačního programu.

 

Dokument ke stažení:

 
Zdroj: MMR ČR
11.01.2013 19:22

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje žadatele a příjemce podpory, že Monitorovacím výborem byla schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Tato verze ke dni 22. 12. 2012 je účinná od 11. 1. 2013.

Do Implementačního dokumentu byly vloženy informace o nově podporované podoblasti podpory v PO2 - Zlepšování kvality ovzduší - podoblast 2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy.

 

Dále uvádíme hlavní změny podle jednotlivých kapitol:

Do kapitoly 3 bylo doplněno, že přijatelnými příjemci podpory nemohou být akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.
Dále byla provedena finanční realokace v rámci prioritních os 1, 2 a 3 - tato změna byla zohledněna i v Příloze č. 1 Implementačního dokumentu.

V kapitole 4 byly provedeny úpravy týkající se indikátorů v rámci prioritních os 4, 5, 6 a 8.
Do kapitoly 5 bylo mezi obecná pravidla způsobilosti doplněno, že objem prací realizovaných svépomocí (vyjma prioritní osy 7), nesmí přesáhnout limit ve výši 200 000,- Kč na jeden projekt.
V kapitole 6 byly upraveny informace o prověření bonity žadatele a dále byly vloženy informace o vylučovacích ekonomických kritériích pro poskytnutí dotace.
V kapitole 8 byl odstraněn přehled nepodporovatelných odvětví v rámci Regionální investiční podpory dle GBER.
V kapitole 9 byly provedeny drobné úpravy a zpřesnění textu.
V kapitole 10 byl v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 12. září 2012 č. 671 aktualizován text týkající se auditu ve veřejné správě.

 

Detailní přehled změn je uveden ve změnovém listu Implementačního dokumentu.

 

Zdroj: SFŽP

Záznamy: 9433 - 9444 ze 9465
<< 785 | 786 | 787 | 788 | 789 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Data a čísla v životním prostředí

 

ROZHOVORY:

 • Morava bude hrát prim ve výrobě rPETu
 • Není ISOH ako ISOH
 • Havlíčkův Brod začíná se zásadní modernizací odpadového hospodářství
 • Design & Odpad: České cirkulární hitovky

 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA:

 • Indie: Dnes odpad jako zátěž, zítra velká příležitost pro český byznys
 • Coming out recyklace olejů
 • MŽP: Chceme, aby dotace zvýhodňovaly „recykláty”
 • Chemie se stává udržitelnější a šetrnější než kdy dříve, to přináší šanci i pro český trh
 • Jak ovlivní významné události udržitelnost plastů
 • Cirkulární baby byznys šetří zdroje a zvyšuje dostupnost kvalitních věcí
 • Příležitosti nastavení svozu odpadu z pohledu odpovědných veřejných zakázek
 • Motivační a komunikační nástroje pro přechod na oběhové hospodářství obcí

 
TÉMA MĚSÍCE:

 • Produkce a nakládání s odpady v roce 2019 podle ISOH
 • Číselné trendy ve vodním hospodářství
 • Kvalita ovzduší v Česku se opět zlepšuje
 • Potenciál bioenergie v Česku a Evropě
 • Změny v IRZ – důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
9.12. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod do EVI 8 a tvorba ročního hlášení odpadech za rok 2020 do ISPOP
Opakování: 10.12.2020
15.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 16.12.2020, 5.1.2021, 6.1.2021, 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
16.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
16.12. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 17.12.2020
17.12. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
17.12. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 21.01.2021, 05.02.2021
Leden    
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
     
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021