Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

   

Aktuální znění zákona o odpach

Přehled zařízení - BRO
Seznam provozovaných skládek v ČR
Atlas skládek "N" odpadu
Atlas skládek "O" odpadu
Atlas skládek inertních odpadů a spaloven
Aplikace pro vyhledávání zařízení pro nakládání s odpady
Skládky stavební suti a zeminy

Přepočtová tabulka množství odpadů

Jak třídit odpady?

Vrakoviště
Sběrné dvory
Úřady
Ekokom
Kolektivní systémy
Standardy produkce odpadu
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám (REACH)
Právní předpisy - AZBEST
OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady

 

Oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina kraj

Zlínský kraj

 

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Tento termín kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Podrobně se tématu věnujeme ZDE.

Odpadové zpravodajství:

14.05.2009 13:33
Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které produkují komunální odpad, mohou zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením se do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha, a to formou písemné smlouvy s městem.   Tato...
13.05.2009 11:44
Oblastní inspektorát ČIŽP v Ústí nad Labem uložil společnosti EUROSUP spol. s r. o. pokutu za porušení zákona o odpadech v celkové výši 1.000.000 Kč. Společnost EUROSUP spol. s r. o., která provozovala od r. 1993 do října 2008 skládku nebezpečných odpadů ve Vrbičanech u Lovosic, porušila...
13.05.2009 11:43
V lednu 2008 provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha), při níž bylo zjištěno, že vypouštěné odpadní vody překračují povolené limity pro vypouštění. Na základě dalšího šetření stanovila inspekce pokutu ve výši 8 milionů...
04.05.2009 14:32
Česká inspekce životního prostředí udělila společnosti OK Projekt s.r.o pokutu ve výši 300 tisíc korun za porušení zákona o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že v období od 31.10.2007 do 19.11.2007 provozovala  zařízení pro úpravu odpadů Všemyslice bez platného...
04.05.2009 11:28
Ostravská pobočka ČIŽP uložila za poslední 3 roky nejvyšší pokutu za porušení zákona  o odpadech.  Pokutovanou firmou je NATUR ODPADY s.r.o. Porušení zákona se společnost dopustila tím, že v období od ledna 2007 do února 2008 nakládala se 77 druhy nebezpečných odpadů (např. odpadní...
Záznamy: 1006 - 1010 ze 1010
<< 198 | 199 | 200 | 201 | 202

Reklama:

Mediální partneři rubriky:


WASTE FORUM

 

Zásadní informační zdroj:

Odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky. Více na www.ODPADOVEFORUM.cz