IPPC: Zveřejněn český překlad BREF pro spalování odpadů

10.10.2021 19:22

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadů (BREF WI).

 

 

Dokument ke stažení:

Nejlepší dostupné techniky (BAT) Referenční dokument pro spalování odpadů