Jak (ne)vypadají cirkulární veřejné zakázky

24.08.2021 17:51

Cirkulární zadávání zohledňuje environmentální a sociální aspekty udržitelnosti s důrazem na racionální využívání přírodních zdrojů. Pozornost směřuje na kvalitu namísto kvantity a na dlouhodobou udržitelnost sledující i náklady celého životního cyklu namísto jen kritéria nízké pořizovací ceny. Článek publikovaný v časopise Veřejné zakázky v praxi. Více ZDE