Komise upozornila ČR na nedostatky v implementaci směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

26.07.2019 17:13

Komise zaslala formální výzvu dopisem ČR týkající se nedostatků v uplatňování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Komise se domnívá, že ČR chybně transponovala část legislativy, která stanovuje povinnost třídit nebezpečné látky, a další část, která stanovuje povinnost umožnit přístup pracovníkům z center pro opětovné použití materiálů ke sběrným bodům. ČR má dva měsíce na odpověď, v opačném případě jí Komise zašle odůvodněné stanovisko.