Legisaltivní novinka: Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

07.01.2020 18:40

Ve Sbírce předpisů vyšla novela zákona č.1/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 483/0. Datum účinnosti je stanoveno na 1. ledna 2021.