Novinky z ISPOPu - nové názvy zdrojů pro F_OVZ_SPOJ, pokyny pro vyplňování hlášení F_VOD_38_4, zapomněli jste heslo?

15.01.2013 08:43
Doplnění názvu zdrojů pro F_OVZ_SPOJ:

V záložce Datové standardy na webových stránkách ISPOP byl zveřejněn aktualizováný číselník pro vyplnění položky Název zdroje na listu 3 formuláře F_OVZ_SPOJ, ve kterém bylo doplněno deset nových názvů zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu 201/2012 Sb. a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Jedná se o názvy ostatních zdrojů, které nebyly doposud uvedeny v číselníku pro rok 2011 ani v novelizovaném seznamu zdrojů uvedeném v nařízení vlády č. 294/2011 Sb. Aktuální číselník byl implementován do PDF formuláře, který je k dispozici registrovaným uživatelům v jejich účtech.

 

Pokyny pro vyplňování hlášení F_VOD_38_4 v roce 2013 (údaje za rok 2012):

Výsledky měření za rok 2012 se povinně předávají jako součást řádně vyplněného hlášení (formulář F_VOD_38_4) v podobě tabulky ve formátu XLS vložením pomocí tlačítka přímo ve formuláři "Přidat přílohu". Požadovaná šablona tabulky je součástí vyhlášeného datového standardu a je ohlašovatelům k dispozici na www.ispop.cz -> sekce CHCI PODAT HLÁŠENÍ -> položka menu "Datové standardy" v řádku pro F_VOD_38_4 odkaz "xls". Upozorňujeme, že tabulku nelze přijmout do systému ISPOP samostatně! Vždy pouze jako přílohu, která je součástí hlášení! Formulář F_VOD_38_4 pro vyplňování údajů za rok 2012 je oproti formuláři za rok 2011 změněn - pole pro povolené emisní limity formulář již neobsahuje.

 

Postup při ztrátě/zapomenutí přístupových údajů:

Při ztrátě nebo zapomenutí přístupových údajů do ISPOP má již registrovaný uživatel možnost postupovat následovně:

  1. Vygeneruje si sám nové přístupové údaje (heslo) pomocí odkazu „Zapomněli jste své heslo?“ nad přihlašovacím oknem v pravém horním rohu na www.ispop.cz. Zadané Jméno, příjmení a e-mail musí přesně odpovídat údajům zaregistrovaným v systému (údaje, které byly dříve uvedeny v registračním formuláři).
  2. Správce subjektu (např. kolega) mu nové přístupové údaje vygeneruje ze svého účtu v sekci „MŮJ ÚČET“ -> v záložce „Správa uživatelů“ -> „Změna uživatele“ -> „Vygenerovat nové heslo“ (podrobný návod je k dispozici v manuálu pro ohlašovatele – kapitola „Změna hesla“).
  3. V případě, kdy je u příslušného subjektu registrován pouze jeden uživatel (Správce subjektu), zašle vyplněný nový registrační formulář.

Vyplněný registrační formulář odešlete do systému ISPOP a autorizujte (zasláním datovou schránku, připojením uznávaného elektronického podpisu nebo listinným potvrzením). Bez přístupových údajů není možné hlášení podat. Registrační údaje v systému ISPOP slouží pro správné automatické zpracování podaných hlášení a pro předvyplnění popisných údajů o subjektu ohlašovatele v hlášeních v elektronických účtech ISPOP.

 

Důležité dokumenty ke stažení:

Podpůrné dokumenty pro ohlašování do IRZ za rok 2012

 

 

Zdroj: ISPOP