ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

09.09.2019 08:25

Užitečné semináře Vás zvou na odborný seminá SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ, který se uskuteční 8.10.2019 v Praze. Podtitul semináře je: Od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému rozhodnutí o přestupku (PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD).

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci jmenovaných předpisů při činnosti úředníka s důrazem na  provádění kontroly a následné projednávání jednotlivých přestupků podle zákona o odpadech.

  • Aktuální problematika správních činností správních úřadů.
  • Jak správně používat / aplikovat kontrolní řád? Význam protokolu o kontrole pro navazující přestupkové řízení.
  • Jednotná úprava správněprávní odpovědnosti fyzických osob a podnikatelských subjektů – v čem se liší projednávání přestupků od předchozí právní úpravy?
  • Jak se vyhnout procesním pochybením během kontroly a projednávání přestupku?
  • Ochrana osobních údajů při správních činnostech?
  • Aplikace správního řádu při činnosti správních úřadů a jeho vztah ke kontrolnímu řádu a zákonu o odpovědnosti za přestupky.

 
Výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství:
JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka - Odbor výkonu státní správy II, Ministerstvo životního prostředí


!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

Termín: úterý 08. října 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Cena: 1900 Kč bez DPH     

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

  • ZÁKON O ODPADECH A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY
  • KONTROLNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKON Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍ ŘÁD
  • PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ - ZÁKON Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
  • SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ  A NEFORMÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – ZÁKON Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ


Seminář je určen: pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti, krajských úřadů, Českou inspekci životního prostředí apod.

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

 

 

Další podrobnosti ZDE