ON-LINE kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

16.10.2020 13:14

Jak jistě tušíte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Padá na Vás Brexit? Oznamování nebezpečných směsí na toxikologická střediska (UFI kódy a PCN)? Nový formulář bezpečnostního listu? Nové oznamování předmětu do databáze SCIP?

Pokud ano, zúčastněte se v pohodlí domova nebo v práci našeho webináře kurzu CHELEPO, kde se veškeré informace pro níže uvedené oblasti dozvíte od zkušených lektorů z oboru. Kolektiv našich zkušených lektorů se problematikou chemických látek, směsí, detergentů aj. zabývá ve své profesní praxi již řadu let.

Nově je možnost i jednodenní účasti, vyberete si, který den Vám více vyhovuje.

 

Program kurzu

 

1. DEN

 • Aktuality v legislativě (aktualizovaný formát Bezpečnostního listu, novinky v nařízení REACH a CLP, včetně povinností spojených s vystoupením Velké Británie z EU - Brexit)
 • Registrace chemických látek a aktualizace registračních dokumentací dle aktuálních požadavků ECHA
 • Povinnosti výrobců předmětů
 • Látky zpětně získané z odpadů
 • Internetový prodej jako předmět kontrol ČIŽP
 • Kontroly ČIŽP
 • Biocidní přípravky a ošetřené předměty
 • Značení látek a směsí dle různých předpisů (CLP, ADR, detergenty, biocidy, aerosoly, kosmetika, hnojiva …)
 • Prodej prekurzorů výbušnin spotřebitelům
 • Testování chemických látek a směsí

 

2. DEN

 • Cloudové nástroje pro oznamování do databází ECHA
 • Aktuální informace k plnění povinnosti oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2021 (UFI, PCN formát, příklad v cloudovém nástroji pod účtem ECHA)
 • Směrnice o odpadech z pohledu chemických látek – databáze SCIP (Substance of Concern In Products)
 • Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

 

Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“ – emailem.

 

Termín konání:

11. – 12. 11. 2020 ON-LINE

 

Těšíme se na setkání s Vámi                             

 

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

 

Další informace o kurzu naleznete: www.chelepo.cz