Pokyny pro registraci byly aktualizovány

24.08.2021 17:45

Nová verze Pokynů pro registraci ze srpna 2021 poskytuje společnostem aktuální podporu při plnění registračních povinností. Pokyny jsou nyní sladěny se dvěma prováděcími nařízeními Komise – jedno se týká registrace a sdílení údajů o zavedených látkách po konečném termínu pro registraci a druhé se týká povinnosti aktualizovat registrační dokumentace.

Nová verze pokynů verze 4.0 objasňuje, jak probíhá registrační proces po skončení lhůty pro registraci v roce 2018, kdy již není možnost předběžné registrace. Společnostem také poradí, jak vypočítat tonážní pásmo, ve kterém mají registrovat a pomůže určit, kdy je potřeba aktualizovat registrační dokumentace podle nařízení REACH.

Aktualizovaný dokument navíc obsahuje oddíl o společném předkládání údajů, který byl dříve obsažen v Pokynech pro sdílení údajů.

 

Další informace:

Příloha - Pokyny pro registraci 4.0 [pdf, 1431 kB]

Nařízení Komise (EU) 2019/1692

Nařízení Komise (EU) 2020/1435