Pozvánka na seminář MPO „Povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývající z legislativy nařízení REACH a CLP“

10.10.2021 18:47

Dne 20. 10. 2021 uspořádá MPO bezplatný jednodenní seminář, jehož cílem je zlepšit informovanost o povinnostech výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývajících z legislativy chemických látek a směsí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje jednodenní seminář na téma povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývající z nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP). Odbornou stránku semináře zajišťuje společnost Regartis, s.r.o.

Mezi nové povinnosti výrobců a sestavovatelů předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (látky SVHC), patří podat oznámení do databáze SCIP. Tato povinnost vyplývá z rámcové směrnice o odpadech. Další informace se týkají např. harmonizovaného oznamování nebezpečných směsí a označování výrobků kódy UFI, které ustanovuje nařízení CLP.

Seminář se bude konat dne 20. října 2021 od 9.30 do 15 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1. Účast na semináři je zdarma. Zaregistrovat se můžete ZDE nejpozději do 18. 10. 2021.

 

Dokumentke stažení:

Časový program semináře [pdf, 110 kB]