Předcházejte vzniku odpadu z použitých baterií

06.01.2016 10:21

Na otázku „Kam s vybitými bateriemi“ existuje jednoduchá odpověď. Zapojte se do systému jejich zpětného odběru spoluprací s kolektivní organizací ECOBAT.

Politici, úředníci, obce i firmy v České republice si lámou hlavu, jak zlepšit a zefektivnit nakládání se stovkami tisíc tun odpadů, které u nás produkujeme. Hlavní pozornost je zaměřena na komunální odpad (více než 5 mil. tun ročně) nebo například na plastové obaly (více než 200 tis. tun ročně) či elektroodpad (180 tis. tun ročně).

Z pohledu hmotnosti vznikajícího odpadu jsou baterie zdánlivě zanedbatelnou komoditou (30 tis. tun, z toho přenosné baterie pouze 3,5 tis. tun). Jak se však říká v souvislosti s poněkud neslušným vtipem: I malý kašpárek může zahrát velké divadlo! Přenosné baterie totiž stále zatěžují komunální odpad některými toxickými kovy (rtuť, olovo, kadmium, kobalt, nikl) a pro jejich výrobu se spotřebovává zbytečně mnoho primárních surovin.

Stojí za to zamyslet se, jak můžeme předejít vzniku odpadních baterií. Nejjednodušším administrativním opatřením je začlenit se do již existujícího systému zpětného odběru. Od okamžiku podpisu smlouvy s kolektivní organizací ECOBAT nebudete muset evidovat vznikající vybité baterie jako odpad. Navíc svěříte baterie tomu nejpovolanějšímu partnerovi, který baterie dokáže bezpečně skladovat, přepravovat a zajistí jejich maximální možné materiálové využití.

Určitě byste měli také zvážit, zda nahradit primární nenabíjecí baterie akumulátory, tj. bateriemi, které lze opakovaně dobíjet (200 – 300 dobíjecích cyklů je dnes běžným standardem).  Drobnou počáteční investici do elektrické nabíječky a dražších dobíjecích baterií vykompenzuje jejich mnohonásobně delší životnost. Celková ekonomická bilance tohoto environmentálně příznivého počinu je tudíž vysoce kladná. Extrémně levným zinkochloridovým bateriím dnes již odzvonilo. Stejnou alkalickou baterii sice pořídíte za dvojnásobnou cenu, vydrží však třikrát déle.

Pokud používáte v domácnosti nebo ve vaší firmě zařízení napájená akumulátory (například nejrůznější typy aku nářadí), vyplatí se jejich pravidelný servis. Akumulátory v nich se totiž skládají z více navzájem pospojovaných článků a velmi často dochází k jejich nerovnoměrnému opotřebení v rámci funkční akumulátorové sady. Jednoduchým proměřením a výměnou hůře fungujících článků můžeme dosáhnout značného prodloužení životnosti. Společnost ECOBAT spolupracuje v České republice s řadou specializovaných firem zaměřených na repase nejrůznějších typů akumulátorů, které vám mohou nabídnout dostatečně kvalitní služby.

Jsme rádi, že nakládání s použitými bateriemi se v posledních dvou letech dostává stále více pozornosti manažerů českých podniků a firem. Nejedná se přitom pouze o baterie pocházející z provozů či administrativních budov, ale řada firem se rozhodla nabídnout svým zaměstnancům možnost odevzdat vybité baterie do sběrných boxů společnosti ECOBAT, které jsou umístěné na recepcích nebo vrátnicích. Zapojte se do systému zpětného odběru i vy. Velice rádi vám poskytneme Osvědčení o přínosu pro životní prostředí, prostřednictvím kterého se můžete oprávněně pochlubit hmotností kovonosných druhotných surovin získaných recyklací baterií, jejichž zpětný odběr jste pro nás zajistili.

 

Petr Kratochvíl

ECOBAT s.r.o.

ecobat@ecobat.cz