Představujeme Časopis VÝSTAVBA měst a obcí

16.01.2013 08:09

Časopis VÝSTAVBA měst a obcí - Čtvrtletník pro výstavbu, rekonstrukci a revitalizaci staveb i území včetně infrastruktury. Důležité informace pro investory, projektanty, pracovníky stavebních firem a stavební úřady měst a obcí. Pro potřeby orgánů územního plánování a územní rozvoj.

 

MARKETINGOVÝ ROZBOR A EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2013:

Vydavatelství firmy Moravská reklamní, spol. s r.o. má 18-ti letou tradici v oblasti vydávání odborných periodik pro stavebnictví, architekty, projektanty, autorizované inženýry.

V návaznosti na úspěchy vydávání časopisu „Ateliér“ jsme připravili nový odborný titul, který je „vyprojektován“ pro potřeby měst a obcí, pro veřejnou správu a samosprávu, pro stavební firmy, investory ale i výrobce materiálů a technologii. Časopis řeší nejen otázku rekonstrukcí a revitalizací v zastavěném území, ale také dopravní a technickou infrastrukturu měst a obcí s položením důrazu na dlouhodobý rozvoj jednotlivých územních celků, jejich urbanistické řešení. Systémy sítí infrastruktury jsou chápány v návaznosti na jednotlivé stavby, ale také soubory staveb a jejich provázanost na tyto systémy.

 

PŘEDNOSTI PERIODIKA:
 • první vysoce specializované periodikum v této oblasti
 • cílená distribuce
 • prezentace periodika na veletrzích a výstavách
 • multifunkční distribuční mix časopisu – účelná provázanost mezi investorem a dodavatelem projektu
 • ideální prostor pro propagaci referenčních staveb
 • příznivé ceny prezentace investorů i dodavatelů projektů

 

SEGMENTY DISTRIBUCE PERIODIKA:
 • obecní a městské úřady
 • stavební úřady, bytová družstva
 • orgány územního plánu a rozvoje
 • svazy měst a obcí
 • architekti, projektanti, autorizovaní inženýři, investoři
 • stavební firmy
 • krajská centra pro regionální rozvoj
 • rozvojové agentury
 • celostátní veletrhy a výstavy
 • regionální veletrhy a výstavy
 • odborné semináře B.I.D. services pro projektanty
 • odborné semináře PSM
 • akce Centra pro regionální rozvoj ČR
 • odborné semináře Centra pasivního domu
 • Ústav územního rozvoje
 • ministerstva dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí, průmyslu a obchodu atd., MŽP-Státní fond životního prostředí-Zelená úsporám, Ministerstvo pro místní rozvoj-Státní fond rozvoje bydlení.
 • krajské úřady atd.

 

Prezentací v odborném periodiku je možno dosáhnout adresného oslovení důležitých orgánů státní správy i samosprávy atd. V této souvislosti se také otevírá široká možnost pro nabídku realizace projektů placených z fondů EU.

 

Náklad: 10.000 ks výtisků
Periodicita: 4 x za rok – čtvrtletník
Formát: A4, křídový papír
Barevnost: CMYK - 4/4
Prodej: předplatné

 

Aktuální čísla roku 2012:

 

Výstavba č. 4/2012 

Správná volba oken

Hluk ve chráněném prostoru staveb

Využití solárních kolektorů

O světle trochu jinak

Zkušenosti po provedení defektoskopie

Výstavba č. 3/2012 

Nové úvěry na infrastrukturu

Proč stavební sklo praská?

V Česku rostou školky z modulů

Čistý vzduch ve školách

Vyztužené plasty a jejich aplikace

Cyklistické zkušenosti z Německa

LearnWithClay/Poznej Hlínu 

Jaký je opravdový rozdíl mezi vnitřní a vnější izolací domu

Výstavba č. 2/2012 

Dotace pro obce

Pasivní domy a energetická spotřeba

Nový katalog Okentěs, řada novinek

Environmentální aspekty aplikací EPS izolací

Pasivní nebo nízkoenergetický dům?

Řízené větrání panelových domů

Možnosti a rizika vsakování čištěných odpadních vod

Vznik národní cykloskupiny

Výstavba č. 1/2012

Návrh neprůzvučnosti oken

Sanace bytových domů

Pokračování Zelené úsporám bude?

Vize vývoje městského odvodnění v ČR

Přechody pro chodce v deltě Orinoka

Německá samospráva jde příkladem

Cyklistické projkty EU