Připomínky: Novela vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

27.07.2019 09:52

Důvodem předložení návrhu je nutnost uvést do souladu unijní a národní právní úpravu v oblasti energetického štítkování a ekodesignu u některých výrobkových skupin (elektrické bubnové sušičky prádla pro domácnost, elektrické trouby pro domácnost, světelné zdroje pro domácnost a předřadníky k zářivkám). Pro tyto výrobkové skupiny byly směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a směrnice stanovující požadavky na ekodesign nahrazeny nařízeními. Účinností těchto nařízení vznikla situace, kdy je daná oblast upravena přímo použitelným nařízením a zároveň zůstává transponována v národním právním řádu, konkrétně ve vyhlášce o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků. Zároveň jsou požadavky na výše uvedené výrobky uvedené v platném znění vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu neaktuální, jelikož byly stanoveny v období 1995 – 2002.

 

Dokument ke stažení:

ma_ALBSBE8GDK6I.docx

pz_ALBSBE8GDK6I.docx