Připomínky: Novela vyhlášky o vymezení útvarů povrchových vod

05.10.2020 17:15

Základním cílem novely je úprava stávajícího nevyhovujícího stavu, kdy doposud nebyly vodní útvary povrchových vod legislativně ukotveny. Z tohoto důvodu se do vyhlášky vkládá nová příloha č. 2 „Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod“. Tato příloha obsahuje seznam všech vodních útvarů povrchových vod, jejich název, jednoznačný identifikační kód, kategorie a hydromorfologický charakter.

 

Dokument ke stažení: