Připomínky: Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

13.10.2020 11:05

Státní politika životního prostředí formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR, zastřešuje problematiku životního prostředí v celém jejím rozsahu a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

 

 

Dokument ke stažení: