Připomínky: Zpráva o životním prostředí ČR 2020

22.09.2021 21:20

Témata vycházející ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) jsou ve Zprávě zarámována dalšími tématy, která jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). S ohledem na harmonogram přípravy Zprávy nejsou některá data, z důvodu metodiky jejich vykazování a zpracování, v době předložení publikace do meziresortního připomínkového řízení k dispozici. Aktualizace dat proběhne v rámci meziresortního připomínkového řízení, nejpozději však do doby předložení Zprávy vládě ČR.

 

Dokument ke stažení: