Program EU cílí na podporu cirkulární ekonomiky v Latinské Americe

11.01.2021 12:03

Evropská komise vydala příručku k grantové výzvě AL-INVEST VERDE Aliance EU – Latinská Amerika pro podporu udržitelného rozvoje a zaměstnanosti. AL-INVEST je programem EU historicky zaměřeným na podporu MSP; funguje již více než dvě desetiletí. Základním cílem je podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti skrze podporu nízkouhlíkové transformace a cirkulární ekonomiky Latinské Ameriky. Více ZDE