Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností

10.10.2021 19:26

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností. Předpisy EU v oblasti životního prostředí se snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla vyřazena z provozu udržitelným způsobem. Musí být odstraněny nebezpečné látky z těchto automobilů a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita nebo recyklována. Účelem této iniciativy je vylepšit shromažďování, zpracování a recyklaci vozidel s ukončenou životností.

 

Dokument ke stažení:

EU 109_21 EK Vozidla s ukončenou životností