Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2019

10.09.2019 16:00

Ve dnech 7.-9. října 2019 proběhne pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskuteční v hotelu Skalský dvůr na Vysočině.

 

 

Dokument ke stažení:

Program