Veřejná konzultace k odchylkám od kritérií vyloučení dvou účinných biocidních látek

07.09.2017 12:56

ECHA 4. 9. 2017 zahájila veřejnou konzultaci ke dvěma účinným biocidním látkám, která bude ukončena 4. 11. 2017. Cílem veřejné konzultace je shromáždit informace o tom, zda jsou splněny podmínky pro odchylky od kritérií vyřazení dvou účinných biocidních látek:

 

  • Reaction products of paraformaldehyde and 2- hydroxypropylamine (ratio 1:1) (originally notified as HPT)
  • Reaction products of paraformaldehyde and 2- hydroxypropylamine (ratio 3:2) (originally notified as MBO)

 

Látky, které by běžně neměly být schváleny jako účinné biocidní látky (tj. látky klasifikované jako CMR kategorie 1A nebo 1B, endokrinní disruptory, PBT, vPvB). Látky je možné schválit v případě, že splňují alespoň jednu z podmínek čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, kterými jsou.:

 

  • riziko pro člověka, zvířata nebo životní prostředí vyplývající z expozice účinné látce v biocidním přípravku je v nejméně příznivém reálném případě použití zanedbatelné, zejména když se přípravek používá v uzavřených systémech nebo za jiných podmínek, které jsou zaměřeny na vyloučení kontaktu s člověkem a vylučování do okolního prostředí;
  • je dokázáno, že účinná látka je nezbytná k zabránění vážnému nebezpečí nebo k regulaci vážného nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí;
  • neschválení účinné látky by mělo nepřiměřené negativní dopady pro společnost v porovnání s rizikem, které používání této látky představuje pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí.

 

Připomínky a komentáře mohou dotčení zástupci průmyslu a další zainteresované subjekty předkládat do 4. listopadu  2017 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách agentury ECHA.

 

 

Zdroj: MPO (ECHA)