Zelené dezinformace. Greenwashing je podvod na zaměstnancích i spotřebitelích

13.01.2021 07:26

Greenwashing je fenomén, který se objevil už v 80. letech, ale který je kvůli narůstající popularitě společensky odpovědných firem stále aktuálnější. Spočívá v tom, že firmy předstírají, že jsou zelenější a společensky odpovědnější, než je tomu ve skutečnosti. Více ZDE

 

 

Sedm hříchů greenwashingu:

  • Skrytý kompromis. Situace, kdy firma propaguje svůj výrobek zdůrazněním zcela okrajových ekologických vlastností, i když je výrobek jako celek neekologický.
  • Bez důkazu. Tento případ popisuje, když firma zboží propaguje neověřitelnými reklamními slogany.
  • Vágnost. Výrobce popisuje své zboží nejednoznačným jazykem, které si lze vykládat různým způsobem.
  • Nerelevantnost. Propagace sice technicky korektní, která však k environmentální přívětivosti výrobku nemá žádný vztah. 
  • Menší zlo. Pokud firma svůj výrobek propaguje tím, že se jedná o menší ze dvou zel – i přesto, že celá kategorie znamená problém pro životní prostředí. 
  • Klamání spotřebitele. Pokud firma svůj výrobek propaguje prostřednictvím informací, které jsou zkrátka lživé.
  • Užívání falešných certifikátů. Firma takto propaguje svůj výrobek prostřednictvím certifikátů a označení, které vůbec neexistují.