Vybrané články

05.01.2018 08:03
Podle nejnovějších dat odpadové hospodářství České republiky stále pokulhává za vyspělými státy EU. V roce 2016 se u nás recyklovalo pouhých 36 % komunálních odpadů, zatímco v sousedním Německu to bylo téměř 70 %. Přestože nakládání s odpady se u nás v průběhu let zlepšuje, celková produkce odpadů...
04.01.2018 15:34
Otevírat s firmami diskuzi na téma cirkulární ekonomiky není vždy úplně jednoduché. V současnosti chybí dostatečně stabilní legislativní prostředí, které by zcela jasně vytyčilo jak konkrétní cíle, tak kontrolu jejich naplňování. Balíček o cirkulární ekonomice je sice téměř schválen, ale o...
30.12.2017 11:07
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Ohňostroje a zábavná pyrotechnika jsou nedílnou součástí silvestrovských oslav. Každoročně jsou tak na přelomu roku měřeny vyšší koncentrace některých škodlivin. Mimo silvestrovských oslav je pak z hlediska ohňostrojů významná i jejich každoroční přehlídka...
15.12.2017 18:09
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Globalizace a mezinárodní obchod během posledních dvou dekád přispěly k významné redukci světové chudoby. Lidstvo však čelí dalším problémům, jako je změna klimatu, degradace životního prostředí a růst nerovností mezi regiony. Obchodní politika zde může...
14.12.2017 13:37
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE     Oběhové hospodářství nepřestavuje pro společnost FCC ČR žádné překvapení. Podle obchodního ředitele společnosti Petra Morávka je zapotřebí, aby ke splnění jakýchkoli cílů v odpadovém hospodářství existovala reálná možnost, kam vznikající toky odpadu...
12.12.2017 10:08
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Kontroly autovrakovišť jsou jednou z problematik, kterými se Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zabývá v oblasti odpadového hospodářství. ČIŽP provedla v roce 2016 v celé oblasti odpadového hospodářství celkem 3261 kontrol, z čehož bylo 631...
08.12.2017 08:53
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Šetrné nakládání se surovinami, včetně druhotných, je otázkou nejen ochrany přírodních zdrojů, ale i konkurenceschopnosti jednotlivých firem a ekonomické prosperity celé České republiky. Dnes více než kdy dříve platí, že „odpady mají zlaté dno“. Oběhové...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>