Zákon v praxi

04.06.2009 07:58
Na poplatek za ekologickou likvidaci starých pneumatik si již řidiči zvykli. Ale způsob, dalšího zpracování je mnohým nejasný. Proto jsme se byli přesvědčit s kamerou na jediném místě v kraji, kde se recyklace provádí. Provozovna se nachází u obce Vřesová. Recyklováním, kterému se v celé republice...
13.05.2009 11:17
  Zdroj: EKO-KOMunikace (1/08)
13.05.2009 07:39
Doporučujeme prostudovat webové stránky jednotlivých kolektivních systémů. Na webech naleznete mnoho užitečných informací. Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady a s historickými elektrozařízeními   ...
17.02.2009 11:01
je třeba si uvědomit rozdíl mezi  oprávněnou osobou k nakládání s odpady podle § 4 písm. r) a oprávněnou osobou  k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech Z § 4 písm. r) (ve znění: oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna...
17.02.2009 10:53
Občas vznikají pochybnosti, kdo je původcem odpadu. Většinou se tak stává v případech, že odpady vznikají při činnosti právnické osoby, která provádí stavební a demoliční práce pro majitele stavby.  V těchto případech je nutné si uvědomit, že při nakládání s věcí, tedy...
17.02.2009 10:49
Jak vyplývá z definice pojmu úprava odpadů, úpravou odpadů je  i jejich třídění nebo snížení jejich objemu pro umožnění nebo usnadnění jejich dopravy. Nemusí být tedy vždy jen způsobem využívání nebo odstraňování odpadů a nemusí být ani prováděna v samostatném zařízení. Např....
13.02.2009 13:41
„V naší vesnici začali kácet stromy na návsi. Dá se tomu nějak zabránit?“ Dotaz, případně stížnost podobného typu jsou stále častější a je to dobře. Lidé se probouzejí z lhostejnosti a začínají si uvědomovat, že něco zmohou. Dřevina přestává být jen „nějakým stromem“, případně pouhým...
13.02.2009 09:46
Typická otázka z praxe: podnikám jako fyzická osoba, prostory pro mé podnikání mám pronajaty. Musím si zajistit odvoz odpadu nebo je to věcí někoho jiného například majitele domu? Odpověď naleznete ZDE   Zdroj: Odpady (rubrika legislativa, 6/2008)
13.02.2009 09:39
K problematice nakládání s odpadnimi výkopovými zeminami se vyjádřila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Článek připravil Ing. P. Havelka vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP. Článek naleznete ZDE. Zdroj: časopis Ekomonitor 2008/3
Záznamy: 91 - 99 ze 99
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Zpětný odběr:

 

Elektrických a elektronických zařízení  (OEEZ):

 

 

 

Baterie:

 

 

Obaly: