Archiv článků

03.12.2020 19:52
Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení ke klasifikačnímu systému EU pro ekologické investice. Tato iniciativa vytváří klasifikační systém pro udržitelné hospodářské činnosti („taxonomie“) a zaměřuje se na environmentální cíle EU v oblasti zmírňování změny klimatu a...
03.12.2020 19:47
V přílohách naleznete seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení CLP v češtině. Dále jsou k dispozici seznamy doplněné o znění v dalších jazycích - angličtině, němčině a slovenštině. Pro usnadnění práce jsme pro Vás připravili...
03.12.2020 14:25
Fotovoltaika za korunu, znovupoužitelné obaly, výrobky z recyklovaného plastu i využití odpadních plynů. To je několik z celkem osmi příběhů cirkulární ekonomiky v české praxi, které představují její autoři ve třetím díle publikace Cirkulární Česko. Publikace přináší pohled do zákulisí osmi firem...
03.12.2020 14:12
Poslanecká sněmovna PČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1.1.2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Do § 6 byl doplněn odstavec 4,...
01.12.2020 19:15
Předložený návrh vyhlášky o energetickém posudku navazuje na návrh vyhlášky o energetickém auditu. Oba tyto návrhy prováděcích právních předpisů nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, která je s ohledem na zákonnou...
01.12.2020 19:01
Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v oblasti klimatu za loňský rok, která ukazuje, jak se EU dařilo snižovat emise skleníkových plynů. Podle výsledků se emise meziročně snížily o 3,7 %, zatímco HDP stouplo o 1,5 %. V porovnání s rokem 1990 se podařilo emise snížit již o 24 %. Emise plynů,...
01.12.2020 16:58
Evropské organizace zodpovědné za recyklaci elektroodpadu hledí s nadějí k připravovanému legislativnímu balíčku označovanému jako Akt o digitálních službách (tzv. Digital Services Act). Ten usiluje o vytvoření rovných podmínek na evropském digitálním trhu, jasných pravidel pro nakupování na...
01.12.2020 16:53
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes znovu hlasovala o novém odpadovém zákoně, návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, změnovém zákoně a novele zákona o obalech. Ve všech případech se poslanci přiklonili ke znění, které bylo postoupeno Senátu ČR. Platnost zákonů by tak mělo být od 1....
30.11.2020 20:01
Zatím co nové odpadové zákony čekají znovu na projednání v dolní komoře Parlamentu ČR - dle návrhu 72. schůze PSP ČR by mělo proběhnout jejich znovuprojednání již zítra odpoledne, tak nové číslo časopisu Odpadové fórum míří do tiskárny. A na co se můžete těšit? Přehled obsahu najdete níže,...
30.11.2020 19:45
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na další rok. Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí v rámci celostátního průměru snížení regulovaných plateb pro odběratele na hladině nízkého napětí,...
Záznamy: 1 - 10 ze 18596
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>