Archiv článků

07.08.2020 18:16
Jedlé oleje a tuky z těchto speciálních nádob bude svážet a dále ekologicky zpracovávat ostravská společnost Trafin Oil. Jeden olej tak bude použit dvakrát. „Ostrava dlouhodobě rozšiřuje možnosti, které vedou ke  zvýšení množství vytříděného odpadu. Statisticky připadá na každého obyvatele...
07.08.2020 18:12
Společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group provozovala zařízení na výrobu plochého skla - Závod Řetenice v rozporu s podmínkou integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje. Za porušení zákona o integrované prevenci mu inspektoři z České inspekce životního prostředí...
07.08.2020 18:07
Některé sběrné dvory přestaly v posledních dnech odebírat od občanů vysloužilé výrobky značky Samsung. Aktuální situace vznikla kvůli ukončení smlouvy mezi kolektivním systémem Asekol a výrobcem, společností Samsung, v jejímž důsledku Asekol od 1. srpna přestal dosloužilé elektro Samsungu ze...
07.08.2020 18:00
Za nejzávažnější globální problémy považuje česká veřejnost hromadění odpadu a nedostatek a znečišťování zdrojů pitné vody. Jako palčivé lidé označili i znečišťování oceánů či úbytek deštných pralesů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle CVVM se názor...
04.08.2020 16:39
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ostravě uložili pokutu 450 tisíc korun společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. za porušení zákona o odpadech. Společnost provozovala na pozemcích v k. ú. Lazy u Orlové a Dolní Suchá zařízení “Revitalizace území...
04.08.2020 16:18
Modernizační fond, na který všechny energetické zdroje už nějakou dobu čekaly, bude rozdělovat dotace od roku 2021. Evropská komise aktuálně vydala podrobná pravidla jeho fungování. Fond umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Prováděcí nařízení...
04.08.2020 09:27
Navýšení skládkovacích poplatků je v České republice již delší dobu doporučováno Evropskou komisí. V řadě členských států Evropské unie jsou již dnes poplatky za skládkování vyšší o desítky procent než u nás. Připravovaný nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování...
03.08.2020 10:29
Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů). Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o odpadech, jehož návrh je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně (sněmovní...
03.08.2020 10:25
Třídit materiály už nestačí. Pro udržitelnou ekonomiku obcí a regionů je nutno začít i vytříděné suroviny také využívat. Jakkoli je obvykle cirkulární ekonomikou (CE) myšleno odpadové hospodářství, dnes už zahrnuje i další oblasti fungování města. Například jde o opětovné využití stavebního...
03.08.2020 09:37
Ve Sbírce předpisů ČR vyšlo Nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č....
Záznamy: 1 - 10 ze 18449
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>