Archiv článků

27.02.2020 19:19
V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. dubna 2020. ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:   ethyl acrylate (EC 205-438-8, CAS...
27.02.2020 19:17
ECHA dosud obdržela nízký počet registračních dokumentací k nanomateriálům (pouze 10%, toho, co očekávala). Do 1. ledna 2020 bylo registrováno pouze 36 látek v nanoformách podle aktualizovaných požadavků nařízení REACH. Podle aktualizovaných požadavků nařízení REACH obdržela ECHA pouze 95...
27.02.2020 19:14
Účelem konzultace je shromáždit zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran o návrhu nových pokynů pro obchodování s emisemi před jejich přijetím v průběhu roku 2020. Zainteresované strany by měly zejména posoudit, zda jsou návrhy pokynů dobře navrženy tak, aby řešily riziko úniku uhlíku v důsledku...
27.02.2020 19:12
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě uložili společnosti MV Speed s. r. o. se sídlem v Jesenici u Prahy tři pokuty v celkové výši 598 tisíc korun. Za navážku odpadů na různé pozemky na Třebíčsku a za následné poškození dřevin i keřů....
27.02.2020 19:10
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod zkontrolovali v roce 2019 celkem 98 malých vodních elektráren (MVE). Zaměřili se především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U osmi MVE (cca 8 % ze všech kontrolovaných) zjistili porušení...
27.02.2020 19:08
Státní fond životního prostředí ČR aktualizoval harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí pro rok 2020. Aktuální harmonogram ke stažení ZDE.
27.02.2020 18:29
Jednodušší, efektivnější, pohodlnější. Tak Vídeň prezentuje sloučení kontejnerů na plasty, nápojové kartony a kovy, které nyní patří do jednotných žlutomodrých nádob. Ekologičtější bude i svoz. Ve Vídni právě probíhá největší změna sběru tříděného odpadu za posledních patnáct let. V rakouské...
27.02.2020 18:19
Pokud vás zajímá příprava hlubinného úložiště, nejnovější trendy odstraňování mikropolutantů z vody, moderní trendy obecních systémů odpadového hospodářství nebo unikátní technologie pyrolýz na zpracování pneumatik, pak byste měli zpozornět a 24. – 26. 3. 2020 si vyhradit čas. Konference Týden...
27.02.2020 18:15
Rizikoví manažeři musí počítat s celou paletou rizik vyplývajících ze změn prostředí, změny klimatu, transformace evropské společnosti, dopadů geopolitiky, kybernetické bezpečnosti, generační obměny, aj. Cílem konference je prodiskutovat vybraná aktuální témata a poskytnout účastníků širší...
25.02.2020 20:39
Na konci roku 2019 proběhlo vyhodnocení Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, které identifikuje silná a slabá místa v plnění jeho jednotlivých úkolů. Ze všech 350 úkolů NAP AZK je 70 % hodnoceno jako plněno průběžně či splněno. Ze všech 34 specifických cílů NAP AZK je 21 % hodnoceno...
Záznamy: 1 - 10 ze 18213
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>