AKTUALITY - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

25.11.2016 08:01
Předcházení vzniku odpadů a opětovné využití již vzniklých odpadů patří nejvýše v hierarchii odpadového hospodářství. V...
13.10.2016 17:37
Průmyslový odpad je celosvětový problém. Zatímco odborníci na nakládání s odpadem hledají optimální technologická řešení,...
12.10.2016 17:36
Severské země jsou pověstné svým blízkým vztahem k přírodě a životnímu prostředí.  Není tomu jinak ani u švédské...
1 | 2 | 3 | 4 >>

VII. ročník konference PVO:


Vážení příznivci předcházení vzniku odpadů,

srdečně vás zveme na 7. ročník konference Předcházení vzniku odpadů, který opět přinese ty nejzajímavější příspěvky z oblasti prevence a opětovného použití odpadů, což je naprostý základ oběhového hospodářství. Konference se uskuteční 9. 12. 2021 opět v Praze prezenční formou, ale také nově i živým streamem. Program konference bude zveřejněn na konci léta.

Těšíme se na vaši účast!

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. V různých definicích je předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Je tedy s podivem, že se konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval. Výjimkou jsou snad někteří podnikatelé, kteří v zájmu ekonomických úspor některé své vedlejší produkty nezařazovali do skupiny „odpady“, tedy předcházeli vzniku odpadů, což jim však bylo státní správou často vytýkáno. Teprve změna přístupu orgánů Evropské unie v této otázce nutí členské státy se skutečnou náplní obsahu pojmu předcházení vzniku odpadů zabývat v rámci příprav programů předcházení vzniku odpadů.

Termín Předcházení vzniku odpadů kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Případně má představy různé. Pro někoho to je jen administrativní záležitost vyvedení nějakého vedlejšího produktu z režimu zákona o odpadech, pro někoho potřeba změny spotřebního chování lidí a firem.

Nejaktivnější v oblasti propagace a prosazování předcházení vzniku odpadů u nás jsou ekologické organizace, i když většina jejich pozornosti se točí kolem komunálních odpadů.

Přitom hlavní potenciál prevence leží na straně průmyslových odpadů v podnicích. Zde již toho bylo uděláno hodně v rámci projektů čistší produkce, ale určitě ne tolik, aby nebylo co zlepšovat. Bohužel se zdá, že toto hnutí v posledních letech poněkud usnulo.

S předcházením vzniku odpadů velmi úzce souvisí jiné dosud opomíjené téma, které se v hierarchii nakládání s odpady nachází hned na druhém místě, a to je opětovné využití odpadů. Zařadili jsme jej sem proto, že mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využitím odpadů je rozdíl jen formální. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. A přitom se může jednat o stejnou věc/materiál a může být využita pro stejný účel. Nicméně to, když se stane formálně odpadem, její využití silně zkomplikuje. Proto nám připadá účelné o obojím psát najednou a příliš nerozlišovat.

Největší potenciál v prevenci odpadů, případně opětovném využití, vidíme v charitativní oblasti, o čemž svědčí četné příklady od nás i ze zahraničí.

 

Ondřej Procházka

 

Mediální partneři:


http://files.tretiruka.cz/system_preview_200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM