Novinky

18.10.2019 19:13
Existují vůbec limitující hranice pro neustálé zavádění inovací do běžného života? Jaké jsou budoucí perspektivy a výzvy výzkumu a inovací v tuzemském, evropském i celosvětovém kontextu? Jak se na...
18.10.2019 14:58
Rok 2018 nebyl pro lesní hospodářství příznivý. Výrazně se odchyloval od dlouhodobých teplotních i srážkových normálů a prohloubil již tak nepříznivý trend posledních let. Vysoce nadprůměrné teploty...
18.10.2019 14:46
Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) přechází do nové aplikace verze SEKM 3, která umožní moderní přístup a práci s databází informací o starých ekologických zátěžích. Během převodu dat ze...
18.10.2019 08:39
Legislativní rada vlády se včera zabývala čtyřmi návrhy zákonů, které připravilo Ministerstvo životního prostředí a které obsahují novou právní úpravu odpadové problematiky. V tomto případě se...
17.10.2019 16:45
Ekologická výchova je běh na dlouhou trať. Navíc – zaujmout školáky je někdy pořádné umění. Školní program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět to však zvládá hravě. Jeho základem je už jedenáctým...
16.10.2019 16:41
Rolnická společnost Lesonice a.s. odebrala v roce 2018 v rozporu s rozhodnutími vydanými MěÚ Moravské Budějovice více podzemní vody, než měla povoleno. Tím porušila povinnosti stanovené vodním...
16.10.2019 16:15
Ke dni 31. května 2018 byl ukončen přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek podle nařízení REACH. Komise nyní objasnila, která ustanovení pro zavedené látky se budou i nadále...
15.10.2019 21:20
„Chceme postavit bioplynovou stanici a tam zbytky svážet. V Brně máme oficiálně přiznaných pět tisíc tun gastroodpadu ročně, ale potenciál je mnohem větší,“ říká náměstek brněnské primátorky pro...
15.10.2019 18:30
Při přípravě návrhu Plánu byly zohledněny úkoly uvedené ve Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 a dále byly do návrhu Plánu promítnuty legislativní úkoly vyplývající...
15.10.2019 18:06
ECHA vyzývá k cílené veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování látky v termínu do 21. října 2019. Návrh harmonizované klasifikace a označování pro látku cypermethrin (ISO);...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>