Novinky

22.01.2021 22:09
Když se 20. září 2020 objevily v řece Bečvě mrtvé ryby, první si toho všimli místní rybáři. A byli také zřejmě první, kdo odebral vzorky vody a mrtvých ryb. Tyto vzorky byly cenné právě tím, že byly...
22.01.2021 16:58
Napadlo vás někdy, že i sušenky, které si dáváte ke kávě, je možné vyrábět s ohledem na principy cirkulární ekonomiky? Už 15 let se o to snaží Biopekárna Zemanka v Oříkově u Sedlčan ve...
22.01.2021 16:53
Jen v programu Nová zelená úsporám se o toto adaptační opatření pro budovy zvedl zájem mezi roky 2019 a 2020 trojnásobně. Střechy porostlé vegetací dokážou účinně zadržovat dešťovou vodou a díky...
22.01.2021 16:51
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí uspořádalo 18.1.20201 webinář, kde byl představen program ENERG ETS, který je zaměřen na podporu projektů pro...
22.01.2021 16:45
Výstavba nové spalovenské linky, která navýší kapacitu brněnské spalovny zhruba o polovinu, získává jasnější kontury. Projekt úspěšně vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a...
22.01.2021 16:26
Zatímco v Chorvatsku se každý rok zrecykluje až 80 procent veškerého elektronického a elektrického odpadu, na Maltě tomu je jen kolem 20 procent. Co se nejčastěji třídí a proč mezi členskými státy...
21.01.2021 17:48
Evropská komise uveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k akčnímu plánu EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“. Dle Zelené dohody pro Evropu musí EU v zájmu...
21.01.2021 17:40
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokumentu o...
21.01.2021 17:35
Nová zásada v § 6 ZZVZ musí být i dle stanoviska expertní skupiny MMR v rovnováze s ostatními zásadami a s principem 3E.  Důležité jsou zejména tyto tři aspekty:     musí zde být...
21.01.2021 17:30
CHA zařadila na Kandidátský seznam 2 látky klasifikované jako toxické pro reprodukci. Kandidátský seznam nyní obsahuje 211 látek. Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky vzbuzující velmi velké...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>