Novinky

24.10.2021 19:58
Plíživým strašákem odpadového hospodářství začínají být nejen těžce rozložitelné plasty, ale také obyčejný textil. Odpadu produkujeme enormní množství. Na vině je přilnutí lidí k levným prodejcům...
23.10.2021 19:02
V pořadí již sedmá mezinárodní konference Počítáme s vodou se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2021. Letošní konference nese podtitul Celostní pohled na město při plánování modro-zelené...
23.10.2021 10:10
Ve vybraných lokalitách Hradce Králové tento měsíc začaly fungovat nové popelnice na gastroodpad a bioodpad. Místním, které město zapojilo do pilotního projektu, se ale nelíbí, že s nimi záměr nikdo...
22.10.2021 17:47
Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k Směrnici EU o energetické účinnosti. Vzhledem k tomu, že účinné využívání energie je zásadní pro...
22.10.2021 17:39
Čeští vědci vytvořili rozsáhlý on-line soubor map, který vypovídá o historii a stavu tuzemských lesů. Mapy zachytily vliv lidské činnosti od roku 5500 před naším letopočtem do současnosti. Na...
22.10.2021 17:36
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si Vás dovoluje pozvat na XXII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, dále jen Fórum, které pořádá ve spolupráci s...
22.10.2021 11:09
Žďár nad Sázavou chce od příštího roku vozit část směsných komunálních odpadů místo na skládku do spalovny v Brně. Vyplývá to z výběrového řízení na firmu, která bude pro město zajišťovat likvidaci...
22.10.2021 10:44
Zatímco v politice se vedou rozhovory o funkčnosti Zelené dohody a zda její cíle nejsou moc ambiciózní, byznysové prostředí už pochopilo, že cirkulární ekonomika je příležitostí. Od firem totiž...
17.10.2021 11:12
Dne 13.10. byla započata emailová kampaň týkající se převážně zmocněnců, již podávají hlášení v agendě odpadů stále na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech....
17.10.2021 10:46
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu přijal usnesení obsahující výzvy pro Konferenci OSN o změně klimatu 2021 v Glasgow, která se uskuteční...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>