Novinky

14.02.2013 18:17

Ceny povolenek na vypouštění emisí oxidu uhličitého by měly vzrůst na takovou úroveň, aby na základě obchodu s nimi bylo možné investovat do nových technologií. Na Pražském evropském energetickém fóru to dnes řekl ředitel Public Affairs energetické společnosti ČEZ Ivo Hlaváč, informují českénoviny.cz.

"Vyzýváme politiky jak na národní, tak na evropské úrovni, aby neřešili ideologické půtky spojené s emisním obchodováním a zaměřili se na nezbytné kroky toho druhu, aby se cena povolenky dostala na tu cenovou hladinu, která umožňuje investorům, aby mohli efektivně investovat do nových technologií," řekl Hlaváč.

Prvním nezbytným krokem podle Hlaváče je skutečné stáhnout z trhu 900 milionů emisních povolenek pro roky 2013 až 2015, jak navrhla Evropská komise. Následně by měla přijít reforma celého systému obchodování s povolenkami, aby jejich aukce skutečně přinášely přidanou hodnotu.

 

Zdroj: českénoviny.cz (Celý článek "ČEZ vyzývá ke zvýšení cen emisních povolenek" čtete ZDE)

14.02.2013 17:54

Setkání bude věnováno otázkám koncepce rozvoje energetiky, konkrétní realizaci navrhovaných opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, strategickým prioritám a cílům, včetně nástrojů k jejich dosažení. Jaderná energetika a její rozvoj v podmínkách ČR a EU v rámci společné energetické politiky Evropské unie.

Na tomto Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy  Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR, Michael E. Kirst, Vice Prezident, Strategy & External Affairs, Europe, Middle East & Africa Region, Westinghouse Electric Company, Josef Perlík, člen představenstva ŠKODA JS a.s., Václav Hrabák, předseda energetické sekce HK ČR
V rámci diskusního bloku dále vystoupí Tomáš Drápela, místopředseda Teplárenského sdružení ČR, Radek Benčík, jednatel NET4GAS, s.r.o. a další hosté.

 

Velký sál paláce Žofín, 18. února 2013 od 13,00 hod.
Další informace najdete ZDE.

 

Zdroj: zofin.cz

14.02.2013 14:08

Po Moravskoslezském chce podpořit nákup nových kotlů pro domácnosti i Středočeský kraj. Vedení Ústeckého o tom uvažuje, napsal dnes portál Českápozice.cz. Střední Čechy patří společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem k nejvíce znečištěným. Celkové emise tuhých látek za období 2001 až 2010 se neustále zvyšovaly, a to zejména kvůli nárůstu dopravy, která v uvedeném období vzrostla o 63 procent. Významný podíl na znečišťování mají i takzvaná lokální topeniště v domácnostech. Hlavní město Praha podporuje výměnu kotlů již od roku 1994.

 

Středočeský kraj

„Chceme na tuto formu podpory nějaké peníze sehnat a ve spolupráci se SFŽP na výměnu starých kotlů přispívat,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Středočeského kraje Marek Semerád, kterého v následujících dnech čeká jednání s fondem. Program by rád spustil ještě letos. Konkrétní peníze však zatím nemá vyčleněné ani ministerstvo, ani kraj.

Střední Čechy patří společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem k nejvíce znečištěným. Celkové emise tuhých látek za období 2001 až 2010 se neustále zvyšovaly, a to zejména kvůli nárůstu dopravy, která v uvedeném období vzrostla o 63 procent. Významný podíl na znečišťování mají i takzvaná lokální topeniště v domácnostech. Tento typ znečištění narůstá i proto, že se lidé vlivem špatné ekonomické situace vracejí od vytápění plynem k tuhým palivům. Výjimkou není ani spalování odpadu.

Středočeský kraj se v kategorii malých zdrojů (lokálních topenišť) řadí na první místo mezi ostatními regiony v České republice.

 

Ústecký kraj

Konečné rozhodnutí ale dosud nepadlo. „Další postup bude záviset na rozhodnutí nově zvolené politické reprezentace Ústeckého kraje i obměněného vedení ministerstva, ale zejména na dostupnosti finančních zdrojů na obou stranách. Zároveň však bude třeba ještě vyhodnotit efektivnost předpokládaných nákladů takového programu vzhledem k množství takto snížených emisí,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.

 

Praha

Hlavní město Praha výměnu kotlů, ale i další systémy vytápění a ohřevu vody v domácnostech podporuje z rozpočtu v rámci „Programu Čistá energie Praha“ již řadu let. Program odstartoval v roce 1994 a jeho cílem bylo vytěsnit vytápění pevnými palivy z území města. V prvních letech byly každoročně podpořeny tisíce projektů a vynaloženy desítky milionů korun. Další dotační výzva se očekává na jaře. Další dotační výzva se očekává na jaře.

 

 

Zdroj: Českápozice.cz (Celý článek "Schyluje se k velké kotlíkové revoluci?" čtěte ZDE)

 

14.02.2013 08:38

Cílem senátního návrhu zákona je zahrnout stavby pro dopravu, pro elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství a stavby v průmyslových zónách mezi případy, pro které nebudou předepisovány odvody za trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu. Senátní očekává pozitivní dopad na veřejné rozpočty, zaměstnanost a zvýšenou podnikatelskou aktivitu. Návrh počítá s tím, že řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Termín připomínek je stanoven na 21. února 2013.

Předložený návrh je omezen jen na změny v nezbytně nutném rozsahu a odstraňuje, resp. zmírňuje negativní dopady zákona č. 402/2010 Sb. pouze v případech, které jsou nejvýrazněji pociťovány a kde stávající výše odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nemá věcné opodstatnění. Řešení dalších problémových okruhů ponechává návrh zákona na komplexní novele zákona připravované Ministerstvem životního prostředí. Případy, kde jsou nepřiměřenou mírou ochrany zemědělského půdního fondu dotčeny jiné celospolečenské zájmy a které návrh usiluje řešit, se týkají:

 • staveb pro dopravu,
 • staveb pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství,
 • staveb v průmyslových zónách.

Cílem senátního návrhu zákona je zahrnout stavby pro dopravu, pro elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství a stavby v průmyslových zónách mezi případy, pro které nebudou předepisovány odvody za trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu. Návrh počítá s tím, že řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Návrh předpokládá pozitivní dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a odůvodňujete tím, že snížením současné excesivní výše odvodů dojde k realizaci podnikatelských projektů, které jsou díky současné výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nerentabilní. V důsledku snížení výše odvodů lze očekávat, že dojde ke zvýšení celkového výběru odvodů a zároveň k dalším platbám do veřejných rozpočtů díky zvýšené podnikatelské aktivitě. S tím souvisí i zvýšení zaměstnanosti a z toho plynoucí snížení nároků na státní rozpočet ve formě různých podpor.

Dopad na podnikatelskou sféru bude tedy pozitivní, neboť snížení výše odvodů bude v dotčených regionech stimulovat rozvoj výstavby, veřejných služeb a podnikání, což přinese další pozitivní multiplikační efekty pro kvalitu života v regionech a ve svém důsledku i pro veřejné rozpočty.

 

Senátní návrh změny zákona ke stažení - ZDE.

 

 

 

13.02.2013 20:35

Vláda dnes zaujala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu na zkrácení lhůty pro výplatu peněz pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, informuje portál českénovinky.cz. Kabinet novelu zákona ani nezamítl, ale ani s ní nevyjádřil souhlas. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo podle návrhu poslanců vyplácet operátorovi trhu s elektřinou peníze na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů měsíčně, a nikoli čtvrtletně, jak je tomu nyní. "K tomuto návrhu zaujala vláda neutrální stanovisko s doporučujícími připomínkami legislativně technického charakteru," uvedl Mlsna, předseda legislativní rady vlády. Kabinetu podle něj na poslaneckém návrhu vadilo, že změna nebyla předkladateli důsledně promítnuta do všech ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

 

Souvisejcí článek:

Skupina poslanců předložila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Operátor trhu by měl nově získávat peníze ze státního rozpočtu měsíčně.

 

13.02.2013 15:05

Předmětem Veřejné zakázky je zpracování požadavků dle zákona č. 100/2001 Sb., příslušejících autorizované osobě, kladených na předkladatele aktualizace Státní energetické koncepce do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Předmět Veřejné zakázky zahrnuje kompletní zajištění procesu posuzování vlivů aktualizace Státní energetické koncepce na životní prostředí, včetně zpracování oznámení koncepce a procesů spojených s oznámením koncepce (zajištění stanovisek orgánů ochrany přírody), zpracování vyhodnocení koncepce a procesy spojené s vyhodnocením koncepce (komunikace s příslušným úřadem), kompletní zajištění veřejného projednání návrhu koncepce, včetně organizačního zajištění veřejného projednání návrhu koncepce, maximální součinnost při mezistátním posuzování koncepce prováděné na území ČR s příslušným úřadem, součinnost při mezistátních konzultacích, zajištění zveřejnění požadovaných informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních.

 

Další informace:

Lhůta pro doručení nabídek: 28.02.2013

Předpokládaná cena zakázky: 1 900 000 bez DPH

 

Další informace a dokumenty ke stažení najdete ZDE.

 

13.02.2013 12:22

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Vás zvou na seminář "Problematika hluku v komunálním prostředí". Podtitul názvu semináře zní ZKUŠENOSTI Z PRAXE - PRÁVNÍ PŘEDPISY, METODICKÉ NÁVODY, NORMY A JEJICH APLIKACE V PRAXI V OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED HLUKEM  - je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí, tj. pro ty, kteří hluk měří, modelují či posuzují. 

Je určen i pro odborníky posuzujícími či pracujícími s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012. 

Účastníci budou seznámeni s autorským výkladem částí právních předpisů, které v praxi dosud činí potíže, s navazujícími metodickými návody a jejich připravenými novelami, odrazy a nejistotami měření a výpočtů, požadavky na akustické studie.

Budou prezentovány pozitivní, ale i negativní příklady z praxe NRL pro komunální hluk.

 

Seznam přednášejících:

Ing. Tomáš Hellmuth,CSc.
Ing. Dana Potužníková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, pracoviště Ústí nad Orlicí

 

Termín a místo konání:

Termín: úterý 9. dubna 2013

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Cena: 1314,- Kč bez DPH

 

Dokumety ke stažení:

Program semináře ke stažení v PDF

Organizační pokyny ke stažení v PDF

Pozvánka ke stažení v PDF
 

Přihláška a další informace najdete ZDE.

 

Kontakt na organizátora:

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Hana Šimánková
Vlčkovická 78/11
500 04 Hradec Králové

tel: 733 105 655


 

 

13.02.2013 10:10

Dnes krátce po desáté hodině poslanci schválili novelu zákona o odpadech. Novela zákona zapadá do tzv. ekoauditu. Přijetím novely se očekává celková roční úspora ve výši cca 186-199 mil. korun na straně podnikatelů. Konkrétně se jedná například o zrušení povinnosti původců odpadů (kromě obcí) zpracovávat plán odpadového hospodářství a zrušení omezení počtu původců. Novela míří do Senátu.

V případě celkového přijetí novely se očekává celková roční úspora ve výši cca 186-199 mil. korun na straně podnikatelů. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti původců odpadů (kromě obcí) zpracovávat plán odpadového hospodářství (úspora podnikatelských subjektů 62 mil. Kč/5 let), zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře (podpora podnikatelského prostředí), zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování (odhadovaná úspora 14 mil. Kč/rok – krajské úřady, obce s rozšířenou působností, Praha) a zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému (odhadovaná úspora 160-173 mil. Kč).

 
Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.
 
Přehled pozměňovacích návrhů a výsledek hlasování (navrhovatel):
 
D1 - NE (Konečná)

D2 - ANO (Konečná)

A - ANO (výbor ŽP)

C - ANO (Chalupa)

G - nehlasovatelné (Mencl)

F1 - NE (Úlehla)

F2 - NE (Úlehla)

F3 - NE (Úlehla)

E - NE (Sivera)

B - ANO (Horníková)

 

Ucelený přehled pozměňovacích návrhů ZDE.

 

Návrh zákona včetně důvodové zprávy

Platné znění s vyznačením změn

Kompatibilita s právem EU

Návrh novely prováděcího právního předpisu

Usnesení Výboru pro životní prostředí - 730/1 (pozměňovací návrhy).

Usnesení Hospodářského výboru - (doporučuje schválit).

 
 
 

 

 

 
13.02.2013 08:56

Aktuálně:

9.20: Poslanci začali projednávat novelu zákona o odpadech. Nikdo se nepřihlásil do rozpravy. Jeroným Tejc požádal o 20 minutovou přestávku pro jednání klubu ČSSD před hlasováním o pozměňovacích návrzích. Jednání bude pokračovat v 9.40.

9.40 Pauza prodloužena o 10minut do 9.50

10.00 - Výsledek hlasování o pozměňovací návrzíhy (navrhovatel)

                D1 - NE (Konečná)

                D2 - ANO (Konečná)

                A - ANO (výbor ŽP)

                C - ANO (Chalupa)

                G - nehlasovatelné (Mencl)

                F1 - NE (Úlehla)

                F2 - NE (Úlehla)

                F3 - NE (Úlehla)

                E - ANO (Sivera)

                B - ANO (Horníková)

               

10.10. Hlasování o zákoně jako celku: ANO 140 hlasů, NE 6 - novela zákona o odpadech byla přijata

 

Třetí čtení novely zákona o odpadech (sněmovní tisk 730) dnes projednají poslanci ve třetím čtení. Přehled pozměňovacích návrhů ZDE.

 

 

Dnes v tisku:

Poslanec za ODS Tomáš Úlehla podal pozměňovací návrh k právě projednávanému zákonu o odpadech, v němž chce veškerou odpovědnost za likvidaci panelů převést na jejich výrobce, informuje dnes E15.cz. Původní návrh přitom počítá s tím, že na likvidaci panelů instalovaných před rokem 2013 vytvoří do roku 2019 finanční rezervu jejich provozovatelé. Výrobci by za likvidaci odpovídali až u panelů uvedených do provozu od letošního roku.

Tomáš Chalupa tvrdí, že ani povinnost provozovatelů není zatím dostatečná, aby zajistila likvidaci panelů za soukromé peníze.

Zástupci provozovatelů solárních elektráren s tím nesouhlasí. „Prakticky všichni výrobci panelů instalovaných v ČR, včetně čínských, jsou sdruženi v kolektivním systému PV Cycle, které za recyklaci panelů přebírá odpovědnost. Výrobci a PV Cycle jsou připraveni recyklaci zajistit, pokud jim to české zákony umožní,“ říká Musilová. PV Cycle už jedná o zapojení do jednoho z českých systémů na zpětný odběr zařízení.

 

Poznámka redakce k článku: pozměňovací návrh nebyl přijat

 

Související článek:

 

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/likvidaci-solarnich-panelu-maji-platit-vyrobci-956623#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/likvidaci-solarnich-panelu-maji-platit-vyrobci-956623#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/likvidaci-solarnich-panelu-maji-platit-vyrobci-956623#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/likvidaci-solarnich-panelu-maji-platit-vyrobci-956623#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

12.02.2013 18:09

Hutě, ocelárny a sklárny bojují o to, aby už od léta platily nižší příspěvek na obnovitelné zdroje než ostatní firmy a domácnosti. IHNED.cz to řekl prezident svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Spolu s expertní skupinou z ministerstva průmyslu a obchodu navrhují pro firmy se spotřebou nad 20 GWh ročně zachování nižší loňské sazby příspěvku na obnovitelné zdroje, která je proti letošní o čtvrtinu nižší. Rozdíl ve výši jedné až dvou miliard korun by měl být zaplacen ze státního rozpočtu. Jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem již proběhla, o konečné podobě opatření se ale rozhodne až v červnu. Strany jednají o tom, aby výše příspěvků na obnovitelné zdroje, která je teď stanovena na 583 Kč/MWh, bude pro ty největší odběratele snížena zhruba o čtvrtinu na 420 Kč/MWh, tedy na úroveň loňského roku.

 

Důležité výroky J. Hanáka v rozhovoru:

 • Hledáme řešení, nejprve pro rok 2013, ale hlavně do budoucna, které by nepoškozovalo oprávněné zájmy majitelů solárních elektráren, například kvůli důvěryhodnosti vůči zahraničním investorům.
 • Také bychom rádi, aby se vybrané finanční prostředky na OZE soustředily na jednom místě, například ve státním fondu, aby bylo zajištěno jejich využití.
 • Když se podíváme, co příspěvek na obnovitelné zdroje udělal s cenami elektrické energie i v porovnání s Evropou, tak si myslím, že je to nepředstavitelně vážný problém. Nejvíce to samozřejmě zasáhlo obory s vysokou spotřebou, jako jsou hutnictví, zpracovatelský průmysl, chemie, ale i takové elegantní obory, jako je sklářství a porcelánky. Každé procento zvedá největším firmám náklady o stovky milionů korun.
 • I z našich průzkumů, které si děláme u firem ve spolupráci s ČNB, jasně vyplývá, že ceny elektrické energie vidí na na straně vstupů jako problém, který ohrožuje jejich schopnost konkurovat.
 • Modernizovat a snížit tak spotřebu se snaží firmy dlouhodobě.
 • Za byznys bych řekl, že chyby je třeba hledat především u politiků.

 

Celý rozhovor s prezidentem svazu průmyslu a dopravy J. Hanákem čtěte ZDE.

 

Zdroj: iHNED.cz

12.02.2013 14:26

V průběhu posledních dvaceti let hutní průmysl investoval do modernizace a ekologizace celkem 94 miliard korun a snížil své emise o více než tři čtvrtiny. Aby splnil evropskou legislativu, musí však do roku 2016 zavést další ekologická opatření v hodnotě 35 miliard korun.  Tyto investice, vynucené extrémně přísnými ekologickými pravidly, omezují konkurenceschopnost českých podniků, které jsou zatíženy dalšími náklady, jako je podpora obnovitelných zdrojů, unikátní poplatky za znečištění a podobně. Přitom teprve letos mohou hutě čerpat evropské dotace na ekologické investice, o jejichž přidělení rozhoduje právě v těchto měsících Evropská komise.

Český hutní průmysl je regulován nejpřísnějšími ekologickými limity. Kromě zákona o ochraně ovzduší, který udává emisní limity, zpřísňuje emisní limity Krajský úřad Moravskoslezského kraje (MSK) v tzv. integrovaných povoleních, která vydává pro jednotlivé provozy. Ty jsou výrazně nižší než emisní limity u hutních provozů v zahraničí. V posledních letech Krajský úřad MSK zpřísnil povolené emise prostřednictvím integrovaných povolení více než 160 průmyslovým podnikům. Navíc budou muset hutě reagovat na nové limity EU, které vychází z tzv. nejlepších dostupných technik (BAT, Best Available Techniques).

„Naplnit nové požadavky EU bude časově a finančně velmi náročné. Přizpůsobení si vyžádá celkem minimálně 35 miliard korun a převážná část prostředků by měla být vynaložena již do roku 2016. Bez pomoci státu bude pro podniky hutnictví železa velmi obtížné toto úspěšně zvládnout,“ vysvětluje nároky přijetí evropské legislativy Ing. Vladimír Toman. „Plnění požadavků a dopad na životní prostředí jsou však dvě odlišné věci. Přínos další ekologizace českého průmyslu významně ovlivní vývoj emisí na polské straně průmyslového regionu. Pro ovzduší neplatí státní hranice, a to zvlášť v moravskoslezské pánvi,“ doplňuje Toman.

 

Hutní výroba v České republice meziročně poklesla o 10 % - výroba surové oceli v České republice meziročně poklesla o 10 %. Tvrdí to první odhady Odvětvového svazu Hutnictví železa. Zatímco v roce 2011 hutní podniky v České republice vyrobily 5,5 milionů tun oceli, v roce 2012 to bylo již jen 5,07 Mt. Výroba se tak dostala zpět na úroveň roku 2010. Přičemž v době před ekonomickou krizí v roce 2009 vyráběly české hutě mezi šesti až sedmi megatunami oceli ročně. I přes to, že hutní výroba tvoří pouze 2 % HDP, veškerý navazující zpracovatelský průmysl činí 27 % HDP ČR. Na českém hutnictví tak závisí přibližně 150 tisíc pracovních míst.

 

Doposud české hutní podniky hradily všechny realizované ekologické investice výhradně ze svých zdrojů, letos poprvé mají možnost získat evropské dotace. Ty posloužily k ekologizaci hutního průmyslu původních členských zemí EU již v 70. a v 80. letech. České hutě mohou získat dotaci pouze v případě, že se jedná o čistě ekologickou investici, která přispěje ke snížení emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Zároveň však musí investice snížit emise více, než udává evropská legislativa, která je dána tzv. nejlepší dostupnou technikou, nebo investice sníží emise, pro které ani neexistuje regulace ze strany EU.

„Český hutní průmysl je ekologizován nadprůměrně dobře, díky tomu je již dnes většina hutních zařízení provozována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. Jakékoliv další snížení emisí je nyní pro hutě velmi náročné technologicky i finančně,“ upřesňuje Toman situaci v českých hutích.

 

Průmyslové investice do ekologizace:

Od roku 1993 došlo ke snížení průmyslových emisí tuhých znečišťujících látek o více než tři čtvrtiny, významně se podařilo snížit i emise plynů: oxidů síry o 69 % a oxidů dusíku o 64 %. Za posledních 20 let hutní průmysl investoval každý rok průměrně 5 miliard korun do modernizace a ekologizace.  Přibližně 61 miliard přispělo ke zlepšení technologického zařízení (což má většinou i příznivé ekologické dopady) a 33 miliard bylo investováno do čistě ekologických opatření.

 

Zdroje znečištění:

V České republice se na znečištění ovzduší podílí tři hlavní zdroje: přibližně stejně emisí do ovzduší vypustí průmysl, doprava a lokální topeniště. V Moravskoslezském kraji, ve kterém se vyrábí 98 % české oceli, je situace obdobná. Průmyslu se dlouhodobě daří snižovat emise, naopak ostatní zdroje znečištění mírně rostou.

 

 

 

 

12.02.2013 14:00

ECHA vyzývá potencionální registranty, ale také i následné uživatele, aby si na jejich stránkách ověřili, zda jimi vyráběná/dovážená, resp. používaná látka je již registrována. K tomuto účelu byl v loni zveřejněn seznam čítající 3052 látek, které by měly být registrovány do konce května letošního roku, a to v rámci druhé vlny registrací. Seznam je neustále aktualizován. Dle zjištěná ECHA obsahuje seznam také okolo 700 látek, u kterých není prozatím znám žádný tzv. hlavní registrant, přestože průmysl projevil zájem tyto látky do 31. května 2013 registrovat. Z tohoto důvodu se ECHA vybízí i následné uživatele, aby si u svých dodavatelů ověřili, zda jimi používaná látka bude dostupná i po 31. květnu 2013.

 

Dokumenty ke stažení (EN):

Seznam látek, u kterých se počítá s registrací do 31. května 2013


Další REACH novinky:

Zvýšení kvality registrační dokumentace pomocí nové verze TCC nástroje

 

 

Záznamy: 9409 - 9420 ze 9526
<< 783 | 784 | 785 | 786 | 787 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Nová odpadové legislativa a cirkulární ekonomika

Prvního ledna vstupuje v platnost nová odpadové legislativa včetně novely zákona o veřejných zakázkách. V rekordním čase jsme pro vás připravili maximum informací a věříme, že nové číslo vám přinese toliko potřebné informace. Pokud odebíráte číslo v tištěné podobě, tak si určitě napište na forum@cemc.cz, obratem vám pošleme PDF verzi. Partnerem lednového čísla je digitální odpadové tržiště Cyrkl.com. Předplatné časopisu Odpadové fórum je možné objednat ZDE.

 

ROZHOVOR

 •  Cirkulární budovy a kanceláře, odpověď na udržitelnou budoucnost


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

 • Polemika: Nová legislativa ve světle byznysu
 • Nový zákon o odpadech v kostce
 • Metodické podklady k ZOO
 • Připravenost obcí na nový zákon o odpadech pohledem benchmarkingu ukazatelů OH
 • Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odpadová legislativa přinesla důraz na odpovědné veřejné zadávání a inovace
 • Nejvyšší prioritou bude předcházení vzniku odpadů


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Až 1 bilion korun pro investiční projekty v letech 2021+
 • Modularita v balení rostlin je na světě
 • Brandýsko Nazeleno
 • Vídeň to opraví
 • Projekt Šetřipřírodu.cz: sběr použitých inkoustových a tonerových kazet
 • Oběhová ekonomika plastů v USA
 • Udržitelný rozvoj v oblasti otvorových výplní

Skrytý potenciál přírody – Klastr WASTen zahájil mezinárodní výzkumný projekt MiscanValue – CORNET

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
6.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
21.1. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 05.02.2021
21.1. Konference Chemická legislativa 2021
22.1. ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
Únor    
11.2. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ online   
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021