Novinky

12.02.2013 12:48

Z výsledků analýz LCA obnovitelných zdrojů a jejich porovnání s daty českého palivového mixu vyplývá příznivější dopad posuzovaných technologií využití obnovitelných zdrojů na životní prostředí. Při posouzení je třeba vzít v úvahu omezení, která vyplývají ze vstupních dat, neměla by však výrazně zkreslovat celkové výsledky. Jako nejpříznivější se jeví využívání vodní a větrné energie, příznivé jsou ovšem i výsledky využití biomasy nebo bioplynu. Zajímavé jsou rovněž výsledky fotovoltaiky, která je velmi příznivá z hlediska intervenčních dopadů (emisí škodlivin), je však extrémně materiálově náročná. Více ZDE.

 

12.02.2013 09:22

Ceny emisních povolenek se jen v průběhu ledna letošního roku propadly o 50 procent a skoro každý den dosahují nového historického minima. Kde se pád zastaví? Musí cena emisí spadnout k úrovním blížícím se nule, aby evropští politici začali konečně reálně jednat? Bude vůbec schválen backloading a co se stane v případě, že ano a co když ne? Vyplatí se při současných cenách nakupovat povolenky na třetí fázi? Na všechny a mnohé další otázky odpovědí fundovaní odborníci z řad Ministerstva životního prostředí, analytici, obchodníci i specialisté z registru emisních povolenek.  

 

Seznam přednášejících:

Ing. Jan Tůma
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení obchodování s emisemi

Ing. Pavlína Novotná, MSc.
Virtuse Energy, s.r.o .- obchodní manažerka

Ing. Miroslav Řehoř
OTE, a.s. - registry manager

Mgr. Jan Fousek
Virtuse Energy, s.r.o. - jednatel

 

Termín a místo konání:

Termín: čtvrtek 18. dubna 2013

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Cena: 1355,- Kč bez DPH

 

Dokumety ke stažení:

Program semináře ke stažení v PDF
Organizační pokyny ke stažení v PDF
Pozvánka ke stažení v PDF

 

Přihláška a další informace najdete ZDE.

 

Kontakt na organizátora:

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Hana Šimánková
Vlčkovická 78/11
500 04 Hradec Králové

tel: 733 105 655

 

 

 

12.02.2013 08:51

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových. Jedná se o návrh prováděcí vyhlášky k §13 odst. 8 a §3 odst. 7 zákona č. 383/2012Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Termín připomínek je stanoven na 1. března 2013. Více ZDE.

 

11.02.2013 08:32

Vláda publikovala "Plán příprav vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2013" s časovým výhledem jejich předložení do Legislativní rady vlády, předpokládanou účinností a s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Níže uvádíme přehled vyhraných a důležitých předpisů z oblasti životního prostředí. Celý plán si můžete níže stáhnout pod tabulkou.

 

Předkladatel Název Před. termín předl. LRV Před. termín nabytí účinnosti
MPO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2010 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu 5/2013 7/2013
MZd Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 4/2013 6/2013
MZe Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 5/2013 9/2013
MZe Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů 10/2013 1/2014
MZe Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 10/2013 1/2014
MŽP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 2/2013 4/2013
MŽP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 3/2013 4/2013
MŽP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 1/2013 2/2013
MŽP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 1/2013 3/2013
MŽP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění - novelizace 1/2013 1/2013
ERU Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 6/2013 9/2013
ERU Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 8/2013 10/2013

 

Zkratky:

LRV - Legislativní rady vlády

MZe - Ministerstvo zemědělství

MZd - Ministerstvo zdravotnictví

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

ERÚ - Energetický regulační úřad

 

Dokument ke stažení:

Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2013 s vyznačením povinnosti RIA

10.02.2013 16:00

Hostem nedělní Partie TV Prima byl ministr životního prostředí T. Chalupa (ODS). Tématem pořadu byly obnovitelné zdroje energie zejména pak fotovoltaika, vyhláška o elektroodpadu z pohledu likvidace fotovoltaických panelů, energetika včetně těžebních limitů, francouzské nařízení o nesvícení přes noc a nízkoemisní zóny. Druhým hostem byla Kateřina Konečná (KSČM) místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR.

 

Záznam pořadu Partie můžete shlédnout ZDE.

 

Výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace Zuzana Musilová pak v Otázkách Václava Moravce obvinila předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou z manipulace s daty a uvedla, že se na předsedkyni regulačního úřadu připravuje trestní oznámení. Hosty pořadu dále byly M. Bursík, náměstek MPO P. Šolc.

 

Záznam pořadu Otázky Václava Moravce 2. část - ZDE (od 35minuty).

 

Další ohlasy v médiích:

Chalupa: Za solární energii zaplatíme bilion, dobrý nápad brutálně zneužili

Na šéfku ERÚ se chystá trestní oznámení kvůli údajné manipulaci

Kuba chce, aby se výkupními cenami elektřiny zabývala  vláda

Solární daň prodlužuje návratnost investic, tvrdí solárníci

        

09.02.2013 17:23

Podnikateli Tomu Szaky se podařilo zahájit první program na světě zaměřený na recyklaci nedopalků od cigaret a chystá se ho rozšířit do některých evropských zemí. V rámci programu jeho firmy TerraCycle, který byl zahájen loni v květnu v Kanadě a pak rozšířen do Spojených států a Španělska, sbírají dobrovolníci cigaretové nedopalky a popel. Z toho se pak vyrábí plast používaný pro nové produkty, včetně popelníků. Nedopalky jsou pak sterilizovány a rozebrány: papír a tabák skončí na kompostu. Acetát celulózy používaný ve filtru, tedy plast, je rozpuštěn a znovu použit na nové produkty, které pak budou prodávány. Na výrobu jednoho popelníku je podle něho zapotřebí 1000 až 2000 nedopalků, na plastové zahradní křeslo asi přes 200.000. Podle Toma Szakyho odhodí lidé ve světě ročně jeden až dva biliony nedopalků.

 

Zdroj: českénoviny.cz (celý článek "Podnikatel v USA přišel s programem na recyklaci" nedopalků čtěte ZDE)

09.02.2013 17:12

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona. Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů a nejen jich. Proto jsme se jako firma ASIO, spol. s r.o. rozhodli oslovit s nabídkou semináře s tímto tématem ty, kteří se pravidelně účastní našich seminářů a nabídnout jim toto téma právě z pohledu vodohospodářské legislativní praxe – tj. v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s povolováním domovních čistíren. Více ZDE.

 

08.02.2013 14:30

Termín podání hlášení do 15. 2. 2013 se vztahuje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL), obalů F_OBL_RV a vod (F_VOD_PV, F_VOD_OV). Hlášení je možné zaslat do systému tlačítky („Odeslat on-line do ISPOP“, „Odeslat do datové schránky“) nebo jako přílohu datové zprávy z datové schránky ohlašovatele do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4).

V případě zaslání přes tlačítko „Odeslat on-line do ISPOP“ (bez elektronického podpisu) je nutná listinná autorizace dle  § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, která musí proběhnout do 5-ti dnů od odeslání hlášení do systému (5 dnů je nutné dodržet v případě, kdy je nutné stihnout termín). Autorizace zaslaného hlášení se provádí zasláním autorizačního formuláře „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení, který je zasílán na e-mail uvedený v hlášení.

Jestliže je hlášení do systému ISPOP zasláno s přiloženým kvalifikovaným elektronickým certifikátem či prostřednictvím služeb datových schránek je autorizováno automaticky. Listinné potvrzení již není nutné zasílat. V tomto případě platí, že datum přijetí dokumentu systémem ISPOP = datum autorizace = datum podání.

 

Zdroj: CENIA

 

08.02.2013 12:12

V celé Evropské unii byly loni postaveny nové větrné elektrárny s instalovaným výkonem 11,6 gigawattu. Nejvíce jich přibylo v Německu, Británii a Itálii. Česko na poli rozvoje větrné energie evidentně zaostává, informuje portál iHNED.cz. Rok 2013 bude pro větrnou energetiku slabší kvůli politické nejistotě kolem podpory obnovitelných zdrojů. Uvádí to aktuální statistika Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA). Celkový instalovaný výkon větrných elektráren na území unie vzrostl na 105,6 GW. Nárůst nových kapacit je vyšší, než byl v roce 2011, kdy dosáhl 9,4 GW. Větrná energie představuje čtvrtinu ze všech nově instalovaných kapacit v EU. Do nových větrných elektráren bylo loni investováno nejméně 12,8 miliardy eur. Větrná energie nyní pokrývá asi 7 % poptávky po elektřině v Evropě, v roce 2011 to bylo 6,3 %. Evropské unii se tak téměř daří naplňovat akční plán pro obnovitelnou energii, který počítal s celkovým výkonem vyšším o 2 GW (1,7 %). V jeho plnění zaostává osmnáct členských států. Zpráva EWEA z nich vyjmenovává Slovensko, Řecko, Českou republiku, Maďarsko, Francii a Portugalsko.

 

Dokument ke stažení:

Statistika Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA)

 

Zdroj: iHNED.cz (celý článek čtěte ZDE)

08.02.2013 08:46

Ve Sbírce předpisů ČR vyšlo pod číslem 30/2013 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012.

07.02.2013 11:01

ČEZ dnes oficiálně uvědomil albánskou vládu o úmyslu vést mezinárodní arbitráž. Důvodem je neochráněná investice do distribuční společnosti CEZ Shpërndarje. Skupina ČEZ si od tohoto kroku slibuje uhrazení vzniklé škody, na kterou má dle mezinárodního práva nárok.

Společnost ČEZ odvozuje svůj nárok na náhradu škody na základě dohody mezi Českou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic a Smlouvě o energetické chartě definující mezinárodní přeshraniční spolupráci v oblasti energetiky, kterou obě země podepsaly.

Skupina ČEZ vstoupila na albánský trh v květnu roku 2009 nabytím 76% podílu v albánské distribuční společnosti, zbylých 24 % vlastní albánský stát. Hodnota počáteční investice činila 102 milionů EUR, což je cena zhruba desetkrát nižší než jakou například jiní investoři zaplatili za nákup distribuční společnosti v Rumunsku. Albánská akvizice tvoří ze zahraničních investic pouze 3,6 %, z celkových investic ČEZ je to pak ani ne procento (0,7 %).  Skupina ČEZ vlastní v zahraničí významnější energetická aktiva celkem v sedmi zemích, ve všech kromě Albánie dosahuje plánované návratnosti, či ji dokonce překonává.

Situace v Albánii se zkomplikovala na začátku minulého roku, kdy v důsledku loňského katastrofálního sucha byla albánská státní elektrárenská společnost KESH nucena elektřinu za mnohem vyšší ceny dovážet ze zahraničí, čímž se dostala na hranici bankrotu a bez pomoci albánské vlády by nepřežila. Ta se pokusila situaci vyřešit, bohužel způsobem nemajícím v Evropě obdoby, tedy přenosem veškerých nákladů na bedra zahraničního investora, společnosti CEZ  Shpërndarje. K 1.1.2012 byla tudíž rozhodnutím regulátora navýšena cena od společnosti KESH o 91%. Tento negativní vliv se po intenzivních jednáních podařilo částečně zmírnit novým rozhodnutím regulátora o snížení vstupní ceny elektřiny od státních elektráren KESH z 2 830 na 2 200 ALL/MWh, což představovalo snížení původního meziročního nárůstu z 91% na 49%, a schválením studie stanovující počáteční výši nedobytných pohledávek. Další zvrat však znamenalo vystavení daňového nedoplatku a penále ve výši 4 bil. ALL (cca 28 mil EUR) či pokuta za nedodržení  objemu importů elektřiny ve výši 430 mil. ALL (ca 3 mil. EUR).  Na začátku října 2012 Skupina ČEZ změnila obsazení dozorčí rady a představenstva CEZ Shpërndarje nezávislými odborníky za účelem zklidnění vypjatého stylu vyjednávání. 16.11. se společnost CEZ Shpërndarje  po řadě dalších neúspěšných jednání s albánskou stranou rozhodla k zastavení dodávek elektrické energie všem albánským státním vodárnám, které dlouhodobě neplatí za elektřinu. Odpojování však začala bránit albánská policie, která dokonce šest zaměstnanců CEZ Shpërndarje zadržela na základě trestního oznámení vodáren o zneužití pravomoci. Následující den byl pak CEZ Shpërndarje bezprecedentním rozhodnutím soudu nucen opět začít vodárny a další státní instituce připojovat. 21.1.2013 albánský regulační úřad rozhodl o odebrání licence společnosti CEZ Shpërndarje a určil administrátora, který pod jeho dohledem převzal správu společnosti, včetně všech rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti za chod společnosti, a na kterého se tudíž přenesla práva statutárních orgánů společnosti.

07.02.2013 09:45

ČSÚ vydal Historickou ročenku statistiky energetiky, která přináší základní statistické informace o stavu a vývoji tohoto odvětví zejména v období let 1990-2011. Čtenář v ročence nalezne i popis vývoje statistiky energetiky České republiky v kontextu historických souvislostí. Statistická data jsou doprovázena odborným metodickým výkladem. Ročenka je určena především odborníkům v oblasti energetiky. Více ZDE.

 

Záznamy: 9421 - 9432 ze 9526
<< 784 | 785 | 786 | 787 | 788 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Nová odpadové legislativa a cirkulární ekonomika

Prvního ledna vstupuje v platnost nová odpadové legislativa včetně novely zákona o veřejných zakázkách. V rekordním čase jsme pro vás připravili maximum informací a věříme, že nové číslo vám přinese toliko potřebné informace. Pokud odebíráte číslo v tištěné podobě, tak si určitě napište na forum@cemc.cz, obratem vám pošleme PDF verzi. Partnerem lednového čísla je digitální odpadové tržiště Cyrkl.com. Předplatné časopisu Odpadové fórum je možné objednat ZDE.

 

ROZHOVOR

 •  Cirkulární budovy a kanceláře, odpověď na udržitelnou budoucnost


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

 • Polemika: Nová legislativa ve světle byznysu
 • Nový zákon o odpadech v kostce
 • Metodické podklady k ZOO
 • Připravenost obcí na nový zákon o odpadech pohledem benchmarkingu ukazatelů OH
 • Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odpadová legislativa přinesla důraz na odpovědné veřejné zadávání a inovace
 • Nejvyšší prioritou bude předcházení vzniku odpadů


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Až 1 bilion korun pro investiční projekty v letech 2021+
 • Modularita v balení rostlin je na světě
 • Brandýsko Nazeleno
 • Vídeň to opraví
 • Projekt Šetřipřírodu.cz: sběr použitých inkoustových a tonerových kazet
 • Oběhová ekonomika plastů v USA
 • Udržitelný rozvoj v oblasti otvorových výplní

Skrytý potenciál přírody – Klastr WASTen zahájil mezinárodní výzkumný projekt MiscanValue – CORNET

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
6.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
21.1. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 05.02.2021
21.1. Konference Chemická legislativa 2021
22.1. ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
Únor    
11.2. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ online   
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021