Český překlad BREF LCP

13.10.2020 10:53

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo odborný překlad anglického originálu "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants", český překlad "Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení" naleznete též v rámci webové prezentace v sekci Referenční dokumenty BREF.

Dokumenty BREF slouží jako porovnávací dokumenty používané příslušnými orgány členských států Evropské unie při vydávání integrovaných povolení.  Z tohoto hlediska se jeví požadavek zajištění vysoké odborné úrovně překladu jako velmi významný, neboť při stanovení závazných podmínek provozu se vychází z použití nejlepších dostupných technik (BAT), které jsou součástí dokumentů BREF.

Další informace:

BREF LCP - Velká spalovací zařízení (pdf)