CHLP novinky: Nová verze portálu pro oznámení toxikologickým střediskům, omezení mikroplastů a nové veřejné konzultace (CLH)

12.08.2019 13:33

ECHA spustila novou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům. Při podání online lze vytvořit dokumentaci a přejít na stránku podání bez exportu. Vylepšení je i v oddílech pro oznámení složek a informace o výrobku. V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. září 2019. A v nepolední řadě některé sdělovací prostředky nedávno uvedly, že návrhy na omezení záměrného používání mikroplastů podle nařízení REACH povedou k uzavření mnoha syntetických travnatých ploch po celé EU, což bude mít závažné důsledky pro sportovní kluby a uživatele těchto zařízení. ECHA ani Evropská komise však uzavření těchto hřišť nenavrhují.

ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům s řadou vylepšených nástrojů pro přípravu a podání dokumentace. Novinkou je funkce „podání online“, kdy uživatel může vytvořit dokumentaci a přejít přímo na stránku podání bez předcházejícího exportu. Další vylepšení jsou v oddílech pro oznámení složek obsažených ve směsi a informace o výrobku.

K dispozici jsou nové funkce pro příjem dat, kdy určené subjekty členských států mohou zahájit proces s použitím služby eDelivery. Toto řešení jim umožní přijímat dokumentace předložené průmyslem (prostřednictvím portálu pro předkládání ECHA) bezpečným a automatizovaným způsobem. Cílem této služby je usnadnit bezpečné sdělování informací mezi Evropskou komisí, evropskými orgány a členskými státy – další informace na stránce ECHA.

V současnosti řada společností spolupracuje s ECHA na testování služby system-to-system (S2S). Tato služba umožní společnostem automaticky převádět dokumentace vytvořené ve vlastních systémech na určené subjekty pomocí portálu ECHA.

Koncem října 2019 bude k dispozici další verze portálu pro předkládání s mnoha vylepšenými vlastnostmi pro podporu aktualizací oznámení a služby S2S.

Nejnovější informace o současných funkcích portálu ECHA pro předkládání najdete v příručce pro přípravu a předkládání dokumentace.

V této souvislosti ještě upozorňujeme na zveřejnění aktualizovaných pokynů, které se týkají povinnosti předkládat určité informace o nebezpečných směsích uváděných na trh.

 

Další informace:

 

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. září 2019.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 24. září 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

Návrh na omezení záměrně přidaných mikroplastů v EU – aktualizace

Sdělovací prostředky nedávno uvedly, že návrhy na omezení záměrného používání mikroplastů povedou v EU k uzavření mnoha umělých travnatých ploch, což bude mít důsledky pro sportovní kluby a uživatele těchto zařízení.

Granulovaný výplňový materiál, používaný obvykle v umělých travnatých plochách, je považován za „záměrně přidaný mikroplast“. Některé sdělovací prostředky nedávno uvedly, že návrhy na omezení záměrného používání mikroplastů podle nařízení REACH povedou k uzavření mnoha syntetických travnatých ploch po celé EU, což bude mít závažné důsledky pro sportovní kluby a uživatele těchto zařízení. ECHA ani Evropská komise však uzavření těchto hřišť nenavrhují.

Evropská komise v roce 2018 požádala agenturu ECHA, aby připravila návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastových částic do výrobků ve smyslu nařízení REACH. Bylo to součástí strategie EU v oblasti plastů. Letos v březnu ECHA zveřejnila svůj návrh na omezení a zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 20. září 2019.

Návrh omezení se týká široké škály využití záměrně přidávaných mikroplastů. V rámci veřejné konzultace jsou požadovány informace o použití granulované výplně v syntetickém trávníku, aby mohly být posouzeny důsledky v případě potřeby omezení. ECHA shromažďuje také informace o účinnosti technických opatření, aby se zabránilo uvolňování výplně z umělých trávníků do životního prostředí (odhad pro EU je 18 000 až 72 000 tun mikroplastů ročně) a informace o socio-ekonomických dopadech (nákladech a přínosech) při postupném vyřazování výplňového materiálu z mikroplastů. Náklady by mohly vzniknout v případě, když bude nutné použít na stávajících hřištích alternativní výplňový materiál např. korek, kokosová vlákna, olivová jádra apod.

Informace získané během veřejné konzultace zohlední vědecké výbory RAC a SEAC ve svých stanoviscích k návrhu omezení, kde bude zahrnuto hodnocení nákladů a přínosů a potřeba přechodných opatření. Stanoviska výborů mají být dokončena počátkem roku 2020, poté budou zaslána Komisi k rozhodnutí. Při rozhodování se berou do úvahy všechny faktory, včetně důležité úlohy sportovní aktivity.

Vědecké výbory ECHA nedávno přijaly stanoviska k návrhu na další snížení maximálního přípustného obsahu určitých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve výplňovém materiálu kvůli potenciálnímu riziku pro lidské zdraví. Nepředpokládá se, že by tento návrh měl významný dopad na stávající oblasti, protože nový limit je použitelný pouze pro nový výplňový materiál a je snadno dosažitelný.

 

Další informace:

 
 
Zdroj: MPO