Čtyři návrhy na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

10.09.2019 19:03

Upozorňujeme, že probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 4 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy. Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich použití:

 

 

 

  • Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (EC -, CAS -), návrh předložilo Norsko; ekvivalentní úroveň obav odpovídající možným vážným vlivům pro životní prostředí a lidské zdraví (čl. 57f); látka se používá při výrobě polymerů;
  • Diisohexyl phthalate (EC 276-090-2, CAS 71850-09-4, návrh předložilo Švédsko; látka toxická pro reprodukci (čl. 57c), není registrována podle nařízení REACH;

 

Veřejná konzultace potrvá do 18. října 2019. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce Identifikace látek SVHC na internetových stránkách ECHA, kde jsou k jednotlivým látkám uvedeny další informace.

 

 

Zdroj: MPO