Nové záměry na omezení látek a odložení návrhů na omezení olova a rozpouštědel DMAC/NEP

16.10.2020 14:35

Záměry na omezení bisfenolu A a podobných bisfenolů a dále PFAS v hasicích pěnách byly předloženy 1. října 2020. Návrhy na omezení jsou očekávány 1. října 2021.

 


Nové záměry na omezení

Německo předložilo záměr omezit uvádění na trh a používání 4,4'-isopropylidendifenolu (bisfenolu A, BPA; EC 201-245-8, CAS 80-05-7) a rovněž strukturně příbuzných bisfenolů, které pro životní prostředí vzbuzují podobné obavy.

ECHA předložila záměr omezit používání per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS) v hasicích pěnách. Na tomto návrhu omezení pracují Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Dánsko. V létě 2020 ECHA vyzvala zúčastněné strany k předložení důkazů.

Oba uvedené záměry byly předloženy 1. října 2020 a návrhy na omezení se očekávají 1. října 2021.

Odložené návrhy na omezení

Předložení návrhu na omezení podle přílohy XV nařízení REACH připravované agenturou ECHA, které se týká olova ve střelivu (broky, kulky) a v rybářském náčiní (EC/CAS) a také návrhů na omezení rozpouštědel DMAC/NEP připravované Nizozemím byly odloženy na 15. ledna 2021.

Pandemie COVID-19 snížila schopnost zúčastněných stran reagovat na žádost o informace k návrhu týkajícímu se olova ve střelivu a v rybářském náčiní. Na dokončení celkového hodnocení je potřeba více času.

V roce 2019 Nizozemí předložilo záměr omezit aprotická rozpouštědla N,N-dimethylacetamide (DMAC), EC 204-826-4, CAS 127-19-5 a 1-ethylpyrrolidin-2-one (NEP), EC 220-250-6, CAS 2687-91-4 a v březnu 2020 byla na stránkách ECHA ukončena výzva k předložení důkazů. Obě tyto látky jsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci kategorie 1B.

 

Webinář

Dne 29. října 2020 od 13:30 do 15:30 středoevropského času [GMT+1] bude pořádat ECHA webový seminář na téma „Omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) podle REACH“. Účastníci získají informace o procesu omezování podle nařízení REACH a dozví se o stavu navrhovaného omezení PFAS.

 

 

Zdroj: MPO