Připomínky: Novela NV o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

04.10.2021 19:21

Předkládaný návrh navazuje na novelu z. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a transponuje některá ustanovení tzv. směrnice RED II tím, že:    stanoví vstupní suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv; zahrne mezi obsahové náležitosti zprávy o emisích i vyhodnocení splnění povinnosti zajištění minimálního podílu energie z obnovitelných zdrojů; specifikuje požadavky na tzv. recyklovaná paliva a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu; upravuje požadavky na udržitelnost biopaliv.

 

Dokument ke stažení: