Von der Leyen představila svou vizi EU

16.09.2020 20:08

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen dnes před členy Evropského parlamentu přednesla každoroční projev o stavu Unie, ve které představila svou vizi směřování EU v následujícím období. Von der Leyen se věnovala řadě oblastí, slíbila např., že Komise navrhne právní rámec pro zavedení minimální mzdy na evropské úrovni, upraví průmyslovou strategii, včetně rámce pro hospodářskou soutěž a představí iniciativy na podporu jednotného vnitřního trhu a sociálních aspektů EU.

Značnou pozornost věnovala také Zelené dohodě pro Evropu, v souvislosti s níž slíbila zvýšit cíle do roku 2030, co se týče snižování emisí skleníkových plynů, na 55 % oproti původně navrženým 40 %. Jedině tak je podle ní reálné splnit cíl ohledně klimatické neutrality do 2050. Na iniciativy související se Zelenou dohodou pro Evropu by mělo jít až 37 % z fondu na obnovu ekonomiky Next Generation EU by mělo jít právě na implementaci těchto cílů.

V digitální oblasti vyzvala von der Leyen k vytvoření plánu se závaznými cíli do roku 2030, ať už v oblasti konektivity, dovedností či digitalizace veřejných služeb. Prostor byl věnován také oblasti zdraví, kdy předsedkyně Komise navrhla vytvoření unie pro zdraví s programy na podporu této oblasti, či vytvoření nové platformy pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny s názvem BARDA.