Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR

11.01.2021 12:54

Cílem Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR je na základě kvantitativních a kvalitativních informací zhodnotit míru naplňování a také platnost SEK ČR, tak aby vláda ČR měla dostatek relevantních informací pro případné rozhodnutí o aktualizaci SEK ČR.

 

Dokument ke stažení: