SLUŽBY NAVÍC A KOMERČNÍ PREZENTACE ADVERTISING

 

Nabídka služeb

CEMC jako vydavatel časopisu WASTE FORUM, případně redakce časopisu nabízejí autorům a institucím některé služby navíc za dohodnutou cenu:

  • Uveřejnění pozvánky na akci (konferenci či seminář) s příbuzným zaměřením ve vybraném čísle časopisu.
  • Společné zařazení vybraných příspěvků z konference či semináře v jednom čísle spolu s prezentací pořadatelské organizace. Tyto příspěvky procházejí standardním recenzním řízením. Cena dohodou, závisí na počtu příspěvků, zajištění recenzního řízení atd.
  • Provedení redakčních prací na konferenčních materiálech cizích pořadatelů, včetně případného zajištění sazby a tisku. Cena dohodou.
  • Mediální partnerství časopisu spojené s propagací akce na jeho internetových stránkách. Cena dohodou.
  • Zajištění jazykové revize či překladu kvalifikovaným překladatelem s přírodovědeckou zkušeností. Cena 350 Kč za normostranu při jazykové revizi a 400 Kč za překlad (normostrana = 18 000 znaků s mezerami).

 

Přestože je přístup k aktuálnímu i archivním číslům časopisu volný, tak upozorňujeme, že autoři i kdokoli jiný jsou oprávněni vytisknout číslo časopisu či jakoukoli jeho část pouze pro vlastní potřebu. Pro případ další potřeby nabízíme (uvedené ceny jsou bez DPH):

Dodání dohodnutého počtu výtisků publikovaného příspěvku, tzv. separátů, celého čísla, případně kompletního ročníku. Cena se odvozuje od počtu stran (musí být dělitelný 4) a výtisků. Např. při 8 nebo 48 stranách a 50 výtiscích je cena 2800 Kč, resp. 15 000 Kč. U celého ročníku by např. při 240 stranách a 5 výtiscích byla cena 18 000 Kč.

 

Komerční prezentace

Na internetových stránkách časopisu WASTE FORUM i v jeho jednotlivých vydáních je přípustná komerční prezentace. Ta může mít formu Patrona čísla nebo uveřejnění placeného článku v části čísla vyhrazené nerecenzovaným a komerčním článkům.

 

Patron čísla může být jen jeden. Jeho banner o rozměru 468 x 60 bodů s prolinkem na jeho internetové stránky bude umístěn na čelném místě úvodní stránky aktuálního čísla na www.wasteforum.cz, a to až do vydání dalšího čísla. Vedle toho bude informace o něm umístěn na titulní straně čísla (zde možno i s logem a s prolinkem) a v zápatí všech stránek časopisu formou: „Patronem tohoto čísla je firma XXX, která...“ s možností krátké charakteristiky nabídky firmy. Patron čísla má dále možnost nechat umístit do čísla svůj PR článek nebo na poslední stranu čísla celostránkový inzerát.

Cena Patrona čísla je dohodou, min. 10 000 Kč.

 

Dále je možné v čísle v části vyhrazené pro nerecenzované příspěvky uveřejnit komerční (PR) článek. Cena za uveřejnění činí 2000 Kč za stránku. Pro podklady platí stejná pravidla jako pro ostatní články, tj. zaslat ve MS WORDu v kompletně zalomené podobě.

 

Za uveřejnění nerecenzovaných příspěvků nekomerčního charakteru je cena dvojnásobkem publikačního poplatku, tj. 1000 Kč/stránka. Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Veškeré další informace a objednávky v redakci: prochazka@cemc.cz.

 

ADVERTISING SLUŽBY A KOMERČNÍ PREZENTACE

 

Commercial presentation

Journal WASTE FORUM allows commercial presentation on its website and also in its individual issues. Commercial presentation may the take form of Patron of an individual issue or of a commercial paper.

 

Only one Patron of the issue is allowed. Its banner (468 x 60 points) will be placed in a prominent position on the introductory homepage page of the current issue until the release of the next issue. In addition, the Patron’s logo will appear on the cover of the issue and its name will be listed in the footer on all pages of the issue. Moreover the Patron of the issue can have a commecial presentation or full page ad in the issue.

 

Costs for the Patron of the journal’s issue will be set by agreement.

 

Publication of commercial presentations in the journal’s issue is possible. The fee is CZK 2000 per each new page. Articles can be written in English, Czech or Slovak and will be placed in the second part of the issue.

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.