Vybrané články

16.01.2018 08:47
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Nebezpečný výrobek (látky, směsi, předměty, zboží) ve svém životním cyklu podléhá několika legislativním nařízením, které určují, jak má být daný výrobek označen. Zaměříme se na etiketu dle nařízení CLP a povinnosti, které určuje Evropská dohoda o...
15.01.2018 08:50
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Příčinou vzniku nebezpečných odpadů je převážně chemická a průmyslová výroba. Na začátku do ní vstupují poměrně přesně definované a označené suroviny s vypracovanými bezpečnostními listy, kde jsou uvedena známá i předpokládaná rizika. Na konci výroby je...
12.01.2018 11:22
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Celková globálna tvorba tuhého komunálneho odpadu dosahuje približne 2 miliardy ton ročne. Svetová produkcia odpadu sa za posledných 10 rokov zdvojnásobila a do roku 2025 očakávame jej nárast na 2,5 miliardy ton1. Vo všeobecnosti, čím je vyšší ekonomický...
11.01.2018 10:11
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Pod pojmem nebezpečný odpad si každý představí ledacos. Všichni si ale pravděpodobně uvědomujeme, že pro nakládání s takovým odpadem je, s ohledem na míru, jakým může ohrožovat životní prostředí, potřeba zvláštního přístupu. Cílem tohoto článku je...
10.01.2018 08:29
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Evropská unie se snaží vymanit ze závislosti na fosilních palivech i skrze podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V budoucnu je tak potřeba počítat s postupným navyšováním podílu biosložek druhé generace v motorových palivech. To s sebou přináší...
08.01.2018 09:00
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. V rámci připravovaného balíčku k oběhovému hospodářství bychom měli recyklovat více jak polovinu množství odpadu a zásadně omezit skládkování....
05.01.2018 08:12
  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Potřeba novelizace emisní vyhlášky vyplývá z několika změn současných i chystaných. Především jde o novelizaci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která přinesla mj. i změny ve vymezení kódů v příloze č. 2 a dokončení transpozice Směrnice Evropského...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>