Registrace / Registration - ZDE

 

 

XV. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 5. a 6. června 2019, jako doprovodný program URBIS SMART CITY FAIR.

Konference je součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje, je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné aktivity, environmentální účetnictví a reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, environmentálního reportingu, účetnictví a managementu (Směrnice 2013/34/EU, řada ISO 14 000 atd.), mají zájem o zvýšení konkurenceschopnosti a diskutování související problematiky. O své zkušenosti se s vámi podělí přední odborníci.

 

Základní informace:

 

Místo konání: Konference se koná v místnost P 24, Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Joštova 10, Brno 602 00.

 

Program konference:

Konference je rozložena do dvou dnů:

 • První den (5.6. 2019) se uskuteční přednášky viz. program konference.
 • Druhý den (6. 6. 2019) je určen návštěvě výstaviště, která je pojata individuálně.

 

Vložné: 1 500 Kč bez 21 % DPH

 

Ubytování:

Je předběžně zajištěno v bezprostřední blízkosti výstaviště na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ubytování objednává a hradí sám. Ubytování není součástí vložného a je třeba si ho domluvit přímo s ubytovacím zařízením.

Ceny ubytování:

1350,- Kč/noc za jednolůžkový pokoj a 1 800,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj vč. snídaně.

Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Kontakt pro rezervaci:

pí. Klašková, tel.:+420 549 492 705, e-mail: hotel.vinarska@skm.muni.cz.

Parkování: parkovat lze v místě ubytování, přímo v areálu vysokoškolských kolejí.

 

Veřejná doprava k místu konání:

    Zastávky poblíž místa konání: Česká  a Komenského náměstí

    Spojení od Hlavního nádraží: tramvaj č.4 do zastávky Komenského náměstí (staví přímo před vchodem do univerzity)

    Spojení od Hotelu GARNI:

           ze stanice Lipová: tramvaj č.1 do zastávky Mendlovo náměstí, přestup na č.5 nebo č.6 do zastávky Česká

            pěšky vystoupat nad hotel do stanice trolejbusů Pavlíkova, odtud do zastávky Komenského náměstí (staví před vchodem do univerzity)

 

Parkování v místě konání konference: zpoplatněno, možné jen v modré zóně

 

Organizátor:  Ministerstvo životního prostředí, Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a České ekologické manažerské centrum.

 

Publikování odborných článků je umožněno v časopisech:

Scientia Agriculturae Bohemica (SAB) https://sab.czu.cz/en/ (SCOPUS)

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI)  https://www.vtei.cz/ (odborný recenzovaný časopis)

Wasteforum - odborný recenzovaný časopis VaV v oblasti odpadů a životního prostředí https://www.wasteforum.cz (SCOPUS)

 

Program konference (5. červen 2019) - v přípravě

8.00 – 9.00 Prezentace účastníků
9.00 – 9.15

Úvod

 

Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Masarykova univerzita

  Ing. Peter J. Kalaš, šéfporadce, Ministerstvo životního prostředí
9.15 – 10.15 1. blok přednášek
 

Aktuální problémy udržitelného rozvoje

Anna Pasková, M.A., ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí

 

Společenská odpovědnost organizací v České republice.

Ing. Hana Šimková, vedoucí oddělení dopadů regulace, odbor podnikatelského prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Programy MŽP zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a výhled využití příjmů z povolenek na emise  skleníkových plynů v období 2021 - 2030
Ing. Martin Kloz, CSc., Ministerstvo životního prostředí
10.15 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 2. blok přednášek
 

Základní principy energeticky úsporných budov

Ing. Libor Hrubý, Centrum pasivního domu

 

Rekonstrukce budov podle standardu budov s téměř nulovou spotřebou

Ing. Lucie Kochová, Ing. Zuzana Lhotáková, Ing. Pavel Růžička, ENVIROS

  Šedá vodní stopa jako nástroj hodnocení udržitelnosti emisí do vodního prostředí
Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
12.00 – 12.45 Polední přestávka
12.45 – 14.00 3. blok přednášek
 

Oběhové hospodářství jako systémová změna  v nakládání s přírodními zdroji - rizika a přínosy jeho zavádění ve střední Evropě

RNDr. Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství

 

Projekty cirkulární ekonomiky v malých obcích: proces přípravy a případová studie.

Prof. Ing. Petr ŠAUER, CSc., prof. h.c., doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc., doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc., University of Economics, Prague

  Oběhové hospodářství v obcích ve vztahu ke konceptu SMART City/Village
Bc. Lucie Nencková, MBA, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
  Integrované hodnocení adaptací a mitigací na místní úrovni
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., CI2
14.00 – 14.30

Přestávka

14.30 – 15.45 4. blok přednášek
 

Výstavba infrastruktury pro elektromobily. Přístup Skupiny ČEZ k udržitelnosti.

Ing. Tomáš Chmelík, ČEZ, a.s.

  Aplikace metodiky ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Otázka společenské návratnosti opatření na příkladu zelené střechy
Ing. Jan Macháč, Ph.D., Ing. Lenka Dubová, Ing. Marek Hekrle, Ing. Jiří Louda, Ph.D., Ing. Lenka Zaňková
 

Relationship of the Forest strategy in Europe and Sustainable Development Goals: a comparison study in Germany and the Czech Republic

Ratna Purwestri, Ph.D., Czech University Life Sciences Prague

  Klimatická ekosystémová služba lesa a návrh na její zpoplatnění
Ing. Tereza Veselá, JUDr. Ladislav Rozenský, Česká zemědělská univerzita v Praze
15.45 – 16.15 hod Přestávka
16.15 – 17.30  hod 5. blok přednášek
 

Leveraging modern slavery boundary spanners in MNE supply chains

Katherine Leanne Christ, University of South Australia Business School, Adelaide, Roger Leonard Burritt, Fenner School of Environment and Society, College of Science, The Australian National University, Canberra, Kathy Rao, University of South Australia Business School,Adelaide

  Sustainable development in national parks - case study in Kosovo
Azdren Doli, Mendel University in Brno
  Microfinance as tool to break down the poverty cycle?
Vasco Chiteculo, Czech University of Life Sciences Prague
 

Social and economic impact on different land use in Indonesia: Case study in transmigration  and agroforestry areas

Ing. Mathy Sané, Czech University Life Sciences Prague

 

Kontakty:

 • Ing. Jiří Študent  - organizace konference, správa stránek a registrace účastníků, účetnictví

   

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - program konference

Přípravný výbor:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

 

Vědecká rada konference:

 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Emília Boďová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova

 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Univerzita  J. A. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Nina Drejerska, PhD, Warsaw University of Life Sciences

Záštita:

 

Partneři konference:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum