Archiv článků

21.12.2012 10:05
Nové znění Příloh VI Směrnice MŽP č. 6/2010 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dne 19. prosince 2012 schválil nové znění Příloh VI Směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky na roky 2013 - 2014....
21.12.2012 09:54
Zákon č. 462/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 459/202Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních...
21.12.2012 09:03
Pražské vodovody a kanalizace apelují na Pražany, aby nevylévali tuky a oleje do kanalizace. Obzvlášť o vánočních svátcích dochází ke zvýšené likvidaci tuků a olejů, které lidé doma často vylévají do kuchyňských dřezů či záchodových mís a způsobují vodohospodářům nemalé problémy. Tuky se v...
21.12.2012 08:52
CENIA zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již  22. publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního...
21.12.2012 08:35
Evropská komise dnes schválila plán Česka přidělovat po určité přechodné období povolenky na vypouštění emisí skleníkových plynů zdarma v rámci modernizace české energetiky. Poskytnutí prostředků v objemu 1,878 miliardy eur je podle Bruselu v souladu s unijními pravidly pro státní...
21.12.2012 08:33
ČEZ dokončí předběžné hodnocení nabídek na stavbu dvou jaderných bloků v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín na konci února příštího roku. Původní interní plán počítal s přelomem roku 2012/13. Tento milník však neobsahoval lhůtu pro vyřazení jednoho z účastníků již v této fázi a následné opravné...
21.12.2012 08:31
Sněmovna schválila vládní novelu zákona o integrované prevenci znečištění. Novela zavádí evropskou směrnici a mění pravidla pro povolování velkých průmyslových provozů, které znečišťují životní prostředí. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) neobsahuje zpřísňující pravidla, jen...
18.12.2012 06:40
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem věcného záměru je definovat zásady, směry a...
18.12.2012 06:30
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 13. 12. 2012 na základě doporučení 25. Řídicího výboru seznam schválených žádostí z XXIII., XXIV., XXV., XXVI. a XXXVI. výzvy a seznam žádostí zařazených do zásobníku projektů z XXXVI. výzvy. Prioritní osa 2 je zaměřena na projekty pro...
17.12.2012 14:05
Evropská komise sáhla po novém nástroji, který má zprostředkovat rychlé zavádění inovačních řešení do praxe. Nápad to není až tak nový, ale v praxi EK jistě přelomový. Přelomový, protože EK chce nejdříve nový přístup otestovat v rámci tříletého pilotního projektu EU ETV (Environmental...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>