Přihlášky na TVIP

 

Přihláška příspěvku Přihláška účasti    

 

Důležité termíny:

Termín konání: 11. - 13. 11. 2020

  • Odpadové fórum: 11. – 13. 11. 2020
  • Aprochem: 12. – 13. 11. 2020

 

Přihlášky příspěvků: nejdéle do 30. 9. 2020 (dále po dohodě s pořadateli)

Předložení plných textů: 15. 10. 2020

Termín přihlášek účasti: 1. 11. 2020