Co je a není předcházení vzniku odpadů a jak na něj

 

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější dvacetileté historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. Ovšem s konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval.

Proto jsme se rozhodli uvést určité úvahy a rozbory redaktorů odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, výsledky studie VÚVdiplomovou práci jako základ pro skutečné a konkrétní naplňování tohoto jistě nezbytného kroku k řešení globální otázky „co s odpady“. V neposlední řadě pak vyjádření různých odpadářských odborníků v rámci Polemiky Odpadového fóra.

Odborné články na téma: Co je a není PVO

05.11.2013 12:50
O předcházení vzniku odpadů jako o absolutní prioritě v odpadovém hospodářství se mluví od samého počátku moderní historie odpadového hospodářství u nás. Přestože to nikdo nezpochybňuje, mnoho (nebo spíš nic) se proto nedělá. Naopak člověk má často pocit, že se úřady naopak snaží, aby bylo odpadů...
05.11.2013 12:49
Je jistě všeobecně známo, a zde to uvádím jen pro úplnost, že všechny tři dosavadní zákony o odpadech uvádějí, že každý (nově prvotní původce odpadů) má při své činnosti předcházet vzniku odpadů. Plyne to mimo jiné i z uváděné definice odpadového hospodářství, kde na prvém místě je uvedeno...
05.11.2013 12:48
Příklady opatření k předcházení vzniku odpadů podle článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008   Opatření, která mohou ovlivnit rámcové podmínky týkající se vzniku odpadů 1. Používání plánovacích opatření nebo jiných ekonomických nástrojů na podporu účinného využívání...
05.11.2013 12:47
Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udržitelného rozvoje a respektuje jeho principy. Pozornost je věnována...
05.11.2013 12:46
Každý jedinec společnosti se na tvorbě odpadového hospodářství podílí, ať chce nebo ne. Je zřejmé, že kdyby nebylo odpadků, asi by se žilo lépe. Jenže odpadky by nebyly pouze v případě, že bychom nebyli my. V zájmu společnosti by tedy logicky měla být minimalizace vzniku odpadů. Toho se...
05.11.2013 12:45
Prevenční přístupy v oblasti odpadového hospodářství nejsou ničím zásadně novým. Některé členské státy Evropské unie ve svých zemích zavedly programy předcházení vzniku odpadů mnohem dříve, než přikazuje Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech. I Česká republika...