Novinky

10.12.2020 17:54

Autora nebo přesněji autorku nejlepší bakalářské nebo diplomové práce zabývající se ochranou životního prostředí ze společenskovědního pohledu vybrala v celorepublikovém klání soutěž Czech Envi Thesis. Ve velkém finále se nejlepším studentem bojujícím v Česku za přírodu stala Anna Tabášková z Univerzity Palackého v Olomouci. Na stupních vítězů ji ve vyrovnaném finále doplnila Adriana Ševčíková (Univerzita Karlova) a Patrik Šimůnek (České vysoké učení technické).

Anna Tabášková uspěla v celorepublikové konkurenci 62 přihlášených prací z celkem 14 univerzit. „I když si to neuvědomujeme, působí na nás neustále celá řada vjemů, které ovlivňují naše chování. Moje práce potvrdila, že pokud umístíme nad koše s tříděným odpadem stimuly v podobě obrázku přírody, zvířat nebo sledujících očí, lidé mají tendenci více třídit. Naopak je tomu v přítomnosti obrázků s grafity,“ shrnula letošní vítězka výsledky svého výzkumu, který se zabývá vlivem nevědomých procesů v našem mozku na environmentální chování. 

O vítězi letošního ročníku rozhodla vědecká rada soutěže, ve které byli přítomni uznávaní odborníci z oboru včetně zástupce Ministerstva životního prostředí, které Czech Envi Thesis zaštiťuje. „Z pohledu vědecké rady vidíme oproti minulému ročníku obrovské zvýšení zájmu studentů. Pro mě osobně je sledování prací svým tematickým rozsahem i zpracováním velmi inspirativní. Co mě obzvláště potěšilo byl vítězný příspěvek Anny Tabáškové zabývající se behaviorální analýzou, což je nyní velmi populární směr environmentální ekonomie,“ zaznělo na finále z úst členky vědecké rady prof. Jiřiny Jílkové z Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). „Ve vyrovnaném finále nás vítězka zaujala jak samotným tématem, tak svým přístupem, který do budoucna naznačuje praktické využití. O tom svědčí i to, že výsledky nejvíce zaujaly i náměstka ministerstva životního prostředí,“ sdělil na finále důvody vítězství Anny Tabáškové další člen vědecké rady doc. Miroslav Hájek z České zemědělské univerzity.

Díky hlavnímu partnerovi soutěže, společnosti Vodafone, byli letošní finalisté na prezentace svých prací výborně připraveni. Dopředu totiž absolvovali školení s mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem. Kromě společnosti Vodafone nejlepší studenty podpořily také další partneři soutěže – společnost Metrostav a Nadační fond Severočeská voda.

Anna Tabášková převzala titul nejlepšího studenta bojujícího za přírodu od loňské vítězky Kateřiny Tumové. Ta v loňském finále zvítězila se svojí prací zabývající se znovuvyužitím odpadní vody v domácnostech i ve větších komerčních prostorách. „Její vítězství popularizovalo téma znovuvyužití šedé vody napříč veřejností a přineslo jí i několik zajímavých spoluprací ve formě nabídky článků a rozhovorů. Několik letošních soutěžících se do soutěže přihlásilo také díky jejímu doporučení,“ odpovídá Marek Hekrle, jeden z organizátorů Czech Envi Thesis z UJEP, na dotaz, zda se z minulé vítězky skutečně stala tvář studentů bojujících v Česku za přírodu. 

„Z pohledu nás organizátorů soutěž plní její hlavní účel – popularizovat aktuální témata v oblasti ochrany životního prostředí a podporovat mladé talenty,“ ohlíží se za letošním finále zakladatel soutěže Jan Macháč z UJEP. Další ročník soutěže bude vyhlášen opět příští rok. Další informace naleznete na webu www.czechenvithesis.cz nebo na facebooku soutěže https://www.facebook.com/Czechenvithesis.

 

 

Foto: Loňská vítězka soutěže Kateřina Tumová


 

10.12.2020 17:03

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami je ke stažení ZDE.

10.12.2020 16:56

Today, the European Commission proposes to modernise EU legislation on batteries, delivering its first initiative among the actions announced in the new Circular Economy Action Plan. Batteries that are more sustainable throughout their life cycle are key for the goals of the European Green Deal and contribute to the zero pollution ambition set in it. They promote competitive sustainability and are necessary for green transport, clean energy and to achieve climate neutrality by 2050. The proposal addresses the social, economic and environmental issues related to all types of batteries. Více ZDE

10.12.2020 16:38

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 8. prosince online konferenci ukazující novou podobu evropských fondů v České republice v příštích letech. Ucelené informace pro české žadatele připravil Národní orgán pro koordinaci (MMR) společně s partnery zastupujícími chystané operační programy a další nástroje. Konference zároveň představila i aktuální stav příprav nového programového období. Záznam z konference Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti je k dispozici na webu www.dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020.

 

 

Dokument ke stažení:

Evropské fondy v České republice 2021-2027

08.12.2020 19:58

Na digitálním odpadovém tržišti CYRKL vznikl přelomový nástroj pro automatické nalezení potenciálu v podnikových odpadech. Dokáže ušetřit až 45 % ročních nákladů na odpady a 700 tun CO2 ročně, zároveň garantuje legislativní jistotu a porovnání s konkurencí. Dodnes trvalo dny, ne-li týdny, analyzovat veškeré odpadové toky společnosti a najít v nich potenciál pro úsporu CO2 i financí. Automatizované algoritmy to dokážou mnohem rychleji. Jaké první kroky můžete udělat k vlastnímu cirkulárnímu hospodářství? A jaký je potenciál úspor?

Zařazení odpadů do kategorií podle typu je základem, který podstupují všichni, kdo nějaké odpady produkují. Často přichází i rozhodnutí, zda podnik produkuje odpad, neodpad či vedlejší produkt. Nebo všechny tři skupiny dohromady. Následně je třeba se vypořádat s klasickou odpadářskou otázkou ,,Kam s ním?” a pak i samozřejmá ,,Kolik to bude stát?”. Pokud si podobnou analýzu chtěl původce odpadů udělat sám, bylo to pro něj velmi náročné a specifickou odpadovou analýzu prováděl i týdny.

Odpadové skeny pracují na podobném principu, ovšem s přidanou hodnotou ve formě dalších kroků - analýzy potenciálu materiálů, výpočtu environmentálních a ekonomických dopadů při alternativním využití odpadů a konkrétní doporučení dalšího nakládání s jednotlivými surovinami. Kroky, na které bylo bez automatizace třeba několik expertů a platforem.

 

Úspora CO2 se může vyšplhat i na několik stovek tun ročně, o ušetřených nákladech nemluvě

Prevence vzniku odpadů je problematika, ke které je možné přistoupit hned z několika pohledů. Detailní povědomí a rozbor konkrétních materiálových toků jsou jedním z nich.

Skeny také využívají odpadové hlášení ISPOP a pomocí automatického zpracování dat vygenerují zprávu obsahující cenové potenciály jednotlivých surovin, podrobný přehled odpadových toků a doporučených možných úspor a oblastí, na které se zaměřit.

Pak přichází čas na poslední závěrečný krok - implementace výsledků a zavedení cirkulární odpadové strategie. Mnohdy je možné díky detailní analýze veškerých toků podniku použít materiál opětovně ve stejné výrobě. Pokud ne, přichází na řadu closed loop recyklace a nakonec oslovení třetí strany, která se o odpad postará.

Buď si jej odkoupí pro další zpracování, nebo je naopak nutné platit za odvoz svozovým společnostem. Ideálním výsledkem je ale identifikace odpadů, které po implementaci určitých technologií ani nebudou vznikat.

Typy skenů jsou tři a každý z nich umí něco jiného. Info sken nabízí jednoduchý přehled o materiálových tocích a inspiruje v oblasti celého cirkulárního hospodářství. Základní sken kromě přehledu odpadových toků identifikuje možné finanční úspory a doporučuje oblasti materiálových toků, na které se zaměřit. Kompletní sken obsahuje kromě výše zmiňovaných služeb i konkrétní rozbor finančních a CO2 úspor, odpadoví experti se podílejí na hledání i implementaci technologií a verifikaci výsledků u státní správy.

Algoritmus Základního skenu je schopný vygenerovat i index cirkulárního odpadového hospodářství, který ukáže, jak si stojíte ve srovnání se ostatními. Nabývá hodnot 0 až 10. Nejnižší hodnota znamená, že většina odpadů končí na skládce, 10 označuje společnost intenzivně se věnující prevenci vzniku odpadu, opětovnému použití, closed loop recyklaci nebo standardní recyklaci.

 

 

Příklady z praxe mluví za vše

Nespočet firem skeny využilo, například společnost zabývající se výrobou systémů na skladování technických plynů by díky následování doporučení ze skenu ušetřila více než tři sta tun CO2 a téměř dva miliony korun na ročních nákladech za odpady. Výrobce kabelů by uspořil více než sto tun CO2 a 32 milionů korun.

Kompletní odpadové skeny od Cyrkl.com budou nejčastěji využitelné pro firmy s rozsáhlou výrobou. Základní skeny jsou výborným nástrojem i pro striktně zaměřené menší podniky nebo obce. Úspory finanční i ekologické může využít každý.

 

 

 

08.12.2020 19:56

Státní fond životního prostředí ČR aktualizoval harmonogram výzev na rok 2020. Aktuální verzi dokumentu naleznete na odkazu: Harmonogram výzev na rok 2020.

08.12.2020 19:49

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes uspořádal videokonferenci „European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?“. Záznam a prezentace z kulatého stolu jsou k dispozici na stránkách Výboru pro životní prostředí.

 

 

08.12.2020 19:40

K 1. lednu 2021 hodlá Peking dotáhnout svůj ambiciózní plán do konce, a kompletně odříct vývoz veškerého odpadu, ze všech zemí, bez výjimek. Do Nového roku tak bude Čína vstupovat jako „čistá“ země bez zátěže odpadů ze zahraničí. Na rozdíl od dalších asijských a afrických zemí, které nyní přijímají odpad místo Číny. Více ZDE

06.12.2020 10:21

Stát díky ní bude moci lépe zvládat kritické stavy sucha. Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny ministerstev životního prostředí a zemědělství umožní úřadům lepší regulaci nakládání s vodou (např. omezení odběrů) v případě sucha. Systém operativního řízení během sucha nastavuje obdobně, jak je tomu během povodňových situací. Sucho spolu s povodněmi jsou důsledkem probíhající klimatické změny, na níž je třeba se adaptovat a z pozice státu operativně reagovat.

Nová část vodního zákona s názvem „Zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ vymezuje rámec monitoringu sucha, odpovědnosti kompetentních orgánů, přijímání opatření pro zvládání sucha i nedostatku vody i pro kontrolní mechanismy. Umožní mj. vytvoření komisí v jednotlivých krajích, které na základě nově pořízených plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody budou moci vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a uplatnit určitá omezení pro užívání vody, např. pro zalévání nebo napouštění bazénů.

Boj se suchem podle plánu

Základním operativním dokumentem pro zvládání sucha a nedostatku vody budou tzv. plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, které na úrovni všech krajů zpracují krajské úřady a na úrovni celé České republiky společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Jejich základní část bude obsahovat především údaje potřebné pro zvládání sucha v daném území, charakteristiku území, popis vodních zdrojů včetně záložních a jejich případné zastupitelnosti, popis úpravy, dopravy, převodů vody a zásobování vodou, seznam a popis technických zařízení využitelných k řešení stavu nedostatku vody, seznam uživatelů vody významných pro dané území, seznam povolených nakládání s vodami významněji ovlivňujících množství a jakost vod, popis rizik sucha a místní limity a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody. Operativní část plánů bude obsahovat seznam orgánů veřejné moci a osob podílejících se na zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis činností, které vykonávají, popis přenosu informací, priority zásobování, návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody. Grafická část plánů pak bude znázorňovat zejména území ohrožená suchem, vodohospodářské a vodárenské soustavy, zdroje a úpravny vody.

Jak to bude fungovat

V období nedostatku vody budou na úrovni krajů dle návrhu novely vodního zákona svolávány Komise pro zvládání sucha. Ty na základě plánů pro zvládání sucha zváží přijetí konkrétních opatření. Intenzita sucha se vyhodnotí pomocí indikátorů na základě měřených hodnot srážek, průtoků a zásob povrchové a podzemní vody. Indikátory jednou týdně počítá monitorovací a předpovědní systém HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie, Retence), který vyvinuli experti z VÚV T.G.M., CzechGlobe, FŽP CZU a ČHMÚ speciálně pro podporu operativního řízení během sucha. Sucho začíná významným nedostatkem srážek, proto se za jeho hlavní indikátor považuje sucho meteorologické.

Indikátory se dělí dle intenzity do tří kategorií: sucho mírné, silné a mimořádné. V případě výskytu silného nebo mimořádného sucha i dle vyhodnocení předpovědního systému HAMR s výhledem vývoje na nejbližší období vydá Český hydrometeorologický ústav výstražnou informaci o stavu sucha v povrchových nebo podzemních vodách a zveřejní ji v systému výstražné služby. Výstražná informace slouží jako upozornění na pravděpodobný vznik nedostatku vody. Po vydání výstrahy ČHMÚ posoudí vodoprávní úřad na úrovni kraje situaci a vyhodnotí, zda hrozí na území kraje vznik nedostatku vody. Pro tento účel využívá i místní limity vypovídající o schopnosti systému plnit požadavky na vodu podle bilance reálného stavu dostupných vodních zdrojů a povolených odběrů vody.

Takovým limitem v jednoduchém systému zásobování může být např. stav konkrétního vodního zdroje (velikost průtoku vodního toku, stav hladiny podzemní vody, disponibilní objem vody ve vodní nádrži) nebo v komplexním systému zásobování pak např. schopnost soustavy vodních nádrží nebo více zdrojů podzemních vod plnit požadavky na zásobování vodou především kritické infrastruktury a prioritních sektorů např. energetického, potravinářského či zdravotnického. HAMR shromažďuje i dostupné informace o všech odběratelích (kteří odebírají nad 6 000 m3 vody za rok nebo 500 m3 vody za měsíc) ve vybraném území, vč. odběrů z podzemních vod, odběrů z povrchových vod či vypouštění. Komise tak bude mít k dispozici seznamy uživatelů vody významných pro dané území podle druhu odebírané vody (povrchová, podzemní) či užití vody (pitná, energetika, průmysl, zemědělství, rybářství) či podle hierarchizace uživatelů stanovené na základě významu způsobu užití vody.

Krajské komise rozhodnou

Krajská komise pro sucho bude dle novely vodního zákona oprávněna při nedostatečné kapacitě vodních zdrojů k oprávněným (povoleným) odběrům vody vyhlásit a při zlepšení situace odvolat „stav nedostatku vody“ a při jeho platnosti uložit na dobu nezbytně nutnou potřebná opatření např. zprovoznění záložního zdroje vody, mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu či mimořádné sledování množství a jakosti vod, případně odběry pitné vody regulovat.

Pro podporu rozhodování komisí systém HAMR bude umožňovat provádět i simulace dopadů plánovaných opatření na stav vodních zdrojů. A zároveň zmíněným významným odběratelům umožní během sucha upravit své požadavky na odběr (např. časové či množstevní). Díky tomu bude moci systém HAMR vypočítat optimalizaci odběrů z jednotlivých vodních zdrojů a najít tak úsporu vody pro další využití. Velcí odběratelé, kteří budou ochotni se do tohoto procesu efektivně zapojit, mohou být zvýhodněni při hierarchizaci uvedené v plánu.

HAMR: „kalkulačka“ na sucho

První část verze systému pro monitoring a predikci sucha HAMR běží již od prosince 2018 a je veřejně dostupná na stránkách hamr.chmi.cz. Slouží široké veřejnosti pro lepší informovanost o aktuálním stavu i vývoji sucha. Díky němu se obyvatelé dozvídají, kde je na území České republiky sucho a jak je závažné. Každý si tak může udělat představu o tom, jaká je právě situace, jestli se v nejbližších dnech změní a připravit se na možné dopady s předstihem – šetřit s pitnou vodou, zadržet srážkovou vodu apod.

Každý týden zveřejňuje HAMR aktualizovaný videokomentář s výkladem dat a předpokládaným vývojem na další týden. V systému HAMR na jednom místě lze jednoduše zjistit údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném vznikajícím nedostatku vody v dané oblasti. V části pro odbornou veřejnost systém dále obsahuje podrobné hodnoty všech sledovaných indikátorů od roku 1981, a to ve formě mapy nebo grafu. Díky těmto výstupům lze porovnávat aktuální stav např. s velmi suchým rokem 2015, jehož dopady máme ještě v živé paměti.

Druhá část HAMRu,která je určena již přímo pro vodoprávní úřady a komise pro zvládání sucha, momentálně běží v testovacím režimu a její funkcionalita zajistí těmto subjektům nezbytnou podporu pro zvládání sucha, jak vyžaduje novela vodního zákona.

 

Novinky vodní novely, prosazené nebo podpořené MŽP:


Nové větší stavby musí počítat s dešťovkou
Stavebníci budou mít s účinností novely povinnost dodržet hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, případně také u větších renovací stávajících budov, jak vyplývá z § 5 novelizovaného vodního zákona. Ministr Brabec komentuje: “Zahrnuli jsme tam požadavek na efektivní využití srážkové vody při nové výstavbě, změnách stávajících staveb a při územním plánování tak, aby se v prvé řadě preferovala akumulace srážkové vody a její následné využití, popřípadě její vsakování na pozemku či výpar, např. prostřednictvím vegetační střechy. Teprve pokud stavebník prokáže, že to objektivně nelze realizovat, může být povolen regulovaný odtok “dešťovky” z pozemku.”. Díky tomuto kroku bude v budoucnosti při výstavbě nebo větších rekonstrukcích více zohledněno efektivní využívání dešťové vody, což je v současnosti jeden z velkých nedostatků zejména u intenzívní zástavby v městském prostředí.

Řeky zpět do původních koryt
MŽP se podílelo i na přípravě přijatého pozměňovacího návrhu, díky kterému bude v praxi usnadněna renaturace drobných vodních toků. Přijatá úprava napomůže adaptaci na změnu klimatu (zejm. proti dlouhodobým obdobím sucha i povodním) a snížení zranitelnosti naší krajiny.

Renaturace je pozvolný proces „zpřírodňování“ upravených koryt vodních toků. Koryto toku je mělké, členité a mendrující, komunikuje s nivou, ve které dochází k aktivní retenci vody - za povodní se voda do nivy postupně rozlévá, za sucha postupně uvolňuje, čímž vyrovnává klimatické extrémy. Na vodní tok a nivu je vázána řada živočichů a rostlin, které své přirozené biotopy znovu osidlují.

Novela vodního zákona umožní snazší ukončování právní existence starých nepotřebných technických úprav vodních toků. Již nepotřebná vodní díla bude díky novele možné odstranit pouze na základě ohlášení vodoprávnímu úřadu. Umožní to nejen náprava degradovaných stavů drobných vodních toků v krajině, dojde též k omezení často zbytečné povinnosti vlastníků starých dožilých a již neúčelných úprav toků k údržbě a opakované obnově.

06.12.2020 10:12

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 4. prosince 2020 devět zákonů včetně zákona ze dne 1. prosince 2020 o odpadech; zákona ze dne 1. prosince 2020 o výrobcích s ukončenou životností; zákona ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

 

05.12.2020 19:04

Hlavním cílem Koncepce zavádění metody BIM v České republice BIM (Building Information Modelling) je jmenovat klíčová témata týkající se oblasti BIM, která je nutno řešit a navrhnout další postup včetně doporučených opatření k tomu, aby tato metoda mohla být v ČR běžně a efektivně využívána. Koncepce BIM zahrnuje harmonogram 38 opatření zaměřených na 7 tematických oblastí: základní technická opatření, problematika veřejných zakázek, povolovací procesy, národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI), vzdělávání a pilotní projekty.

 

Dokument ke stažení:

05.12.2020 18:41

Jste si vědomi všech příležitostí, které může střední a východní Evropa vaší společnosti nabídnout? Jste zkušený vývozce a máte zájem o vstup na nové, perspektivní trhy? Pak si rezervujte datum 8. – 9. prosince kalendáři pro online Business Week ve střední a východní Evropě.

Současná pandemie znamená, že stále více společností musí přeorientovat své strategie na mezinárodní trh. Pro rok 2021 se očekává, že se více podnikatelů zaměří na trhy na lokální evropské úrovni. Střední a východní Evropa totiž poskytuje stále mnoho nevyužitých příležitostí pro společnosti, které chtějí snížit riziko internacionalizace. Business Week Central and Eastern Europe se uskuteční 8. a 9. prosince 2020. Během těchto 2 dnů budete zapojeni do klíčových událostí a webinářů o tržních a odvětvových příležitostech v tomto regionu v perspektivních odvětvích:

 • Zemědělství, potravinářství a zahradnictví
 • Udržitelná energie a inovace
 • Cirkulární ekonomika a voda.

Business Week začíná zahájením plenárního zasedání o makroekonomickém vývoji v této rozmanité a nadějné oblasti. Následně bude uspořádána různá řada online workshopů, kulatých stolů a webinářů. Jedním z nich je i Breakout session, kterou pořádá INCIEN 9. 12. v 16:00 na téma Circular economy: Where to start doing business in the Czech Republic.

Vrcholem tohoto obchodního týdne bude virtuální offshore mise pro obchodování s větrnou energií v Polsku s nizozemskou ministryní mezinárodního obchodu, Sigrid Kaag.

INCIEN doporučuje účast na hlavní sekci dne 9. 12. dopoledne v rámci hlavního programu v 9:30 v sekci: Cirkulární a udržitelné obchodní příležitosti ve střední Evropě (ENG): Přechod na oběhové hospodářství je nastupujícím trendem v regionu střední a východní Evropy. Nizozemsko významně přispělo k tomuto hnutí zakládáním kruhových hotspotů po celém regionu. Tato událost spojuje zástupce šesti hotspotů z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Tito odborníci budou rozpracovávat kruhové obchodní příležitosti v jejich zemi. Součástí diskuse budou také nizozemské malé a střední podniky se zkušenostmi v regionu. Cílem této akce je poskytnout pokyny k tomu, jak provádět kruhový obchod v regionu střední a východní Evropy.

INCIEN také povede odpolední break-out sekci se zástupci českého byznysu, která se zaměření na definici příležitostí pro spolupráci s Českou republikou a představí dva cirkulární projekty s mezinárodním přesahem – platformu CYRKL a produkt Hydal společnosti Nafigate Corporation.

 

Další informace:

 • Program české české break-out session o cirkulární ekonomice s názvem “Czech challenges make for Dutch opportunities” - ke stažení ZDE.
 • Regislatrace - ZDE

 

 

Záznamy: 49 - 60 ze 9526
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Nová odpadové legislativa a cirkulární ekonomika

Prvního ledna vstupuje v platnost nová odpadové legislativa včetně novely zákona o veřejných zakázkách. V rekordním čase jsme pro vás připravili maximum informací a věříme, že nové číslo vám přinese toliko potřebné informace. Pokud odebíráte číslo v tištěné podobě, tak si určitě napište na forum@cemc.cz, obratem vám pošleme PDF verzi. Partnerem lednového čísla je digitální odpadové tržiště Cyrkl.com. Předplatné časopisu Odpadové fórum je možné objednat ZDE.

 

ROZHOVOR

 •  Cirkulární budovy a kanceláře, odpověď na udržitelnou budoucnost


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

 • Polemika: Nová legislativa ve světle byznysu
 • Nový zákon o odpadech v kostce
 • Metodické podklady k ZOO
 • Připravenost obcí na nový zákon o odpadech pohledem benchmarkingu ukazatelů OH
 • Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odpadová legislativa přinesla důraz na odpovědné veřejné zadávání a inovace
 • Nejvyšší prioritou bude předcházení vzniku odpadů


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Až 1 bilion korun pro investiční projekty v letech 2021+
 • Modularita v balení rostlin je na světě
 • Brandýsko Nazeleno
 • Vídeň to opraví
 • Projekt Šetřipřírodu.cz: sběr použitých inkoustových a tonerových kazet
 • Oběhová ekonomika plastů v USA
 • Udržitelný rozvoj v oblasti otvorových výplní

Skrytý potenciál přírody – Klastr WASTen zahájil mezinárodní výzkumný projekt MiscanValue – CORNET

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
6.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
21.1. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 05.02.2021
21.1. Konference Chemická legislativa 2021
22.1. ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
Únor    
11.2. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ online   
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021