Novinky

03.09.2021 12:45

Účelem Strategického rámce je formulovat předpoklady, cíle a opatření pro to, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Česká republika musí být schopna reagovat na budoucí zásadní výzvy i v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Budování cirkulární ekonomiky by se mělo stát prioritou České republiky. Strategický rámec stanovuje 10 prioritních oblastí, kterými jsou: produkty a design; průmysl, stavebnictví, suroviny a energetika; bioekonomika a potraviny; spotřeba a spotřebitelé; odpadové hospodářství; voda; výzkum, vývoj a inovace; vzdělávání a znalosti; ekonomické nástroje; cirkulární města a infrastruktura.

 

Dokument ke stažení:

 
03.09.2021 12:37

Od 1. září se v EU začaly používat nové energetické štítky pro žárovky a jiné osvětlovací výrobky, což by mělo spotřebitelům usnadnit výběr udržitelnějších výrobků a tím pádem i snížit náklady za elektřinu. Vzhledem k rychlému vývoji na poli žárovek a osvětlení, kdy velké množství výrobků splňovalo kritéria pro označení A+ či A++. Nové označení se proto vrací ke stupnici A-G, přičemž je koncipovaná tak, aby na stupně A a B momentálně dosáhlo jen malé množství výrobků. Většina momentálně nejúčinnějších výrobků proto nyní dosáhne na označení C nebo D, přičemž se počítá s tím, že v budoucnu budou přibyde výrobků spadajících do nejúčinnějších kategorií.

30.08.2021 20:08

Obyvatelé brněnských sídlišť loni vyhodili do popelnic o 27 procent méně potravinového odpadu než v předchozím roce, průměrný obyvatel Brna o 11 procent méně. Nejčastěji lidé vyhazují ovoce a zeleninu, pečivo a balené potraviny. Množství potravin v komunálním odpadu druhým rokem měřili odborníci z Mendelovy univerzity, výsledky představili novinářům. Snažili se také ovlivnit chování lidí. Lépe než vyvolávání šoku či strachu funguje v kampaních pozitivní motivace a dlouhodobá edukace.

V každém ročním období udělali odborníci rozbor odpadu z černých popelnic z 900 domácností. Třetina byla ze sídlištní zástavby, třetina z vilové a třetina ze zástavby venkovského typu. Projekt nemá za cíl jen zjistit, kolik potravin se vyplýtvá, ale také změnit chování lidí prostřednictvím různých intervencí. Podle dostupných informací měly kampaně znatelný efekt.

"V tomto je projekt unikátní, neboť v takovém rozsahu zatím podobný experiment nebyl realizován nejen v České republice, ale zřejmě ani jinde na světě," uvedla vedoucí projektu Lea Kubíčková z Provozně-ekonomické fakulty.

Podle aktuálních dat vyhodí průměrný obyvatel Brna do popelnice 33,3 kilogramu potravin za rok. Nejvíc se plýtvá na sídlištích. Meziročně však se objem vyhozených potravin snížil, a to nejvýrazněji právě na sídlištích. Ve venkovské a vilové zástavbě je plýtvání v porovnání s minulým rokem téměř beze změn. Obecně tam lidé zacházejí s odpadem lépe díky možnosti kompostovat nebo dát zbytky potravin zvířatům.

Nyní výzkumníci vyhodnocují účinnost jednotlivých kampaní, kterými se snažili ovlivnit domácnosti. Kampaně vyvolávající šok nebo pocit strachu sice poutají pozornost, ale dlouhodobě se chování nezmění - lepší je motivovat pozitivně, uvedla Lucie Veselá z fakulty. Všechny kampaně měly tři pilíře - chytré nakupování, správné skladování a vaření bez zbytků. Na plýtvání mají podle samotných spotřebitelů vliv třeba neuvážené nákupy velkých balení, vaření zbytečně velkého množství jídla nebo nízká kvalita nakupovaných potravin.

30.08.2021 11:18

Otevřít víko popelnice a něco do ní zahodit je jednoduché. Jenže odpadky z netříděného koše putují na skládku nebo do spalovny. Ani jedna možnost není zrovna optimální. Michal Šyc z Ústavu chemických procesů AV ČR zkoumá, jak využít škváru, která zbyde po spálení odpadu. K jeho výzkumu přispěl program Strategie AV21.

Představte si půl milionu lokomotiv za sebou. Není to sice jednoduché, ale poskytne to povědomí o tom, jaká je zhruba váha všeho odpadu, který se v České republice ročně vyprodukuje. Konkrétně 38 milionů tun. Na jednoho občana připadá tři a půl tuny. Z uvedeného celkového množství je komunálního odpadu zhruba šest milionů tun. Při pohledu na tato čísla není divu, že celoevropským trendem je přechod od lineární produkční ekonomiky k cirkulární, která umožňuje obrovské množství odpadu smysluplně využít, a nahradit tak část primárních surovin.

To nemění nic na faktu, že nejlepším přístupem je prevence, aby odpadků vznikalo co nejméně. Když se to však nedaří, měly by se recyklovat. Když ani to není možné, tak by se z nich mělo vyrobit teplo nebo elektřina, a to co nejekologičtěji. Teprve poté přichází na řadu skládkování. V současné době ale na skládkách končí 45 procent komunálních odpadků, což je hodně.

Dostává se na ně také škvára, která vzniká pálením směsného, netříděného odpadu. V Evropě se jí ročně vyprodukuje 20 miliard kilogramů. Z jedné tuny spáleného komunálního odpadu vznikne zhruba 250 kilogramů škváry. Michal Šyc z Ústavu chemických procesů AV ČR se zabývá tím, jak ji využít. Se svými kolegy přispěl ke vzniku vyhlášky 273/2021, konkrétně paragrafu 7, jež vstoupila v platnost v srpnu 2021 a která definuje použití škváry ve stavebnictví. Půjde o přesně určené aplikace, konkrétně jako podklad pod svrchní vrstvou silnic. Kvůli tomu je škváru nutné předem upravit pomocí zrání.   

Separovat hliník
Michal Šyc se zabývá rovněž tím, jak ze škváry získat železné a neželezné kovy. Vědci se sami přesvědčili, že více než desetinu škváry tvoří znovu využitelné kovy – od železa přes hliník, měď až po zlato. Nejmodernější technologické linky dokážou separovat až 80 kilogramů železa a 25 kilogramů neželezných kovů z tuny škváry. „Přínos pro životní prostředí je nezpochybnitelný, například primární produkce hliníku je energeticky velmi náročná,“ říká výzkumník.

Železa je ve škváře nejvíc a dostat ho z ní je za pomoci magnetické separace poměrně snadné. K získávání o poznání cennějšího hliníku, kterého škvára obsahuje také poměrně dost, se používají separátory vířivých proudů.

Někdo by si mohl položit otázku, jestli by nebylo jednodušší vybírat kovy z odpadu ještě před spálením. Podle Michala Šyce nikoli: „Jedním z hlavních smyslů pálení odpadů je jeho hygienizace. Směsný komunální odpad má řadu nebezpečných vlastností.“ Díky žáru jsou také například plechovky očištěny od zbytků jídla. A uvolní se kovové součástky ukryté v nejrůznějších věcech, třeba zatavené v plastu.

Škvára ze spaloven se jako stavební materiál v dopravě využívá v řadě států Evropy, například Německu, Francii, Dánsku, Nizozemí, Belgii, Španělsku (Katalánsku), Itálii, Velké Británii či Finsku. Ekologové však upozorňují, že ve strusce a popelu zůstává vysoké množství například arsenu, olova či niklu, tedy toxických těžkých kovů. Dále bromovaných dioxinů a bromovaných zpomalovačů hoření.

Michal Šyc tvrdí, že bromované látky jsou problematické v případě spalování velkého množství plastů, třeba z oblasti automotive, nikoli při spalování směsného komunálního odpadu.

Zpracování škváry v praxi
Michal Šyc míní, že je potřeba investovat až stovky milionů korun do modernizace a další výstavby zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). To jsou jednoduše řečeno spalovny, které zároveň vyrábějí elektřinu nebo teplo. V ZEVO či navazujících procesech je možné ze škváry získávat i zmíněné kovy. V České republice existují čtyři takové spalovny s celkovou kapacitou asi 0,75 milionu tun odpadu ročně. Podle Šyce je žádoucí objem ve výši 1,5 milionu tun. V současnosti čtyři česká ZEVO ročně energeticky využijí asi 700 tisíc tun odpadu.

V současné době se vědec ve spolupráci s provozovateli ZEVO snaží uvést celý koncept zpracování škváry i separace kovů do praxe. Po výzkumné stránce se zaměřuje na získávání drahých kovů z velmi jemných částic. Pozornost věnuje i využití popílků, což je druhý hlavní pevný zbytek ze spaloven. V tomto případě je to mnohem komplikovanější než u škváry.

Separaci kovů i využití škváry podpořila Strategie AV21, konkrétně výzkumný program Účinná přeměna a skladování energie, který probíhal v letech 2015 až 2021. „Strategie nám umožnila dlouhodobé zaměření na tato výzkumná témata a zejména realizaci prvotních experimentů před nalezením průmyslového partnera. S ním jsme po prvotním ověření následně podali projektové žádosti,“ přibližuje Michal Šyc. Díky Strategii AV21 se také podařilo propojit Ústav chemických procesů AV ČR s dalšími pracovišti Akademie věd ČR. „Výměna informací a know-how je vždy velmi obohacující,“ uzavírá badatel.

O využití odpadů se více dočtete v časopise A / Věda a výzkum.   

30.08.2021 11:06

Cena emisních povolenek v Evropské unii dnes poprvé překročila 60 eur (přes 1500 Kč) za tunu. Informovala o tom agentura Reuters. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005.

Cena se dnes dopoledne vyšplhala až na 61,01 eura za tunu. Kolem 9:30 SELČ se pohybovala kolem 60,40 eura a proti předchozímu závěru si připisovala více než dvě procenta. Za poslední rok se cena povolenek zhruba zdvojnásobila. Přispěly k tomu ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu.

Podle analytiků společnosti Refinitiv by tento týden mohl cenám povolenek poskytnout podporu nižší aukční objem a také růst cen ropy. Bankovní prázdniny v Británii by pak vedle objemu obchodování mohly zvýšit i nestabilitu na trhu.

Analytická společnost S&P Global nedávno uvedla, že v srpnu se prudce snížila primární nabídka povolenek z vládních aukcí, další pokles se očekává tento týden. Přispěje k tomu snížení počtu aukcí z pěti na tři kvůli bankovním prázdninám v Británii a uzavření evropské energetické burzy EEX kvůli výročnímu zasedání výboru 2. září. EEX přitom aukce pořádá. Ceny povolenek se zvyšují i díky růstu cen ropy a zotavení cen zemního plynu v Evropě.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se jejich cena zvyšuje, roste i motivace firem snažit se snižovat emise.

Evropská komise (EK) v květnu uvedla, že počet povolenek v oběhu se loni zvýšil, protože pandemie covidu-19 vedla k poklesu emisí. Na konci loňského roku bylo podle komise v oběhu zhruba 1,579 miliardy povolenek, o 14 procent více než před rokem. Komise proto rozhodla, že z budoucích aukcí stáhne 378,9 milionu povolenek a umístí je do rezervy pro stabilizaci trhu.

30.08.2021 10:58

Společnost Kofola chce své nápoje znovu prodávat i ve vratných skleněných lahvích, a nabídnout tak alternativu k plastovým lahvím a plechovkám. V projektu Cirkulka připravuje na lahve i speciální modulární přepravku. Nové lahve plánuje uvést na trh příští rok na jaře. Už předtím, od konce letošního září, začne zálohované skleněné lahve v řetězci Lidl nabízet konkurenční Mattoni.

"Ctíme princip RRR, čili Reduce, Reuse, Recycle (česky omez, znovu použij, zrecykluj), který tvoří základní princip při ekologickém nakládání s odpady. Poté, co jsme uvedli na trh lahve ze stoprocentně recyklovaného plastu (rPET), jsme se nyní rozhodli přijít s konceptem snadno odnositelných vratných lahví na nealko," uvedl generální ředitel Skupiny Kofola Jannis Samaras.

Generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko Daniel Buryš uvedl, že firma na projektu pracuje více než dva roky a v nejbližších týdnech ho představí obchodním řetězcům, tak aby mohly připravit svou logistiku. V?modulární přepravce bude šest litrových lahví. Zákazníci si do ní budou moci vložit nápoje značek Kofola, Vinea nebo Rajec.

"Cirkulka nejenže odráží naše udržitelné přemýšlení o obalech, ale vychází vstříc i poptávce spotřebitelů. Opakovaně použitelné sklo šetří přírodní zdroje a inovativní přepravka je vyrobena z recyklovaného plastu," uvedl Buryš.

Mattoni plánuje prodávat v lahvích s pětikorunovou zálohou vodu o objemu jeden litr. Na ně bude nabízet dělitelnou přepravku na šest nebo 12 lahví, záloha na polovinu přepravky bude 50 Kč, na celou 100 Kč. Podle firmy obal splňuje principy cirkulární ekonomiky, firma je zastáncem také zálohovaných plastů.

Kofola je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Jupí, Vinea, Jupík, Semtex nebo Top Topic. Do skupiny patří síť UGO, český výrobce směsí z léčivých rostlin Leros, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac.

Kofola má téměř 2000 zaměstnanců. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.

Mattoni 1873 má 11 závodů v pěti evropských státech, ročně vyrobí kolem 1,6 miliardy lahví nealkoholických nápojů. V ČR vyrábí skupina vedle minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka; dále značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes, Gatorade, Mountain Dew. Distribuuje také snacky značky Lay’s.

30.08.2021 10:53

Česko má jednu z nejhustších sběrných sítí v Evropě, a dosahuje proto uspokojivých výsledků ve sběru různých druhů materiálů. Pro dosažení vysokých evropských recyklačních cílů to však nemusí stačit. Více ZDE

 

24.08.2021 17:51

Cirkulární zadávání zohledňuje environmentální a sociální aspekty udržitelnosti s důrazem na racionální využívání přírodních zdrojů. Pozornost směřuje na kvalitu namísto kvantity a na dlouhodobou udržitelnost sledující i náklady celého životního cyklu namísto jen kritéria nízké pořizovací ceny. Článek publikovaný v časopise Veřejné zakázky v praxi. Více ZDE

24.08.2021 17:47

Skupina hodnotící glyfosát (AGG) (vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska) předložila agentuře ECHA a úřadu EFSA aktualizovanou verzi harmonizované klasifikace a označení (CLH) a obnovenou hodnotící zprávu (RAR).

Skupina AGG původní návrh hodnotící zprávy o obnově glyfosátu předložila 15. 6. 2021 úřadu EFSA a současně agentuře ECHA zaslala zprávu o harmonizované. klasifikaci a označování.

Poté, co byly provedeny kvalitativní a administrativní kontroly, předložila skupina AGG aktualizovaný návrh hodnotící zprávy a o harmonizované. klasifikaci a označování.

Agentura ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nyní provedou potřebné administrativní práce, než budou dokumenty zpřístupněny ke konzultaci. Souběžné konzultace ECHA a EFSA, které měly být zahájeny v prvním zářijovém týdnu tohoto roku, budou posunuty a nový termín konzultace bude oznámen později.

 

Další informace:

24.08.2021 17:45

Nová verze Pokynů pro registraci ze srpna 2021 poskytuje společnostem aktuální podporu při plnění registračních povinností. Pokyny jsou nyní sladěny se dvěma prováděcími nařízeními Komise – jedno se týká registrace a sdílení údajů o zavedených látkách po konečném termínu pro registraci a druhé se týká povinnosti aktualizovat registrační dokumentace.

Nová verze pokynů verze 4.0 objasňuje, jak probíhá registrační proces po skončení lhůty pro registraci v roce 2018, kdy již není možnost předběžné registrace. Společnostem také poradí, jak vypočítat tonážní pásmo, ve kterém mají registrovat a pomůže určit, kdy je potřeba aktualizovat registrační dokumentace podle nařízení REACH.

Aktualizovaný dokument navíc obsahuje oddíl o společném předkládání údajů, který byl dříve obsažen v Pokynech pro sdílení údajů.

 

Další informace:

Příloha - Pokyny pro registraci 4.0 [pdf, 1431 kB]

Nařízení Komise (EU) 2019/1692

Nařízení Komise (EU) 2020/1435

24.08.2021 17:43

Dánsko Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko mají v úmyslu do 15. 7. 2022 agentuře ECHA předložit návrh na omezení výroby, uvádění na trh a používání PFAS.

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) jsou velkou skupinou syntetických chemických látek, které jsou široce používány v celé společnosti, odolávají rozkladu a většina z nich se snadno přenáší v životním prostředí.

Pro připravované omezení PFAS jsou nyní požadovány další informace a zainteresované strany mohou předložit relevantní informace zejména o alternativách k PFAS.

Lhůta pro podání připomínek je 19. září 2021.

 

Další informace:

Komentáře k omezení PFAS

Stránka ECHA k PFAS

12.08.2021 19:54

EU chce zlepšit udržitelné financování, Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu, Komise zveřejnila strategii týkající ochrany a obnovy lesů, EP a Rada se dohodly na právní ochraně v záležitostech životního prostředí, EU investuje do dekarbonizace, Komise bude posuzovat klimatický dopad. Více ZDE

Záznamy: 49 - 60 ze 9929
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Předcházení vzniku odpadů

Potravinové přebytky představují i environmentální a etické aspekty
Redakce Odpadového fóra

Odpad, který nezatěžuje přírodu, a navíc je doslova k nakousnutí
Redakce Odpadového fóra

Udržitelnost bez inovací a změny myšlení nenastartujeme
Redakce Odpadového fóra

Každý z nás je odpovědný za svoji uhlíkovou stopu, tedy i za svoji spotřebu
David Vandrovec

Magenta Experience Center: Místo pro chytré nápady a udržitelné projekty
Zuzana Svobodová

Motivátor X: Aplikace pro snadnější třídění odpadu pro domácnosti a obce
Palkovičová a Klepáč

Dotace na cirkulární ekonomiku: nové dotační období 2021–2027
Kristýna Černobílová

Předcházení vzniku odpadu z pohledu Ministerstva životního prostředí
Jan Maršák

Jak se žije re-use centrům a nábytkovým bankám v Česku?
Dana Kalistová

Upcyklace dřeva s historickým příběhem
Jaroslav Krucký

Alpaka cesta k udržitelnému oblékání
Steffi Šimralová Černá

Environmentální výchova: měřitelné dopady
Jan Činčera, Roman Kroufek

Udržitelný životní styl je otázkou našich priorit a volného času
Michaela Nedvědová

Skvělé zprávy: kontrolní list pro udržitelné stavebnictví je tu!
Regina Hulmanová

Výstavba bioplynových stanic pod taktovkou měst a obcí
Redakce Odpadového fóra

Sezimovo Ústí se pyšní modernizovanou čistírnou průmyslových odpadních vod
Redakce Odpadového fóra

Elektroodpad a jeho následné použití
Daniel Šafář

Jak se recyklační průmysl připravuje na recyklaci solárních panelů
František Vörös

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Štěpán Jakl

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově
Petra Veselá

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Říjen    
13.10. Nanobezpečnost
14.10. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.10. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
9.11.2021, 10.11.2021, 7.12.2021, 8.12.2021
21.10. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
Opakování: 30.11.2021
26.10. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Listopad    
1.11. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 12.1.2022, 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
2.-3.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV
5.11. kurz Cirkulární zadávání (listopad 2021 až červen 2022)
3.-5.11. 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021
23.11. AZBEST
24.11. Zásadní legislativní změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s výkonem státní správy obce s rozšířenou působností
Opakování: 25.11.2021
Leden    
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
25.1. Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
4.2. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 17.2.2022