Novinky

10.07.2020 17:06
Evropská komise dnes představila dvě strategie, které by měly výrazným způsobem přispět k tomu, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Jedná se o návrh strategie pro integraci...
10.07.2020 16:47
Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání nabídek na vývoj nástroje formou e-learningu na podporu využívání Level(s), úrovní pro hodnocení a podávání zpráv o udržitelnosti budov. Možnost...
08.07.2020 13:57
Jako první závod společnosti ŠKODA AUTO na celém světě bude mít vrchlabský závod na výrobu komponentů ještě v tomto roce uhlíkově neutrální výrobu. Největší úspory emisí oxidu uhličitého umožňuje...
23.06.2020 19:45
Věcný záměr energetického zákona je předkládán na základě Legislativního plánu vlády ČR a vychází z tezí, které byly předloženy vládě v říjnu 2019. Nutnost nové koncepce právní úpravy v energetickém...
23.06.2020 19:34
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) připravilo vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen "vyhláška č. 264/2020 Sb.“), která nahradí vyhlášku č. 78/2013...
18.06.2020 18:51
Evropský parlament dnes podpořil pravidla, podle nichž by se měly v budoucnu určovat ekologicky udržitelné investice. Europoslanci schválili návrh klasifikace, který je kompromisem mezi pohledy...
16.06.2020 12:49
Tuzemské větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt 31 % dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací. Vyplývá to z...
08.06.2020 19:06
Téměř polovina bytů (49 %), které byly v posledních sedmi letech dokončeny v bytových domech, byla připojena na soustavy zásobování teplem. Z centrálního zdroje tepla v domě má zajištěno vytápění 43...
05.06.2020 17:32
Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: nákladově optimální úroveň požadavků na...
05.06.2020 16:45
Pandemie koronaviru může urychlit potřebná politická rozhodnutí, pokud jde o snižování spotřeby energií, lepší využívání obnovitelných zdrojů a hledání účinných řešení. Shodují se na tom oslovení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>