Novinky

01.12.2020 19:15
Předložený návrh vyhlášky o energetickém posudku navazuje na návrh vyhlášky o energetickém auditu. Oba tyto návrhy prováděcích právních předpisů nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb., o...
01.12.2020 19:01
Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v oblasti klimatu za loňský rok, která ukazuje, jak se EU dařilo snižovat emise skleníkových plynů. Podle výsledků se emise meziročně snížily o 3,7 %,...
30.11.2020 19:45
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na další rok. Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí...
30.11.2020 16:43
Dostala se jaderná energetika na hranice svých možností? Světová spotřeba energie neustále roste, a jak upozorňuje Dana Drábová, rozhodně nejde o dlouhodobě udržitelný trend. „Planeta a její zdroje...
23.11.2020 17:16
V prosinci 2019 MPO zaslalo Ministerstvu životního prostředí podklady pro další etapu Ekoauditu vzešlé z podnikatelské sféry. Na následných jednáních mezi zástupci MŽP a MPO bylo dohodnuto, že...
18.11.2020 17:29
Přes 150 zemí ohlásilo, že má úmysl zvýšit své národní závazky na snížení emisí vyplývající z Pařížské klimatické dohody. Napsala to agentura Reuters s odkazem na průzkum Fóra klimaticky...
09.11.2020 17:50
Evropská komise dnes vydala výsledky studie, která se zaměřuje na to, jak snížit spotřebu energie cloudových služeb a datových center. Studie uvádí, že momentálně se datová centra podílí 2,7 % na...
09.11.2020 16:59
MPO hledá významné inovační projekty v oblasti vodíkových technologií, výroby, dopravy, distribuce a užití nízkoemisního vodíku, které pomohou snížit celkové emise skleníkových plynů v průmyslu,...
26.10.2020 17:37
V polovině října se uskutečnila videokonference CEBRE o využití vodíku se záměrem dlouhodobě splnit klimatické cíle ze strany Evropské unie. Diskuse se zúčastnili poradce Evropské komise pro...
05.10.2020 15:27
Česko stále neplní evropský požadavek na energetické úspory stanovený pro roky 2014 až 2020. Vyplývá to ze zprávy o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti, kterou...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>